LEGATURI
NOUTATI
Nu exista anunturi

Informatica medicala

Descriere

 Disciplina de Informaticã medicalã a rezultat firesc din activitatea intensã desfãsuratã timp de 26 ani în cadrul Catedrei de fiziologie de cãtre Prof. dr. ing. Mihai Tãrâtã, în directia aplicãrii electronicii, tehnologiei si tehnicilor informaticii în medicinã, la început singur, încã din timpul studentiei, apoi într-un colectiv multidisciplinar în cadrul filialei IPA, într-un colectiv de cercetare în catedrã între 1988 -1990, si în cadrul oficial al disciplinei, începând cu anul 1990 pânã în prezent.

Din cele douã colective multidisciplinare a fãcut parte si Conf. dr. ing. Daniel Georgescu.

 


Disciplina de Informaticã medicala din Facultatea de medicina a Universitãtii din a fost prima disciplinã de informaticã medicalã din tarã cu statut oficial curs si lucrãri practice obligatorii) pentru studentii în medicinã generalã si stomatologie. În prezent la toate universitãtile de medicinã din tarã functioneazã discipline similare cu acelasi statut.

Ca recunoastere a activitatii de cercetare si educatie desfãsuratã în cadrul disciplinei, în 24 ianuarie 1992 s-a tinut la Craiova prima reuniune nationalã a disciplinelor de Informaticã medicalã, ocazie cu care s-au pus de acord obiectivele, programele, metodologiile pentru o bunã functionare la nivel national, cu o bazã unitarã.

Continutul cursurilor si lucrãrilor practice este într-o dinamicã permanentã, fiind actualizate anual cu ceea ce este nou în domeniu, iar activitatea didacticã este dublatã de un efort intens de cercetare stiintificã, în care sunt angrenate cadrele didactice ale disciplinei, dar si studentii, care sunt astfel încurajati si educati ca cercetãtori.

În plus, avem o activitate intensã de educatie continuã a personalului medical, în cadrul cursurilor postuniversitare si pentru cadre sanitare medii, cursuri organizate atât pentru începãtori cât si pentru avansati, cercetãtori si doctoranzi. 

 

Toate eforturile noastre sunt îndreptate spre asigurarea unei instruiri de calitate în aceste discipline de granitã si spre rezultate consistente în munca de cercetare, care sã se constituie în instrumente de lucru moderne.