LEGATURI
NOUTATI
Nu exista anunturi

Antropologie clinică

Descriere

OBIECTIVELE DISCIPLINEI

 

 

Obiective generale

-          Cunoaşterea marilor curente specifice antropologiei

-          Familiarizarea studentului cu noţiunile fundamentale de antropologie generală şi antropometrie.

-          Cunoaşterea locului şi importanţei examenului antropologic în stomatologie.

      Obiective specifice

-          Să cunoască principalele metode specifice de cercetare ale disciplinei.

-          Să cunoască instrumentarul antropometric.

-          Însuşirea şi palparea principalelor repere craniometrice.

-          Realizarea de măsurători antropometrice

 COMPETENŢELE SPECIFICE

1.Cunoştinţe teoretice

La finalizarea cursului studentul trebuie să:

 

-          să cunoască metodele de cercetare specifice şi noţiunile de bază ale disciplinei.

-          să fie capabil  să recunoască tipuri regionale  şi constituţionale

-          să cunoască măsurătorile antropometrice necesare determinării principalilor indici antropometrici.

-          să cunoască principalele repere craniometrice

-          să  determine tipul cranian şi facial

 

 

 

2.Abilităţi dobândite:

2.1. Abilităţi tehnice

La finalizarea cursului studentul trebuie să:

-          să identifice tipurile regionale şi constituţionale

-          să realizeze măsurători antropometrice în scopul determinării principalilor indici antropometrici.

-          să cunoască şi să palpeze principalele repere craniometrice

-          să  determine tipul cranian şi facial

-          să calculeze indicii antropometrici

2.2. Abilităţi de comunicare.

La finalizarea cursului studentul trebuie să.

a. comportament profesional

-          să dovedească o atitudine profesională faţă de pacient şi echipa de lucru

-          să coordoneze activitatea în cabinetul de medicină dentară prin colaborare cu asistenta

-          să instituie şi să menţină un climat de lucru lipsit de pericole

-          să cunoasă importanţa educaţiei medicale continue pentru a-şi dezvolta capacităţile profesionale fondate pe date ştiinţifice actuale

b. comportament etic şi jurisprudenţă

-      să aplice principiile etice legate de practica medicală  

        dentară

-      să respecte drepturile pacienţilor

-      să recunoască semnele de abuz sau maltratare a

        pacienţilor şi să informeze instanţele legale

        competente

-          să respecte pacienţii şi colegii fără discriminare

-          să respecte procedurile juridice, legale, administrative şi direcţiile de conduită în practica medicinei dentare

c. capacitate de comunicare şi relaţionare

-          să-şi însuşească şi să utilizeze corect vocabularul medical

-          să comunice cu pacientul şi cu aparţinătorii acestuia

-          să interrelaţioneze cu medicii altor specialităţi

              -      să menţină o atmosferă de lucru constructivă, lipsită de stres