Concurs de selectare Decani

 Dosarul de candidatură, într-un exemplar, va fi depus la Rectoratul UMF din Craiova până la data de 24 ianuarie 2020, zilnic, luni-vineri, orele 10.00 -12.00, si va cuprinde următoarele:

Cerere de depunere a candidaturii 
C.V., inclusiv lista de lucrări
Plan managerial pentru perioada 2020-2024 care să facă referire cel puţin la :
a) dezvoltarea didactică (educaţia medicală şi internaţionalizarea programelor)
b) cercetare ştiinţifică
c) resursa umană a departamentelor
d) baza materială
e) resursele financiare ale facultăţii    
Angajament privind efectuarea a cel puţin 10 ore de activitate  managerială, pe săptămână, în facultate
Declaraţie pe propria răspundere a candidatului în care indică situaţiile de incompatibilitate prevăzute de Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, Carta UMF Craiova şi Codul de etică şi deontologie profesională universitară şi a personalului de cercetare – dezvoltare în care s-ar afla în cazul câstigării concursului sau lipsa acestor situaţii de incompatibilitate;

 

Modele de Cerere de depunere a candidaturii, Angajament si Declaratie se găsesc la Rectoratul UMF Craiova.

 

Metodologie pentru selectarea prin concurs a decanilor facultatilor.pdf