Colectiv Laborator Imunologie

Colectiv Laborator Imunologie

* Prof. univ. dr. Isabela SILOȘI

# Responsabil Disciplina Imunologie, Laborator Imunologie

E-mail :  isabela_silosi@yahoo.com

 

* Sef de lucrari dr. Mihail-Virgil BOLDEANU

# Coordonator Laborator Imunologie - laborator.imunologie@umfcv.ro

E-mail : boldeanumihailvirgil@yahoo.com

             mihailvirgilboldeanu@gmail.com

          

* Dr. Sabin Ioan POENARIU  

# PhD Student

Disciplina Imunologie

Medic rezident Medicina de laborator anul II

 

* Asistent medical generalist Narcis PITURCESCU

Actualizat la 08.09.2021, 18:31