Master

Master

DISSERTATION EXAM, JULY 2024 SESSION
THE DEFENSE OF THE DISSERTATION WILL TAKE PLACE ON THURSDAY, 11.07.2024, AT 12,00 IN ROOM 104, BUILDING C - 68, 1 MAI BOULEVARD 
REGISTRATION PERIOD : 08.07.2024, 09.09.2024 between 10.00-14.00.

 

The documents needed to apply are listed below.

 

 

 

EXAMENUL DE DISERTAȚIE, SESIUNEA FEBRUARIE  2024

SUSŢINEREA LUCRĂRII DE DISERTAŢIE, VA AVEA LOC JOI, 29.02.2024, ORA 10.30 ÎN SALA 105, CORP C – BDUL 1 MAI NR.68 

PERIOADA DE ÎNSCRIERE : 20,21,22 FEBRUARIE 2024 în intervalul orar 10.00-14.00.

 

Documents required for the application file

CERERE ÎNSCRIERE  EXAMEN DISERTAȚIE – semnată de către absolvent

-      Copii legalizate sau certificate conform cu originalul de către persoanele autorizate dacă se prezinta originalul, ale certificatului de naştere şi certificatului de căsătorie (unde este cazul)

-      Copie CI afltat în termen de valabilitate

-      DECLARATIE PLAGIAT 2024 

-      NOTA DE  LICHIDARE  PENTRU RIDICAREA ACTELOR DE LA DOSARUL PERSONAL 2024

-      CERERE ACTE STUDII 2024

 LUCRAREA DE DISERTAȚIE ÎN FORMAT LETRICAceasta va fi însoțită de:     

-referatul lucrării semnat de către coordonatorul lucrării,

rezumatul de min 500 cuvinte întocmit și semnat de absolvent,

declaraţia de plagiat completată cu pix de culoare albastră, semnată de către coordonator şi de către absolvent

 

-CD care trebuie să cuprindă: (lucrarea de disertaţie în format PDF, prezentarea lucrării desertaţie în POWER POINT, declarația de plagiat  semnată de către coordonatorul ştiinţific şi de către absolvent, scanată în format PDF, referatul de avizare a lucrării,semnat de cadrul didactic coordonator și rezumatul absolventului, scanate in format PDF). Toate datele care se inscripționează pe CD, trebuie să conțină NUME_PRENUME și denumirea documentului.

 THE DISSERTATION IN LETRIC FORMATIt will be accompanied by:     

-thesis report signed by the coordinator,

the abstract of min 500 words written and signed by the graduate,

plagiarism declaration completed in blue pen and signed by the coordinator and the graduate

 

-CD containing: (dissertation in PDF format, presentation of the dissertation in POWER POINT, plagiarism declaration signed by the scientific coordinator and the graduate, scanned in PDF format, the report signed by the coordinating teacher and the abstract of the graduate, scanned in PDF format). All the data to be written on the CD must contain the NAME_SURNAME and the name of the document.

Persons who have not submitted the complete documentation required during the registration period will not be able to take the February 2024 dissertation examination.

 

SUSTINEREA CONCURSULUI DE ADMITERE  LA PROGRAMUL DE MASTER DSNC VA AVEA LOC: LUNI, 25.09.2023, ORA 13:00, IN AMFITEATRUL 102, CORP C (FMAM)

CANDIDATII VOR AVEA ASUPRA LOR CARTEA DE IDENTITATE SI PREZENTAREA .ppt ( POWERPOINT) IN FORMAT ELECTRONIC 

 

EXAMENUL DE DISERTAȚIE, SESIUNEA FEBRUARIE  2023,

PERIOADA DE ÎNSCRIERE : 20-22.02.2023 în intervalul orar 10.00-14.00.

 

DOCUMENTE ÎNSCRIERE:

-      CERERE ÎNSCRIERE  EXAMEN DISERTAȚIEsemnată de către absolvent

-      Copii legalizate sau certificate conform cu originalul de către persoanele autorizate dacă se prezinta originalul, ale certificatului de naştere şi certificatului de căsătorie (unde este cazul)

-      DECLARATIE PLAGIAT 2023 

-      NOTA DE  LICHIDARE  PENTRU RIDICAREA ACTELOR DE LA DOSARUL PERSONAL 2023

-      CERERE ACTE STUDII 2023

-      LUCRAREA DE DISERTAȚIE ÎN FORMAT LETRIC. Aceasta va fi însoțită de: referatul lucrării semnat de către Coordonatorul lucrării, rezumatul de min 500 cuvinte întocmit și semnat de absolvent.

-      CD care conține: lucrarea de DISERTAȚIE în format pdf, prezentarea power point, rezumatul și referatul scanate.

 

Persoanele care nu au depus documentatia completă prevăzută în perioada de înscriere, nu vor putea participa la susţinerea examenului de disertaţie din sesiunea februarie 2023.

 

 

EXAMENUL DE DISERTAŢIE, SESIUNEA FEBRUARIE  2023, SE VA DESFĂȘURA DUPĂ URMATORUL CALENDAR ÎN MOD FIZIC:

 

 

1. SUSȚINEREA LUCRĂRII DE DISERTAŢIE: MARȚI 28 FEBRUARIE 2023, ORA 12.00, SALA 105 , CORP C – BDUL 1 MAI NR.68

 

 

 

Updated on 6/26/24, 3:34 PM