Componenţa C.S.U.D

Componenţa C.S.U.D

Componenţa C.S.U.D

 

 

 

1. Prof. univ. dr  Petra ŞURLIN, U.M.F. Craiova - Director

 

2. Prof. univ. dr Tudorel CIUREA, U.M.F. Craiova, membru

3. Prof. univ. dr Horia-Octavian MANOLEA, U.M.F. Craiova, membru

4. Prof. univ. dr Ion MÎNDRILĂ, U.M.F. Craiova, membru  

5. Prof. univ. dr Laurenţiu MOGOANTĂ, U.M.F. Craiova, membru

6. Prof. univ. dr Johny NEAMŢU, U.M.F. Craiova, membru

7. Student - doctorand ... , U.M.F. Craiova, membru

Actualizat la 07.11.2022, 13:53