Taxa înmatriculare master

Taxa înmatriculare master

 TAXA DE ÎNMATRICULARE PENTRU CANDIDAŢII REUŞIŢI LA CONCURSURILE DIN DATA DE 27.09.2021

 

Se considera candidati reusiti cei care figureaza pe listele BUGET si Admisi TAXA(nu Potential taxa).

  

Taxa de înmatriculare în cuantum de 150 de lei se va achita in perioada 28.09 - 29.09.2021 de candidații declarați admisi la studii pe locurile „BUGET” sau pe locurile ”CU TAXA”, prin ordin de plata/virament bancar prin intermedul băncilor către Trezoreria Municipiului Craiova sau numerar la Casieria UMFCV.

Documentul de plata se depune impreuna cu dosarul cu acte in original la Secretariatul Masterului respectiv.

 

Ordinul de plată trebuie să conțină OBLIGATORIU următoarele date de identificare pentru a putea fi validată plata de către Direcția financiară a UMFCV:

Beneficiar: Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova

Cod fiscal(CUI/CIF): 10815397

Banca beneficiarului: Trezoreria Municipiului Craiova

Adresa beneficiarului: Str. Petru Rareș, nr. 2, Craiova, Dolj

Cont IBAN: RO36 TREZ 2912 0F33 0500 XXXX

Reprezentând: TAXA DE ÎNMATRICULARE  MASTER,

Nume și prenume candidat, Facultatea, Programul de studii de master, codul de înscriere în platformă 

 

Actualizat la 30.09.2022, 11:16