Descriere

Descriere

 

Scurt istoric

 

          În 1922 a fost înfiinţată Secţia de Pediatrie a Spitalului Filantropia, cu un efectiv de 20 de paturi, al cărei medic şef de secţie a fost Dr.Doc. Mihai Cănciulescu. În anul 1925 a obţinut titlul de docent şi a ţinut cursuri la clinica Prof. Dr. D. Danielopolu; între anii 1928 – 1948 a condus revista „Mişcarea Medicală Română”, publicaţie bine cunoscută în ţară şi peste hotare; în 1936 a fost ales membru corespondent al Academiei de Medicină din Bucureşti, iar un an mai târziu a primit Premiul Academiei „Dr. L. L. Rus” pentru lucrarea „Afecţiunile cordului în urma tuberculozei scleroase a plămânului”; în 1938 a fost ales Preşedintele Asociaţiei Docenţilor, iar în 1967 i s-a acordat titlul de medic emerit; în 1957 a donat biblioteca sa Centrului de Documentare, iar ulterior a donat şi casa în care a locuit pentru înfiinţarea la Craiova a unui Institut de Istorie a Medicinei. Dr. M. Cănciulescu a condus Secţia de Pediatrie până în anul 1944. De-a lungul timpului au mai activat pediatri cunoscuţi ca Dr. Silviu Paulon (1893 – 1973), Dr. Isac Rosenstein, Dr. Şerban Creţu.

 

          La 01 iulie 1951, sub conducerea Dr. Ş. Creţu, medic primar, s-a înfiinţat Spitalul Unificat de Copii din Craiova, ca unitate independentă, până la data de 01 ianuarie 1971. Această unitate se compunea dintr-un staţionar de 80 de paturi şi o policlinică de specialitate.

 

          La 1 ianuarie 1971 s-a construit noul spital, unitate modernă, cu o capacitate de 1600 de paturi, ceea ce a permis punerea în funcţiune a unui număr de 400 de paturi pentru asistenţa copilului, începând cu această dată existând în municipiul nostru două secţii de Pediatrie şi o secţie de Ftizio-pediatrie.

 

 

          Disciplina de Pediatrie a fost înfiinţată în anul 1974, în al patrulea an de activitate al Facultăţii de Medicină din Craiova, în cadrul Catedrei de Medicină Internă, având drept coordonator pe dl. conf. univ. dr. Şerban Creţu. Disciplina de Puericultură a fost înfiinţată în anul 1975. Ulterior au funcţionat în cadrul Catedrei de Oftalmologie-Obstetrică-Ginecologie-Pediatrie, din anul 1996 constituindu-se Catedra de Pediatrie-Puericultură.Activitatea clinică de desfăşoară în Clinica de Pediatrie a Spitalului Municipal Craiova şi în Clinicile I şi II de Pediatrie ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Craiova.

 

          Primul care a îndrumat disciplina de Pediatrie a fost Prof. Dr. Şerban Creţu, personalitate recunoscută la nivel naţional şi internaţional prin lucrările şi tratatele de referinţă publicate. Menţionăm în acest sens tratatul de pediatrie “Copilul sănătos şi bolnav” publicat la Ed. Scrisul Românesc, în 3 volume, tratat tradus şi în fosta Uniune Sovietică. Tot în această perioadă, dl. prof. dr. Ş. Creţu organizează două manifestări ştiinţifice naţionale: “Sindromul hepato-splenomegalic la copil (1957) şi Stafilocociile pleuro-pulmonare” (1962), precum şi consfătuirea “Pneumopatiile acute dispneizante la copil” (1972). Masa rotundă cu tema “Antibioticoterapia în pediatrie” se înscrie pe aceeaşi linie fiind un succes local şi naţional. Prof. Creţu s-a remarcat printr-o serie de comunicări importante în revista “Pediatria” şi în alte reviste naţionale. Activitatea sa didactică remarcabilă a permis formarea unui colectiv de medici tineri, dezvoltând în acest sens Disciplina de Pediatrie şi Puericultură în concordaţă cu priorităţile oricărei ţări în special cele din Europa de Est.

 

          Activitatea sa a fost preluată în 1990 de Prof. Dr. Dan Ionescu, un pasionat al cardiologiei pediatrice, dar şi un formator şi organizator impecabil al activităţii didactice.

         

          Din 1995 sarcina conducerii şi coordonării celor două discipline a fost îndeplinită de Prof. Dr. Dumitru Bulucea. Din 1996, ca o concretizare firească a dezvoltării activităţii desfăşurate de cadrele didactice, a fost creată Disciplina de Pediatrie-Puericultură, urmată apoi şi de alăturarea disciplinei de Neonatologie. Sub aceste auspicii, datorită politicii instituţionale a U.M.F., de descentralizare a deciziilor profesionale, s-a dobândit o mai mare mobilitate, ceea ce a permis realizarea unor colaborări fructuoase pe linie didactică şi de cercetare. De la înfiinţare, cadrele didactice ale celor două discipline au publicat 10 manuale şi cursuri, 16 monografii, peste 400 de articole, precum şi numeroase participări la conferinţe naţionale şi internaţionale, contracte de cercetare.

 

          S-au stabilit contacte directe cu American Board of Pediatrics, primind ajutor metodologic consistent, în special în domeniul pregătirii postuniversitare. A devenit tradiţională întâlnirea anuală la Craiova (aflată la a 10-a ediţie) cu pediatrii de la Universitatea din Louisville, SUA. Prin intermediul fundaţiei Humana din SUA s-a constituit nucleul centrului de documentare a catedrei, care pune la dispoziţie materiale audio-video de ultimă oră, în special prelegeri pe teme de interes deosebit susţinute de personalităţi internaţionale în domeniu (în acest domeniu s-a remarcat Dr. Cristian Gheonea, şef lucrări).

 

          Colaborări semnificative pe programe şi studii granturi au avut loc şi se dezvoltă cu Universitatea de Medicină şi Stomatologie din New Jersey, SUA şi Karl Franzes Universitat din Gratz, Austria.

          Activitatea de cercetare a Catedrei acoperă un spectru larg al patologiei pediatrice (de la probleme de neonatologie, pneumologie şi până la hemato-oncologie pediatrică şi infecţia HIV-SIDA), vizând însă permanent colaborări care să încurajeze activitatea de cercetare fundamentală. O preocupare demnă de semnalat este şi aceea a studiului sindroamelor beta-talasemice la copil, în special din punct de vedere epidemiologic, cu implicaţii diagnostice şi terapeutice.

 

          Ca o trăsătură comună, se încurajează în mod deosebit studiile cu parteneri din afara instituţiei. Activitatea este coordonată la nivelul conducerii catedrei, existând însă o largă independenţă şi stimulare a contribuţiilor şi iniţiativelor individuale. O componentă dinamică în acest sens este reprezentată de numărul doctoranzilor în pediatrie (inclusiv în străinătate) aflaţi sub conducerea Prof. Dr. Dumitru Bulucea, precum şi activitatea de obţinere de burse de la prestigioase instituţii de învăţământ medical din străinătate (Harvard, Gratz, New Jersey, Londra).

 

Din 2008 activitatea de conducere a Catedrei de Pediatrie Puericultură Neonatologie a revenit d-nei Prof Univ Dr Polixenia Stancu.

 

Din 2011, ca urmare a aplicarii prevederilor noii legi a invatamantului si a adaptarii structurii facultatii la acestea, disciplina Pediatrie si Puericultura face parte din departamentul nr. VIII, "Mama si Copilul", iar responsabil de disciplina este d-na Conf.univ.Dr. Ileana Petrescu.

Actualizat la 03.05.2023, 14:29