Programa

Programa

 

CONŢINUTUL DISCIPLINEI

 

CURS

 

 

Nr. ore

1.  Reperele cefalometrice utilizate în protetica dentară.

 

OBIECTIV:    La finalizarea cursului studentul va fi capabil:

 • Să cunoască  reperele folosite în cefalometrie.
 • Să utilizeze  reperele folosite în cefalometrie pentru a analiza figura în scopul studierii dezvoltării aparatului dento-maxilar, evidenţierii modificărilor patologice, stabilirii atitudinii terapeutice şi evaluării rezultatelor obţinute .    

2

2. Sisteme de înregistrare şi transfer a relaţiilor intermaxilare.

 

OBIECTIV:    La finalizarea cursului studentul va fi capabil:

·         Să cunoasca instrumentele    ce servesc la determinarea poziţiei crestei alveolare şi dinţilor maxilari faţă de axa şarnieră şi planul Frankfurt, ce asigură transferul acestor date la nivelul unui articulator programabil şi furnizează datele necesare programării acestora.

·         Sa cunoască tipurile de arcuri faciale (arcuri faciale pentru determinarea axei şarnieră,  arcuri faciale de transfer, arcuri faciale pentru înscrierea cinematicii mandibulare).

·         Să cunoasca instrumentele  capabile  să reproducă poziţia de relaţie centrică şi să simuleze mişcările de propulsie şi lateralitate. mai corect spus, condiţiile mecanice ale acestor mişcări.

·         Sa cunoască tipurile de articulatoare (în funcţie de locul de fixare al dispozitivului ce imită condilul mandibular  şi  după capacitatea de a reda anumite mişcări ale mandibulei ) precum şi parametrii ce pot fi individualizaţi.

 

2

3. Elemente care participă la realizarea poziţiei de postură a mandibulei.   Reperele poziţiei de postură  

     a  mandibulei.   Factorii ce pot modifica poziţia de postură a mandibulei.

 

OBIECTIV:    La finalizarea cursului studentul va fi capabil:

 • Să defineasca  poziţia de postură a mandibulei.
 • Să cunoască  elementele ce participă la realizarea cât şi la modificarea poziţiei de postură a mandibulei (factorul nervos, factorul muscular, complexul structural muşchi-tendon, acţiunea barică negativă).
 • Să utilizeze metodele antropometrice şi funcţionale de determinare a poziţiei de postură a mandibulei şi implicit, de evaluare a dimensiunii verticale de postură a etajului inferior al feţei.
 • Să identifice reperele relaţiei de postură a mandibulei.
 • Să identifice factorii generali şi locali capabili să influenţeze poziţia de postură a mandibulei. 

2

4. Relaţia centrică.   Realizarea poziţiei de relaţie centrică.   Reperele poziţiei de relaţie centrică.

 

OBIECTIV:    La finalizarea cursului studentul va fi capabil:

 • Să defineasca  relaţia centrică.
 • Să enumere şi să explice caracteristicile relaţiei centrice.
 • Să identifice factorii ce condiţionează poziţia de relaţie centrică.   
 • Să enumere şi să explice reperele poziţiei de  relaţie  centrice. 

2

5. Determinarea poziţiei de relaţie centrică.  Înregistrarea relaţiei centrice.

 

OBIECTIV:    La finalizarea cursului studentul va fi capabil:

 • cunoască tratamentul ce vizează afecţiunile musculo-articulare capabile să inducă reflexe de poziţionare centrică modificate.
 • Să realizeze tehnicile prin care se obţine relaxarea musculară.
 • Să enumere şi să explice tehnicile pentru determinarea relaţiei centrice la dentat.
 • Să enumere şi să explice tehnicile pentru determinarea relaţiei centrice la edentatul parţial.
 • Să enumere şi să explice tehnicile pentru determinarea relaţiei centrice la edentatul total.
 • Să poată enumera şi utiliza diferite medii de marcare. 

2

6. Relaţia de ocluzie dentară.   Determinanţii relaţiei de ocluzie dentară.

 

OBIECTIV:    La finalizarea cursului studentul va fi capabil:

 • Să definească  poziţia de ocluzie dentară.
 • Să explice rolul  determinanţilor  implicaţi  în  realizarea relaţiei de ocluzie dentara.  
 • Să enumere şi să cunoasca rolul fiecarui paramatru ocluzal (Morfologia ariilor ocluzale, Cuspizii de sprijin, Cuspizii de ghidaj, Curbele de ocluzie). 

2

7. Ocluzia de intercuspidare maximă.

    Ocluzia centrică.   Ocluzia de necesitate.   Ocluzia habituală.   Ocluzia traumatică.

 

OBIECTIV:    La finalizarea cursului studentul va fi capabil:

 •  definească intercuspidarea maximă.
 • Să cunoască şi să descrie reperele poziţiei de intercuspidare maximă.
 • Să cunoască şi să descrie tipurile de contacte dento-dentare în  intercuspidare maximă.
 •  descrie ocluzia centrica.
 • Să descrie ocluzia de necesitate.
 • Să descrie ocluzia habituală 

2

8. Concepte şi teorii ocluzale.

 

OBIECTIV:    La finalizarea cursului studentul va fi capabil:

 •  descrie valoarea elementelor morfologice, pentru asigurarea echilibrului ocluzal.
 • Să descrie cvintul lui Hanau.
 • Să descrie ecuaţia echilibrului ocluzal formulată de Thielemann.
 • Să cunoască principalele concepte ocluzale.
 • Să enumere şi să explice criteriile ocluziei funcţionale (Şcoala românească de medicină dentară) 

2

9. Mişcările fundamentale ale mandibulei.

 

OBIECTIV:    La finalizarea cursului studentul va fi capabil:

 •  enumere şi să explice mişcarile funcţionale ale mandibulei
 •  enumere şi să explice mişcarile voluntare alemandibulei
 •  enumere şi să explice mişcarile limită ale mandibulei
 •  enumere şi să explice mişcarile simetrice ale mandibulei
 •  enumere şi să explice mişcarile asimetrice ale mandibulei
 •  enumere şi să explice mişcarile cu contact dentar ale mandibulei
 •  enumere şi să explice mişcarile fără contact dentar ale mandibulei
 •  enumere şi să explice mişcarile simple şi combinate ale mandibulei 

2

10. Examinarea funcţiei ocluzale prin analiza mişcărilor mandibulei. 

OBIECTIV:    La finalizarea cursului studentul va fi capabil:

 •  descrie deplasările mandibulei în plan sagital.
 • Să explice fenomenul Cristensen sagital.
 • Sa definească Interferenţa şi Contactul Prematur.
 • Să explice fenomenul Thielemann.
 •  descrie deplasările mandibulei în plan orizontal.
 • Să definească Mişcarea Bennett şi Unhiul Bennett
 •  descrie tipurile de ghidaj in mişcarea de laterotruzie
 • Să explice fenomenul Cristensen în laterotruzie.
 •  descrie deplasările mandibulei în plan frontal. 

2

11. Etiologia disfuncţiei ocluzale.  

 

OBIECTIV:    La finalizarea cursului studentul va fi capabil:

 •  definească disfuncţia sistemului stomatognat.
 •  definească trauma ocluzală(primară şi secundară).
 • Să identifice grupele etiologice implicate în producerea disfuncţiei ocluzale.  

2

12. Manifestări clinice specifice disfuncţiei ocluzale. Manifestări clinice complexe.

 

OBIECTIV:    La finalizarea cursului studentul va fi capabil:

 •  enumere şi să explice semnele clinice dento-parodontale.
 •  enumere şi să explice semnele clinice neuro-musculare.
 •  enumere şi să explice semnele clinice la nivelul articulaţiei temporo-mandibulare.
 •  enumere şi să explice manifestările clinice complexe. 

2

13.  Indicaţiile şi contraindicaţiile şlefuirii selective.   Obiectivele şlefuirii selective.   Principii în tehnica

       şlefuirii selective.

 

OBIECTIV:    La finalizarea cursului studentul va fi capabil:

 •  enumere şi să descrie etapele şlefuirii selective.
 • Să cunoască principiile ce  trebuie respectate în tehnica şlefuirii selective
 • Sa explice depistarea şi eliminarea prin şlefuire selectivă a contactelor premature în RC.
 • Sa explice depistarea şi eliminarea prin şlefuire selectivă a contactelor  premature în IM.
 • Sa explice depistarea şi eliminarea prin şlefuire selectivă a interferenţelor ocluzale lucrătoare şi nelucrătoare în propulsie.
 • Sa explice depistarea şi eliminarea prin şlefuire selectivă a interferenţelor ocluzale lucrătoare şi nelucrătoare în lateralitate. 

2

14. Ocluzia funcţională în protetica implantologică. Echilibrarea ocluzală a restaurărilor protetice cu

     sprijin implantar.

  

OBIECTIV:    La finalizarea cursului studentul va fi capabil:

 •  definească principalele reguli ale conceptului ocluzal în implantologia orală.
 • Să cunoască obiectivele  majore ale conceptul ocluzal în protetica implantologică.
 • Să cunoască principiile proteticii  implantologice .
 •  definească  conceptul de ocluzie cu protecţie mutual.
 • Să cunoască  avantajele şi dezavantajele respectării principiilor ocluziei cu protecţie mutuală în protetica implantologică. 

2

 

LUCRARI PRACTICE

 

Nr. ore

1. Reperele cefalometrice utilizate în protetica dentară.

 

La finalul lucrarii practice studentul trebuie sa stie sa execute:

 • Să cunoască  reperele folosite în cefalometrie.
 • Să identifice reperele folosite în cefalometrie pe model de studiu, craniu, clinic.
 • Să utilizeze  reperele cefalometrice  pentru descrierea planurilor şi unghiurilor cefalometrice. 

1

2. Simulatoarele şi arcurile faciale.

 

La finalul lucrarii practice studentul trebuie sa stie sa execute:

·         Să cunoască tipurile de arcuri faciale.

·         Să inregistreze  şi sa transfere datele necesare  pentru programarea articulatorului .

·         Sa cunoască tipurile de articulatoare  precum şi parametrii ce pot fi individualizaţi.

 • Sa poata programa un articulator. 

1

3. Determinarea poziţiei de postură a mandibulei.

 

La finalul lucrarii practice studentul trebuie sa stie sa execute:

 • Determinarea poziţiei de postură a mandibulei utilizând metodele antropometrice.
 • Determinarea poziţiei de postură a mandibulei utilizând metodele funcţionale.
 • Identificarea reperelor pozitiei de postură. 

1

4. Realizarea  poziţiei  de  Relaţie Centrică.  Determinarea Relaţiei  Centrice

 

La finalul lucrarii practice studentul trebuie sa stie sa execute:

 • Tehnica Lauritzen-Barrelle (conducere unimanuală).
 • Tehnica Ramfjord ( conducere bimanuală) .
 • Tehnica Dawson .
 • Tehnica Jig-ului anterior.
 • Tehnica obstacolului ocluzal frontal .
 • Tehnica de înscriere grafică intraorală. 

1

5. Înregistrarea Relaţiei Centrice. Caracteristicile Relaţiei Centrice. Reperele  pozitiei de Relaţie Centrica

 

La finalul lucrarii practice studentul trebuie sa stie sa execute:

 • Înregistrarea relaţiei centrice utilizând diferite medii de marcare.
 • Să enumere şi să explice caracteristicile relaţiei centrice.
 • Să enumere şi să explice reperele poziţiei de  relaţie  centrice. 

1

6. Examinarea funcţiei ocluzale prin analiza mişcărilor mandibulei în plan sagital.

 

La finalul lucrarii practice studentul trebuie sa stie sa execute:

 •  descrie deplasările mandibulei în plan sagital.
 • Să explice fenomenul Cristensen sagital.
 • Sa definească Interferenţa şi Contactul Prematur.
 • Să explice fenomenul Thielemann. 

1

7. Examinarea funcţiei ocluzale prin analiza mişcărilor mandibulei în plan orizontal.

 

La finalul lucrarii practice studentul trebuie sa stie sa execute:

 •  descrie deplasările mandibulei în plan orizontal.
 • Să definească Mişcarea Bennett şi Unhiul Bennett
 •  descrie tipurile de ghidaj in mişcarea de laterotruzie
 • Să explice fenomenul Cristensen în laterotruzie. 

1

8. Relaţia de ocluzie dentară- determinanţi.

 

La finalul lucrarii practice studentul trebuie sa stie sa execute:

 • Să identifice şi să descrie ariile ocluzale.
 • Să identifice şi să descrie cuspizii de sprijin şi de ghidaj.
 • Să identifice şi să descrie curbele de ocluzie.
 • Să identifice şi să descrie planul de ocluzie.
 • Să identifice şi să descrie triunghiul Bonwill. 

1

9. Determinarea ocluziei de intercuspidare maximă.

 

La finalul lucrarii practice studentul trebuie sa stie sa execute:

 • Să descrie şi să evidenţieze Point Centric.
 • Să descrie şi să evidenţieze Long Centric.
 • Să descrie şi să evidenţieze Freedom Centric.
 • Să descrie şi să evidenţieze stopurile ocluzale din grupa I-a.
 • Să descrie şi să evidenţieze stopurile ocluzale din grupa II-a.
 • Să descrie şi să evidenţieze stopurile ocluzale din grupa III-a.
 • Să descrie şi să evidenţieze tipurile de contacte dento-dentare în intercuspidare maximă. 

1

10. Etiologia disfuncţiei ocluzale.  Manifestări clinice specifice în disfuncţia ocluzală.

 

La finalul lucrarii practice studentul trebuie sa stie sa execute:

 • Să identifice grupele etiologice implicate în producerea disfuncţiei ocluzale.
 • Să identifice semnele clinice dento-parodontale.
 • Să identifice semnele clinice neuro-musculare.
 • Să identifice semnele clinice la nivelul articulaţiei temporo-mandibulare.
 • Să identifice semnele clinice complexe. 

1

11. Examenul clinic al ocluziei dentare.

 

La finalul lucrarii practice studentul trebuie sa stie sa execute:

 • Examenul ocluzal prin asocierea la examenul anatomic a examenului  funcţional. 

1

 12. Examenul paraclinic

 

La finalul lucrarii practice studentul trebuie sa stie sa execute:

 • Studiul de model.
 • Analiza ocluzală a modelelor montate în articulator.
 • Examenul radiologic
 • Înregistrarea pantografică
 • Examenul electromiografic
 • Mandibulokineziografia
 • Examenul electrosonografic
 • Axiografia computerizată 

 

 

 

 

1

13. Terapia de reechilibrare ocluzală.

 

La finalul lucrarii practice studentul trebuie sa stie sa execute:

 •  enumere şi să descrie etapele şlefuirii selective.
 • Să cunoască principiile ce  trebuie respectate în tehnica şlefuirii selective
 • Sa explice depistarea şi eliminarea prin şlefuire selectivă a contactelor premature în RC.
 • Sa explice depistarea şi eliminarea prin şlefuire selectivă a contactelor  premature în IM.
 • Sa explice depistarea şi eliminarea prin şlefuire selectivă a interferenţelor ocluzale lucrătoare şi nelucrătoare în propulsie.
 • Sa explice depistarea şi eliminarea prin şlefuire selectivă a interferenţelor ocluzale lucrătoare şi nelucrătoare în lateralitate. 

1

14. Ocluzia funcţională în protetica implantologică. Echilibrarea ocluzală a restaurărilor protetice cu sprijin implantar.

 

La finalul lucrarii practice studentul trebuie sa stie sa execute:

 •  definească principalele reguli ale conceptului ocluzal în implantologia orală.
 • Să cunoască obiectivele  majore ale conceptul ocluzal în protetica implantologică.
 • Să cunoască principiile proteticii  implantologice .
 •  definească  conceptul de ocluzie cu protecţie mutuala.
 • Să cunoască  avantajele şi dezavantajele respectării principiilor ocluziei cu protecţie mutuală în protetica implantologică 

1

 
 BIBLIOGRAFIE

 

1.BurluiV- Gnatologie Ed.Appollonia,Iaşi,2000.

2.Burlui V.-Malrelaţiile cranio-mandibulare,Ed.Apollonia,2002

3.Dawson P.- Ľoclusion clinique, evolution, diagnostic, traitement.Ed. Masson, Paris, 1992

5.Shillingburg- Fundamentals of tooth preparations, Ed.Quintessence Publishing          

        Co.,Inc.1991.

6.Raul Popescu- Ocluzologie-lucrări practice. Ed. Medicală Universitară,2008.

7.Raul Popescu-Ocluzologie-modificări odonto-parodontale în trauma ocluzală,Ed.Sitech,2008.

8.N. Forna -Protetica Dentara Vol. I+II, Editura Enciclopedica, Bucuresti,  2011

 

Actualizat la 08.09.2021, 19:44