Descriere

Descriere

 

Obiective generale: nsuşirea de către studenţi a noţiunilor generale despre morfologia elementelor sistemului stomatognat; recunoaşterea efectelor funcţiei asupra morfologiei dentare; cunoaşterea structurii macroscopice a ţesuturilor dentare şi raportul lor real, topografic. 

Obiective specifice: nsuşirea morfologiei dentare prin : memorie vizuală şi aplicaţii practice, mnuirea instrumentelor  stomatologice uzuale (spatule), n condiţii corecte cu maximum de eficienţă, formarea ochiului pentru aprecierea liberă a dimensiunii mici, a simetriei formelor; posibilitatea executării unor manopere de fineţe pe materiale de consistenţă variată cu instrumente tăioase.

Discipline cu care se corelează: Anatomie,  Genetică, Histologie, Embriologie Fiziologie, Fiziopatologie, Morfopatologie, BiochimieDisciplina s-a născut odată cu nfiinţarea Secţiei de Stomatologie a Facultăţii de Medicină din Craiova, n anul 1990, iniţial purtnd denumirea de Propedeutică Stomatologică.

 Această disciplină  a fost nfiinţată şi coordonată pnă la data de 22 iunie 1993 de către şef lucrări dr. Mihai Crăiţoiu, devenit ulterior profesor universitar, şef al Clinicii de Protetică Dentară, actualmente pensionat. De la data menţionată mai sus, conducerea disciplinei a fost preluată de şef de lucrări dr. Virgil Deva.

ncepnd cu anul universitar 1993-1994 disciplina a preluat şi activitatea de studiu a materialelor dentare, cu studenţii anului III Stomatologie.

n cadrul disciplinelor reunite sub denumirea de Propedeutică Stomatologică care şi desfăşoară activitatea pe parcursul a 4 semestre, n 3 ani de studii: anul I Morfologie Dentară, anul II Materiale Dentare, anul III Tehnologia Protezelor Dentare, studenţii acumulează un bagaj de cunoştinţe necesare nţelegerii disciplinelor clinice, corelnd n acelaşi timp şi noţiunile asimilate de la alte discipline.

Realizarea la nivelul disciplinei a unei modeloteci, care prezintă att elemente de morfologie dentară ct şi etapele de laborator parcurse  n vederea realizării diferitelor tipuri de lucrări protetice permite nţelegerea şi aprofundarea celor nvăţate. Prezenţa liniei de metalo-ceramică şi a cuptorului necesar realizării lucrărilor din materiale compozite permite studenţilor asimilarea unora dintre cele mai moderne tehnologii. Pentru studiul materialelor dentare ne-am preocupat de sistematizarea şi prezentarea unui domeniu vast şi n continuă schimbare, cum este cel al materialelor dentare, precum şi de folosirea celor mai noi tehnici n realizarea activităţii terapeutice conservative.

Studenţii noştrii au participat, cu referate şi lucrări, la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale, interesul lor fiind prezent n asimilarea cunoştinţelor cerute pe plan european.

Colectivul actual de cadre este format din: conf. univ. dr. Virgil Deva, şef lucrări dr. Coleş Evantia, asist. univ. dr. Manolea Horia, tehnician demonstrator Trancă Marian, tehnician demonstrator Capac Iuliana, tehnician demonstrator Buduroi Marius.

Disciplina şi are sediul n clădirea U.M.F. din Craiova, Str. Petru Rareş nr. 2-4, 200349; tel. 0251-524 441.


Actualizat la 08.09.2021, 19:37