Cuvânt înainte

Cuvânt înainte

 

Vineri, 08 iunie 2018, ora 900

Cuvânt de deschidere al Domnului Prof. univ. dr. Ion ROGOVEANU,

Rectorul U.M.F. din Craiova,

 Aula Magna, Bd. 1 Mai, nr. 66

 

 Locul de susţinere al lucrărilor

va fi precizat în program

Actualizat la 08.09.2021, 18:27