Zilele U.M.F. din Craiova 2010

Zilele U.M.F. din Craiova 2010

INFORMAŢII PENTRU AUTORI

 

Rezumatele vor fi redactate în limba română, cu caractere româneşti, folosind caracteristicile:

  • Times New Roman, cu dimensiunea de 10 puncte, Justify, spaţiere la un rând;
  • structura obişnuită (obiectiv, material şi metodă, rezultate şi concluzii - fără ca numele acestora să fie menţionat ca atare);
  • titlul cu majuscule, bold, centrat, maxim 100 de caractere;
  • autorii - numele şi prenumele pentru femei, numele şi iniţiala prenumelui pentru bărbaţi, fără titluri ştiinţifice/didactice, bold, centrat italic;
  • afilierea instituţională marcată prin *, **, ***, italic.

În cazul în care rezumatele depăşesc 300 de cuvinte, se va elimina excedentul.
Acestea vor fi trimise pe suport CD sau prin poşta electronică, la următoarea adresă, cu confirmare de primire:

U.M.F. din Craiova

Str. Petru Rareş nr. 2

Craiova 200349

Email: zileleumfcv@gmail.com

Tel: +40 251 52 44 41, int. 206

Termen limită pentru înregistrarea rezumatelor, este de 26 APRILIE 2010. Volumul de rezumate va conţine numai lucrările primite până la această dată. Cele mai bune lucrări vor fi solicitate în extenso spre a fi publicate în revista Craiova Medicală.

 

Autorii sunt responsabili de conţinutul ştiinţific al rezumatelor trimise şi sunt rugaţi să respecte instrucţiunile.

 

Vă aşteptăm cu toată prietenia!

SECRETARIATUL ŞTIINŢIFIC
Actualizat la 08.09.2021, 18:27