Activitati

Activitati

 

 

PROIECT 

 

DE  PARTENERIAT EDUCATIV 

 

 

A.      DENUMIREA  PROIECTULUI

 

TITLUL:  EGALITATEA  DE  ŞANSE

DOMENIUL: civic – educaţie pentru drepturile omului

TIPUL  DE  PROIECT: la nivel local 

 

B.       APLICANTUL

 

COORDONATOR  DE  PROIECT

·         Societatea Studenţilor Craioveni în Asistenţă Medicală şi Moaşe – SSCAMM, Craiova, Facultatea de Asistenţă Medicală şi Moaşe;

-          Vicepreşedinte SSCAMM, Ana-Maria Lecu;

 

 

     PARTENERI

 

·         Facultatea de Asistenţă Medicală şi Moaşe, din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie;

·         Decan, prof. unv. Dr.  ANCA  PĂTRAŞCU;

·          Dr. Bogdan Virgil Cotoi;

·         Şcoala  Specială „Sfântul Vasile” Craiova;

-          Director, prof. Florentina Bălaşa

·         Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj.

-          Inspector, Georgică Bercea-Florea

 

C.      CONTEXT

 

ARGUMENT

     Parteneriatul educaţional trebuie privit nu doar ca un concept, ci ca o modalitate de a educa o atitudine în sprijinul dezvoltării societăţii prin prisma educativă, a dezvoltării unui comportament social corect, pozitiv şi tolerant al membrilor acesteia.

     Parteneriatul este unul dintre cuvintele cheie ale pedagogiei contemporane şi presupune participarea la o acţiune educativă comună -  la interacţiuni constructive, acceptate de către toţi partenerii, la comunicare şi interrelaţionare. 

     Acest proiect are menirea de a promova voluntariatul în rândul studenţilor medicinişti, prin implicarea viitoarelor cadre medicale în acţiuni care vizează egalitatea de şanse şi atitudinea nediscriminatorie, punând alături tinerii care se formează comportamental pentru a activa într-un domeniu social şi elevii cu cerinţe educative speciale. Proiectul presupune derularea unor activităţi în urma cărora studenţii să valorifice adevăratele valori morale şi să manifeste un comportament  NEDISCRIMINATOR şi TOLERANT .

     Studenţii, elevii şi cadrele didactice vor avea parte de câştiguri informaţionale şi morale,  obţinând un plus de valoare în vederea conturării, modelării şi dezvoltării personalităţii.

 

 

 

 

 

D.      DESFĂŞURAREA  PROIECTULUI

SCOPUL:

-          dezvoltarea unor relaţii de colaborare, cooperare, cunoaştere reciprocă şi întrajutorare;

-          promovarea voluntariatului, ca fiind o activitate civică firească.

 

OBIECTIVE:

Ø  să se stabilească  relaţii interpersonale;

Ø  să se cultive relaţii de prietenie şi de afectivitate în cadrul grupului;

Ø  să se dezvolte spiritului civic;

Ø  să se manifeste un comportament social corect, pozitiv, nediscriminator;

Ø  să se desfăşoare acţiuni caritabile, de întrajutorare;

Ø  să se manifeste atitudini pozitive, în spiritul egalităţii de şanse.

 

 

GRUP  ŢINTĂ:

Ø  studenţi;

Ø  membri ai SSCAMM;    

Ø  elevi cu cerinţe educative speciale din Şcoala Specială „Sfântul Vasile”, Craiova.

 

 

ECHIPA  DE  LUCRU:

Ø  Ana-Maria Lecu

Ø  Haricleea Nicolau

 

 

     DURATA:  Semestrul al II-lea, anul 2013-2014

    

 

    ACTIVITĂŢI  PROPUSE:

Ø  vizionarea unei piese de teatru

Ø  vizite la Şcoala Specială „Sfântul Vasile”;

Ø  strângere de fonduri pentru elevii de la Şcoala Speciala „Sfântul Vasile”.

 

 

     METODE  ŞI  TEHNICI:

Ø  conversaţia;

Ø  demonstraţia;

Ø  problematizarea;

Ø  jocul didactic;

Ø  metode interactive de grup.

 

 

     RESURSE  MATERIALE:

Ø  vizionarea punerii în scenă a piesei ”Doar femei”, cu Haricleea Nicolau;

Ø  fotografii;

Ø  invitaţii;

Ø  postere.

 

 

RESURSE UMANE:

Ø  studenţi, membri ai SSCAMM;

Ø  elevi ai Şcolii Speciale „Sf. Vasile” Craiova;

Ø  cadre didactice universitare.

 

 

PLANIFICAREA ACTIVITATILOR:      Aprox. 5-6/an universitar

Nr.

crt.

Perioada

Activitatea

Locul desfăşurării

1.

Martie

Eveniment caritabil-vizionarea unei piese de teatru

Cafe Teatru Play

 

2.

Martie

„Toţi suntem copii”-Vizita studenţilor din Facultatea de Moaşe şi Asistenţă Medicală la Şcoala Specială „Sfântul Vasile

Şcoala Specială „Sfântul Vasile”

 

3.

Iunie

Eveniment caritabil-vizionarea unei piese de teatru

Cafe Teatru Play

 

                

 

E.       EVALUAREA  PROIECTULUI:

     Se va face la sfârşitul colaborării, de către părţile implicate în parteneriat, astfel:

Ø  chestionare;

Ø  portofolii şi albume de fotografii;

Ø  realizarea unei mape a parteneriatului.

 

 

 

 

 

 

 

PROIECT  DE  PARTENERIAT  

 

 EDUCATIV 

 

 

 

 

A.       DENUMIREA  PROIECTULUI

 

TITLUL: „CARTEA, NEPREŢUITĂ COMOARĂ”

DOMENIUL: cultural

TIPUL  DE  PROIECT: la nivel local

 

B.       APLICANTUL

 

COORDONATORI  DE  PROIECT

·        Societatea Studenţilor Craioveni în Asistenţă Medicală şi Moaşe – SSCAMM, Craiova, Facultatea de Asistenţă Medicală şi Moaşe

-         Vicepreşedinte SSCAMM, Ana-Maria Lecu;

 

 

PARTENERI

 • Facultatea de Asistenţă Medicală şi Moaşe, din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie;
 • Decan, prof. unv. Dr.  ANCA  PĂTRAŞCU;
 • Dr. Bogdan Virgil Cotoi;
 • Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi Aristia Aman”

Director Lucian Dindirică

 

C.       CONTEXT

 

ARGUMENT

     Parteneriatul educaţional trebuie privit nu doar ca un concept ci ca atitudine adoptată în sprijinul dezvoltării societăţii prin prisma educativă, a culturalizării membrilor acesteia.

     Parteneriatul este unul dintre cuvintele cheie ale pedagogiei contemporane şi presupune participarea la o acţiune educativă comună -  la interacţiuni constructive, acceptate de către toţi partenerii, la comunicare şi interrelaţionare. 

     Acest proiect are menirea de a pune alături o importantă instituţie din domeniul culturii – Biblioteca Judeţeană şi un grup de studenţi ai FMAM din Craiova; şi presupune derularea unor activităţi al căror principal beneficiar să fie studenţii care, descoperind lumea minunată a cărţilor din lăcaşul misterios al bibliotecii, îşi vor lărgi orizontul de cunoaştere, vor descoperi şi preţui cultura, dar şi pasiunea cu care citim, atunci când ţinem cartea în braţe, precum şi mirosul de cerneală abia tipărită.

      Devenind cititori şi prieteni fideli ai bibliotecii, studenţii şi cadrele didactice universitare, vor avea parte de câştiguri informaţionale, obţinând şi un plus de valoare în conturarea, modelarea si dezvoltarea personalităţii.

 

D.      DESFĂŞURAREA  PROIECTULUI

SCOPUL:

     Cultivarea dragostei şi a respectului faţă de carte, stimularea interesului studenţilor pentru a citi texte variate, căci …  nu-i altă mai frumoasă şi de mai folos în viaţa omului zăbavă decât cetitul cărţilor” (Miron Costin)

 

OBIECTIVE:

Ø  să se descopere importanţa cărţii în viaţa omului;

Ø  să se cunoască rolul bibliotecii într-o societate modernă şi să utilizeze serviciile acesteia;

Ø  să fie capabil să selecteze cărţi în raport cu vârsta, aptitudinile, interesele fiecăruia;

Ø  să se cunoască rolul sălii de lectură şi să efectueze lectura unor materiale în incinta ei;

Ø  să se desfăşoare un program intensiv de lectură a unor cărţi cu diferite tipuri de texte;

Ø  să contribuie la mărirea fondului de carte al bibliotecii.

  

 

GRUP  ŢINTĂ:

Ø  studenţii de la FMAM din Craiova;

 

 

ECHIPA  DE  LUCRU:

Ø  Ana Maria Lecu;

Ø  Simona Maria Moldoveanu

Ø  Bibliotecar;

 

 

     DURATA: semestrul al II-lea al anului şcolar 2013-2014;

    

 

    ACTIVITĂŢI  PROPUSE:

Ø  vizite la Biblioteca judeţeană;

Ø  activităţi de audiţie sau vizionare;

Ø  programe artistice;

Ø  schimb de experienţă.

 

 

     METODE  ŞI  TEHNICI:

Ø  conversaţia;

Ø  demonstraţia;

Ø  metode interactive de grup;

Ø  chestionarul.

 

 

     RESURSE  MATERIALE:

Ø  depozitul de carte;

Ø  amfiteatrul FMAM;

Ø  film tematic;

Ø  materiale diverse pentru realizarea unor lucrări practice.

 

 

RESURSE UMANE:

Ø  studenţi;

Ø  reprezentanţi ai Bibliotecii Judeţene;

Ø  cadre didactice universitare;

Ø  bibliotecari.

 

 

 

 

PLANIFICAREA ACTIVITATILOR:

 

Nr. Crt

Perioada

Activitatea

Locul desfăşurării

1.

Aprilie 2014

Importanţa cărţii în viaţa de zi cu zi-vizionarea unui film tematic; donarea unei cărţi pentru biblioteca judeţeană „Alexandru şi Aristia Aman”, Craiova.

 

Amfiteatru FMAM

2.

Aprilie 2014

„Prietenii cărţilor”- înscrierea studenţilor  la bibliotecă.

Biblioteca Judeţeană „Alexandru şi Aristia Aman”, Craiova.

 

 

 

E.       EVALUAREA  PROIECTULUI:

 

     Se va face la sfârşitul colaborării, de către părţile implicate în parteneriat, astfel:

Ø  aplicarea de chestionare;

Ø  portofolii întocmite de studenti;

Ø  realizarea unei mape a parteneriatului.

 

 

 

 

 

 

 

 

     

  

    

PROIECT DE PARTENERIAT

 

EDUCATIV

 

 

A. DENUMIREA PROIECTULUI

 

TITLU: IMPORTANŢA IGIENEI CORPORALE A COPILULUI

DOMENIU: Educaţie sanitară

TIPUL DE PROIECT: la nivel local

 

B. APLICANTUL

 

COORDONATOR DE PROIECT

Societatea Studenţilor Craioveni în Asistenţă Medicală şi Moaşe – SSCAMM, Craiova, Facultatea de Asistenţă Medicală şi Moaşe

·         Cenzor SSCAMM, Simona Maria Moldoveanu

·         Vicepreşedinte SSCAMM, Ana-Maria Lecu

 

PARTENERI

 

Facultatea de Asistenţă Medicală şi Moaşe, din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie, Craiova

 

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj

 • Inspector, Georgică Bercea-Florea

 

 

C. CONTEXT

ARGUMENT

Parteneriatul educaţional trebuie privit, nu doar ca un concept, ci ca o modalitate de a educa o atitudine, în scopul dezvoltării societăţii prin prisma educativă. Parteneriatul este unul dintre cuvintele cheie ale pedagogiei contemporane şi presupune participarea la o acţiune educativă comună.

În cadrul acestui proiect, acordăm o mare importanţă igienei corporale, ce trebuie ştiută pentru conservarea stării de sănătate, încă de la vârsta copilăriei. Igiena reprezină îngrijirea şi curăţarea pielii în fiecare zi; cu cât păstrăm un nivel ridicat de igienă personală, cu atât vizitele la medic vor fi mai rare, iar riscul de răspândire al micro-organismelor scade. Igiena studiază acţiunea factorilor de mediu asupra sănătăţii populaţiei, în vederea prevenirii îmbolnăvirilor, a ţinerii sub control a riscurilor de mediu, a scăderii expunerii la factorii de risc a populaţiei.Promovăm voluntariatul în rândul studenţilor medicinişti, în colaborare cu grădiniţele din Craiova în scopul însuşirii obiceiurilor care ne ajută să ne păstram sănătatea. Acestea sunt modalităţi simple şi eficiente de a rămâne sănătoşi şi de a fi o prezenţă plăcută pentru cei din jurul nostru. Curăţenia corporală contribuie nu doar la prevenirea bolilor, dar are şi o influenţă asupra bunei dispoziţii, permiţând şi o mai bună integrare a copilului în mediul social.

Ceea ce ne propunem să realizăm prin desfăşurarea acestui proiect este educaţia pentru sănătate, ce reprezintă drumul cel mai scurt prin care noţiunile şi concepţiile medicale cu cel mai practic caracter practic, penetrează în rândul populaţiei sub forma unor reguli şi norme.

La sfârşitul acestui proiect ambele părţi, atât studenţii, cât şi cei mici, vor avea câştiguri morale şi informaţionale.

 

D. DESFĂŞURAREA PROIECTULUI

SCOPUL

·         dezvoltarea unor relaţii de colaborare, cooperare, cunoaştere reciprocă;

·         explicarea tehnicilor de conservare a sănătăţii încă din copilărie;

·         promovarea voluntariatului, ca fiind o activitate civică firească.

 

 

OBIECTIVE

·           explicarea rolului igienei asupra copilului la grădiniţele din Craiova;

·           verificarea constanţei realizării igienei în cadrul copiilor de la grădiniţe;

·           prevenirea apariţiei infecţiilor;

·           prevenirea răspândirii micro-organismelor.

 

 

GRUP ŢINTĂ

·         membri ai SSCAMM;

·         copii ai grădiniţelor din Craiova.

 

 

ECHIPA DE LUCRU

·         Simona Maria Moldoveanu

·         Ana-Maria Lecu

 

 

DURATA

Semestrul al II-lea, al anului 2013-2014, lunile aprilie-mai.

 

 

ACTIVITĂŢI PROPUSE

·         reliefarea importanţei igienei copilului;

·         prezentări demonstrative;

·         desene tematice;

·         fişă de evaluare.

 

 

METODE ŞI TEHNICI

·         conversaţia;

·         demonstraţia;

·         evaluarea;

·         metode interactive de grup;

·         realizarea de desene tematice.

 

 

RESURSE MATERIALE

·         prezentare despre importanţa igienei copilului;

·         fotografii;

·         desene tematice.

·         filme educative

·         săpun, pastă de dinţi, periuţă de dinţi

 

 

 

 

RESURSE UMANE

·         studenţi, membri ai SSCAMM;

·         copii ai grădiniţelor din Craiova.

 

 

 

PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR      

 

Nr.

crt.

Perioada

Activitatea

Locul desfăşurării

1.

aprilie

Prezentarea importanţei igienei asupra copilului

Grădiniţele din Craiova

 

aprilie

Aplicarea unui test de evaluare a igienei

Grădiniţele din Craiova

2.

mai

Verificarea testului aplicat pentru igiena copilului

Grădiniţele din Craiova

 

 

 

E. EVALUAREA PROIECTULUI

Se va face la sfârşitul colaborării, de către părţile implicate în parteneriat, astfel:

·          teste de evaluare a igienei;

·          portofolii şi albume de fotografii;

·          realizarea unei mape a parteneriatului.

 

                 

 

 

 

 

PROIECT

 

DE PARTENERIAT EDUCATIV

 


 

A. DENUMIREA  PROIECTULUI

 

TITLUL: Spune DA sănătăţii !

DOMENIUL: social-educativ

TIPUL  DE  PROIECT: la nivel local

 

 

B. APLICANTUL

 

COORDONATOR  DE  PROIECT

v  Societatea Studenţilor Craioveni în Asistenţă Medicală şi Moaşe – SSCAMM, Craiova, Facultatea de Asistenţă Medicală şi Moaşe;

-          Vicepreşedinte SSCAMM, Ionaşcu Giorgiana Maria ;

 

 

PARTENERI :

 

v  Facultatea de Asistenţă Medicală şi Moaşe, din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie ;

v  Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj ;

v  Inspector Georgică Bercea - Florea .

 

 

 

C.    CONTEXT

 

ARGUMENT

 

    Parteneriatul educaţional trebuie privit nu doar ca un concept, ci ca o modalitate de a educa o atitudine în sprijinul dezvoltării societăţii prin prisma educativă, a dezvoltării unui comportament social corect, pozitiv şi tolerant al membrilor acesteia.

   Parteneriatul este unul dintre cuvintele cheie ale pedagogiei contemporane şi presupune participarea la o acţiune educativă comună -  la interacţiuni constructive, acceptate de către toţi partenerii, la comunicare şi interrelaţionare.

   Acest proiect are scopul de a ajuta adolescenţii care se află în perioada în care simt nevoia de a „descoperi” mai intim fiinţa umană , de a stabili legături noi .

   Putem ajunge la concluzia că adolescenţa este o perioadă frumoasă , dar „ingrată” prin conflicte ce pot aparea ca urmare a transformărilor personalităţii .

Indiferent de sex , viaţa unui adolescent poate fi brusc schimbată de apariţia unei sarcini nedorite sau contactării unei boli cu transmitere sexuală .

 

 

 

 

D.   DESFĂŞURAREA  PROIECTULUI

 

§  SCOPUL :

 

   În lungul sistem atitudinal al adolescentului faţă de cei din jur apare în principal nevoia de afecţiune şi de a se confesa în raport cu primele sale relaţii cu persoanele de sex opus sau chiar cu relaţiile cu persoanele de acelaşi sex .        

   Trebuie ca toţi factorii responsabili cu educaţia sexuală ( familia , şcoala , mass-media ) să se implice corespunzător deoarece cunoştinţele adolescenţiilor în acest domeniu sunt insuficiente pentru dezvoltarea lor armonioasă ca viitori adulţi .

   Educaţia sexuală trebuie să se bazeze pe datele şi informaţiile oferite la orele de biologie , în cabinetele medicale şi la programele speciale de consiliere .
§    OBIECTIVE :

 

Ø  Definirea conceptului de sexualitate ;

Ø  Ce presupune începerea vieţii sexuale şi cum afectează corpul ;

Ø  Concepţie . Contracepţie ;

Ø  Determinarea factorilor ce duc la începerea vieţii sexuale mult prea devreme ;

Ø  Ce rol are familia în educaţia sexuală a adolescentului , dar şcoala ? ;

Ø  Concepţia şi sarcina - riscurile sarcinii în pubertate şi adolescenţă pentru mamă şi copil ;

Ø  Comportament sexual responsabil: ce implică  începerea vieţii sexuale .

 

 

 

§  GRUP  ŢINTĂ:

 

Ø  Elevii din clasa a XII-a ;

 

 

 

§   ECHIPA  DE  LUCRU:

 

Ø  Ionaşcu Giorgiana Maria ;

Ø  Godeanu Violeta Gabriela .

 

 

§    DURATA :  Semestrul al II-lea, anul 2013-2014

 

 

§    ACTIVITĂŢI  PROPUSE :

 

Ø  Vizite în şcoli ;

Ø  Aplicarea unor chestionare .

 

§    METODE  ŞI  TEHNICI :

 

Ø   Chestionar ;

Ø   Prezentare Power Point .

 

 

§    RESURSE UMANE :

Ø  Societatea Studenţilor Craioveni în Asistenţă Medicală şi Moaşe – SSCAMM, Craiova, Facultatea de Asistenţă Medicală şi Moaşe ;

 

 

 

 

 

E.   EVALUAREA  PROIECTULUI :

 

Se va face la sfârşitul colaborării, de către părţile implicate în parteneriat, astfel :

Ø  chestionare ;

Ø  portofolii şi albume de fotografii ;

Ø  realizarea unei mape a parteneriatului .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  PROIECT  DE PARTENERIAT EDUCATIV

 


A.DENUMIREA PROIECTULUI

 

TITLUL:  ANXIETATEA DE PERFORMANTA

 DOMENIUL: psihologic

TIPUL DE PROIECT: la nivel local

 

 B. APLICANTUL

COORDONATOR DE PROIECT

Societatea Studenţilor Craioveni în Asistenţă Medicală şi Moaşe – SSCAMM, Craiova, Facultatea de Asistenţă Medicală şi Moaşe

·         Cenzor SSCAMM-  Ana Alexandra Miulescu

·         Vicepreşedinte SSCAMM, Ana-Maria Lecu

·         Cenzor SSCAMM, Simona Maria Moldoveanu

 

 

PARTENERI

Facultatea de Asistenţă Medicală şi Moaşe, din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie, Craiova

Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj

 • Inspector, Georgică Bercea-Florea
 •  

   C. CONTEXT

       ARGUMENT

Anxietatea de performanță este o fobie socială. Elementul său esențial  îl constituie frica persistentă și marcată de situațiile sociale sau frica de performanță. Expunerea la situația socială sau de performanță provoacă aproape în mod constant un răspuns anxios imediat.

Scopul  acestui proiect este de a identifica frecvența anxietății de performanță întâlnită în rândul studenților și definirea acestei probleme.  De asemenea proiectul își propune aplicarea unor chestionare pentru identificarea tipurilor de studenți cu anxietate de peformanță și abordarea acestora în mod individual.

La sfârșitul proiectului se vor identifica strategii, care să reducă gradul de stres de performanță la studenții care se confruntă cu examene și implicit la ameliorarea rezultatelor acestor examene.

 

D. DESFĂȘURAREA PROIECTULUI

 SCOPUL:  -  identificarea  tipurilor de studenți ce prezintă anxietate;

-          diminuarea anxietății de performanță.

 

OBIECTIVE:  - adoptare de strategii care vor duce la scaderea nivelului de stres;

-          înlăturarea factorilor de stres.

GRUP ȚINTĂ:

ü  Studenți

ü  Membrii ai SSCAMM

ü  Cadre didactice universitare

ECHIPA DE LUCRU:

ü  ANA-ALEXANDRA MIULESCU

ü  ANA-MARIA  LECU

ü  MARIA MOLDOVEANU

DURATA:  Semestrul al II-lea, anul 2013-2014

ACTIVITĂȚI PROPUSE:

-          Identificarea existenţei anxietăţii în rândul studenţilor

-          Combaterea anxietăţii

-          Măsurători

-          Date comparative: înainte şi după sesiune

METODE ȘI TEHNICI:

ü  Chestionare

ü  Prezentare

ü  Statistici

ü  Compararea datelor obținute

RESURSE MATERIALE:

ü  Chestionare

ü  Materiale pentru măsurat

ü  Cântar

RESURSE UMANE:

ü  Studenți, membrii ai SSCAMM

ü  Cadre didactice universitare

PLANIFICAREA ACTIVITĂȚILOR

Nr.crt

Perioada

Activitatea

Locul desfășurării

1.

Mai

Aplicarea unui chestionar în rândul

studenţilor

Facultatea de Moaşe şi Asistenţă Medicală

2.

Mai

Realizarea măsurătorilor

Facultatea de Moaşe şi Asistenţă Medicală

3.

Iulie

Realizarea măsurătorilor

Facultatea de Moaşe şi Asistenţă Medicală

4.

Iulie

Compararea datelor şi obşinerea unor

metode de combatere a anxetăţii

Facultatea de Moaşe şi Asistenţă Medicală

 

 

E. EVALUAREA PROIECTULUI

Se va face la sfârșitul colaborării,de către părțile implicate in parteneriat,astfel:

·         portofolii şi albume de fotografii;

·          realizarea unei mape a parteneriatului;

 

 

 

 

 

                                                                             

 

 

 

 

PROIECT DE PARTENERIAT

 

EDUCATIV

 

 

 

 

A. DENUMIREA PROIECTULUI

TITLU: IMPORTANŢA EVALUĂRII CURENTE A SĂNĂTĂŢII

DOMENIU: EDUCAŢIE SANITARĂ

TIPUL DE PROIECT: la nivel local

 

B. APLICANTUL

 • Societatea Studenţilor Craioveni în Asistenţă Medicală şi Moaşe – SSCAMM, Craiova, Facultatea de Asistenţă şi Moaşe

- Dr. Bogdan Virgil Cotoi;

-Vicepreşedinte Ana-Maria Lecu;

-Preşedinte Laurenţiu Silviu Naum;

-Dr. Sandu Magdalena, rezident anul IV, diabet;

-Dr. Cătălin Cotulbea, rezident anul III, diabet.

 

 

PARTENERI

 • Facultatea de Asistenţă Medicală şi Moaşe, din cadrul Universităţii de Medicină şi Farmacie;
 • Primăria Craiova.

 

 

C. CONTEXT

 

ARGUMENT

 

“Sănătatea este o stare pe deplin favorabilă atât fizic, mintal cât şi social, şi nu doar absenţa bolilor sau a infirmităţilor.”

În tumultul vieţii cotidiene nu trebuie să uităm nici măcar o clipă de importanţa sănătăţii, atât a noastră, cât şi a celor din jur. Trebuie să învăţăm să ne conservăm starea de sănătate şi să prevenim apariţia unor eventuale complicaţii ale stării de bine. Astfel, prin acest proiect dorim să vă aducem în atenţie aceste aspecte şi posibilitatea depistării posibilelor dezechilibre ale organismului din timp, prin măsurarea tensiunii şi glicemiei gratuit de zilele Universităţii de Medicină şi Farmacie, în piaţa „Mihai Viteazu”.

 Chiar dacă viaţa se desfăşoară într-o viteză ameţitoare si suntem absorbiţi de grijile şi problemele zilnice nu trebuie să uităm să acordăm atenţie lucrurilor cu adevărat importante pentru noi. Sănătatea nu trebuie să fie un lucru ce ne preocupă doar în situaţii delicate, ci întotdeauna trebuie să avem grijă ca organismul nostru să se păstreze sănătos. Tot timpul trebuie să fiim interesaţi de prevenţie şi nu de vindecare.

            Deci declarăm sănătatea ca fiind cea mai importantă prioritate în viaţa noastră.

În plus, dorim promovarea voluntariatului în rândul studenţilor medicinişti, deoarece este unul dintre cuvintele cheie ale pedagogiei contemporane şi presupune participarea la o actţune educativă comună - la interacţiuni constructive, acceptate de către toţi partenerii, la comunicare şi interrelationare.

Iar la final cei implicaţi vor avea parte de câştiguri informaţionale şi morale, obţinând un plus de valoare în vederea conturării, modelării şi dezvoltării personale.

D. DESFĂŞURAREA PROIECTULUI

SCOPUL:

 • amplasarea unui cort în piaţa „Mihai Viteazu” pentru monitorizarea stării de sănătate a populaţiei urbane prin măsurarea glicemiei şi a tensiunii arteriale.

 

 

OBIECTIVELE:

 • descoperirea timpurie a problemelor de sănătate.

 

 

GRUP ŢINTĂ:

 • o parte a populaţiei municipiului Craiova;
 • membri ai SSCAMM.

 

DURATA: două zile, 6-7 iunie 2014.

 

 

ACTIVITĂŢI PROPUSE

 • instalarea unui cort în piaţa Mihai Viteazu, din Craiova;
 • măsurarea glicemiei şi a tensiunii arteriale;
 • realizarea unei statistici asupra stării de sănătate a populaţiei.

 

 

METODE ŞI TEHNICI:

 • problematizarea;
 • măsurarea tensiunii arteriale;
 • măsurarea glicemiei.

 

RESURSE MATERIALE

·         tensiometre;

·         glucometre;

·         stick-uri pentru glucometre;

·         alcool sanitar;

·         vată medicinală;

·         apă;

·         pahare unică folosinţă;

·         scaune plastic;

·         container pentru reziduri sanitare.

 

RESURSE UMANE

·         studenţi, membri ai SSCAMM;

·         medici, cadre didactice din cadrul UMF Craiova;

·         populaţia din municipiul Craiova.

 

 

 

PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR

 

Nr. crt.

Perioada

Activitatea

Locul desfăşurării

1.

6-7 iunie

Măsurarea glicemiei şi a tensiunii arteriale

Piaţa Mihai Viteazu, Craiova

 

 

 

E. EVALUAREA PROIECTULUI

Se va face la sfârşitul colaborării, de către părţile implicate în parteneriat, astfel:

·         portofolii şi albume de fotografii;

·         realizarea unei mape a parteneriatului.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actualizat la 08.09.2021, 18:28