Influenta tratamentelor homeopate asupra afectiunilor tubului digestiv,analiza modificarilor imunohistochimice si morfometrice ale structurilor glandulare din mucoasa gastroduodenala

Influenta tratamentelor homeopate asupra afectiunilor tubului digestiv,analiza modificarilor imunohistochimice si morfometrice ale structurilor glandulare din mucoasa gastroduodenala

1182

Autoritate contractantă: Altele...

Influenta tratamentelor homeopate asupra afectiunilor tubului digestiv,analiza modificarilor imunohistochimice si morfometrice ale structurilor glandulare din mucoasa gastroduodenala


Influența tratamentelor homeopate asupra afectiunilor tubului digestiv, analiza modificarilor imunohistochimice si morfometrice ale structurilor glandulare din mucoasa gastroduodenală Tratamentul homeopatie a afectiunilor digestive, prezinta o alternativa eficienta comparativ cu tratamentul conventional (alopat) deoarece medicamentele au tendinta sa provoace rebound, care de multe ori are manifestări mai accentuate decât simptomele initiale. Remediile homeopate specifice folosite la ora actuală sunt Ipecacuahna (radacina de ipecac), Arsenicum Album (trioxid de arsenic), Nux Vomica (nuca vomica), Bryonia (familia Cucurbitaceae), Podophyllum, Pulsatilla (anemona), Carbo vegetabilis (carbune vegetal), Natrum phosphoricum (fosfat de sodiu). Dozarea fiecarui remediu si schema de administrare este individualizată pe baza diagnosticului homeopat. Stabilirea acestuia si recomandarea tratamentului se face după un consult la medicul homeopat. Având în vedere avântul pe care tratamentele homeopate l-au cunoscut în ultima decadă ne-am propus realizarea unui studiu prin care să evaluăm aspectul mucoasei gastro-duodenale atât din punct de vedere endoscopic cât și histopatologic la pacienții cu simptome și semne de afectare a tractului gastro-intestinal care au primit exclusiv tratament homeopat în vederea ameliorări acestora Prima etapă a studiului va fi reprezentată de identificarea modelului optim de fișă structurată a pacienților pe baza variabilelor parametrice sau non-parametrice: date personale, istoric, anamneză (inclusiv factori de risc), antecedente, tablou clinic, explorări paraclinice, tratament anterior cu culegerea datelor, stabilirea criteriilor de includere și de excludere din studiu precum și din formarea loturilor de pacienți. Această primă etapă presupune crearea unei baze de date structurate care va permite introducerea datelor esențiale gestionate statistic în continuare. Pacienții nou internați vor avea consemnate în foaia de observație clinică datele de identificare, anamneza, examenul obiectiv, explorările biologice, funcționale și imagistice; consulturile interdisciplinare și rezultatul examenelor histopatologice. Pe baza acestor date din foaia de observație se va stabili dacă pacienții pot fi incluși în studiu. Datele pacienților decedați vor fi preluate din registrul de diagnostic anatomopatologic al laboratorului și din foile de observație clinică. Activitatea de achiziție prospectivă a datelor, respectând standardul impus de modelarea statistică, continuă în etapa a doua, astfel încât după 6 luni de la începutul studiului se va finaliza întreaga bază de date. A doua etapă constă în evaluarea diagnostică complexă a pacienților incluși în prima etapă. Confirmarea afectării mucoasei tubului digestiv superior se va face prin endoscopie digestivă superioară, recoltarea de biopsii acolo unde este cazul urmate de examenul histopatologic al materialului recoltat. În această fază vor fi implicați medici gastroenterologi sau interniști cu competență în endoscopie digestivă diagnostică și/sau terapeutică. În această etapă de diagnostic se va colabora și cu departamente de imagistică medicală capabile să efectueze tomografie computerizată sau rezonanță magnetică nucleară la cazurile unde se impun aceste explorări. Vor fi acceptați în studiu pacienții cu antecedente de boală de reflux gastro-esofagian cu sau fără esofagită de reflux, cu hernie hiatală, gastrite cronice, ulcer gastric sau duodenal, tumori gastrice. Această etapă se va întinde pe o perioadă de 6 luni și se va finaliza prin completarea bazei de date constituite în etapa anterioară cu datele obținute prin explorarea biologică, funcțională și imagistică a pacienților incluși în studiu. Etapa a treia a proiectului va continua cu analiza anatomopatologică și imunohistochimică ce vor permite evaluări morfopatologice, imunohistologice și morfometrice complexe, şi vor fi efectuate prin implicarea departamentelor de anatomie patologică. Fragmentele de biopsie endoscopică şi de biopsie hepatică vor fi prelucrate prin tehnica clasică de includere la parafină. Examenul histopatologic efectuat pe coloraţia uzuală hematoxilină eozină dar și pe colorație Goldner-Szeckelly. Se vor folosi colorații speciale pentru tubul digestive ca: PAS-Hematoxilină Mayer, albastru alcian la diferite pH-uri, albastru alcian (pH 2,5)-PAS-Hematoxilină Mayer, Giemsa modificat, Periodic Acid Schiff-hematoxilină Mayer precum și pentru ficat ca: tehnica tricromică Masson, tehnica van Gieson și tehnica Gömöri. Metoda imunohistochimică LSAB/HRP și anticorpii monoclonali de tip anti-CEA şi EMA, anticorpi anti-lizozim, anticorpi anti- proteină S-100 şi anti-antigen nuclear al proliferării celulare. Studiul morfometric se poate realiza pe preparate colorate prin tehnicile hematoxilină eozină sau Goldner-Szeckelly și este util pentru evaluarea gradului de hiperplazie glandulară la nivelul tubului digestiv superior. Pentru studiul morfometric se utilizează microscoape echipate cu camera digitală de achiziție conectate la computere pe care sunt instalate softuri de morfometrie de tip Lucia M sau G. În această etapă sunt implicați medici anatomopatologi și se întinde pe parcursul a 6 luni. Etapa a patra se focalizează pe analiza datelor achiziţionate prospectiv în etapele precedente, prin implicarea compartimentului de statistică medicală. Analiza datelor structurate din punct de vedere statistic va începe cu statistica descriptivă (analiza exploratorie a datelor). În acest context, este proiectată anterior o filtrare a datelor, în vederea utilizării eficiente a informaţiei conţinute în baza de date. Faza de filtrare statistică a datelor este efectuată sub îndrumare medicală din cadrul echipei de cercetare. Analiza datelor structurate din punct de vedere statistic va începe cu statistica descriptivă (analiza exploratorie a datelor). Analiza datelor structurate din punct de vedere statistic va începe cu statistica descriptivă. Al doilea nivel are în vedere modelarea statistică, implicând utilizarea unor modele statistice avansate: modele generale liniare și neliniare, modele generale de regresie liniară, neliniară și logistică. Se vor utiliza în continuare tehnici multivariate de explorare a datelor: analiza factorială, analiza clasificării și metoda componentelor principale, arbori de clasificare, analiza corespondențelor și analiza discriminant. Fiecare componentă a procesului de modelare statistică și calcul natural, executată de componenta statistico-informatică a echipei de cercetare va fi monitorizată de medici. Această etapă se va întinde pe o perioadă de 4 luni și se va finaliza prin obținerea unor rezultate ce vor fi comunicate la manifestări științifice interne și internaționale și în reviste de specialitate din țară sau din străinătate. Prin rezultatele sale, proiectul va aduce contribuţii importante în domeniile descifrării mecanismelor celulare şi moleculare ale modificărilor de la nivel gastro-duodenal precum și a evaluării diagnostice şi a monitorizării terapeutice. Rezultatele pe termen scurt ale proiectului sunt ameliorarea metodologiei actuale de evaluare și implementarea ideii de abordare precoce a pacienților; chiar în condițiile unei afecțiuni cu debut aparent simplu dar care pe termen lung, prin natura mecanismelor și prin tratament de lungă durată influențează activitatea altor organe și sisteme. Utilizarea directă a rezultatelor obținute în clinicile de medicină internă, gastroenterologie și în laboratoarele de anatomie patologică. Pe termen lung, rezultatele pot fi utilizate ca punct de plecare în identificarea unor mecanisme intracelulare care acționează concomitent determinând o deteriorare constantă a funcției digestive. Prin realizarea unor corelații între aspectele imagistice și cele histopatologice precum și a unui paralelism corelațional dovedit se pot elabora modele matematice ce pot să stea la baza elaborării unor algoritmi ce pot genera softuri care pe viitor să elimine explorarea invazivă a pacientului cu afecțiuni ale mucoasei tubului digestiv
...
  • Fonduri
  • An : 2014
  • Data de la care : 01.11.2014
  • Data până la care : 01.11.2017
  • Sumă : 12000  RON
Actualizat la 29.03.2023, 09:38