Centrul de Cercetare în Medicina Dentară - Proiecte

Centrul de Cercetare în Medicina Dentară - Proiecte

 

PROIECTE
 
1. Proiectul "Programul de Promovare a Sănătăţii Orale (OHP) pentru Îmbunătăţirea Sănătatii Orale la copii cu nevoi speciale de sănătate şi vârstnici instituţionalizaţi în judetele Constanta si Dolj", proiect al CECDO (The Council of European Chief Dental Officers), sponsorizat de Colgate, Kodak şi Henry Schein
- director prof. univ. dr. Veronica Mercuţ
- cercetători: conf. univ. dr. Sanda Mihaela Popescu, conf. univ. dr. Monica Scrieciu
 
2. Prof. univ. dr. Veronica Mercuţ - Expert pe termen lung in proiectul Adaptarea ofertei invatamantului medical dentar superior la nevoile pietei muncii si ale societatii bazate pe cunoastere POSDRU 2007-2013, apel 86. ID, 63699, axa 1.2.
 
3. Prof. univ. dr. Veronica Mercuţ - Expert pe termen lung in proiectul Stagii de pregatire practica pentru integrarea rapida pe piata muncii a studentilor specializati in medicina dentara. POSDRU 2007-2013 apel 90/2.1. S/63942
 
4. Conf. univ. dr.Monica Scrieciu- expert pe termen scurt din partea UMFCV în cadrul Proiectului "Standarde de calitate şi indicatori de performanţă specifici pentru Învăţământul Superior din Domeniul sănătăţii" ID Proiect POSDRU 18/1.2/G/40067 finantat prin Fondul Social European – Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013, Axa Prioritară I "Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere" Domeniul major de intervenţie 1.2. "Calitate în învăţământul superior"
 
5. Conf. univ. dr. Popescu Sanda Mihaela - expert pe termen scurt in cadrul ProiectuluiVIA – Vocatie, Interese, Autocunoastere si dezvoltare, drumul catre succesul profesional.” ID Proiect POSDRU 63742 finantat prin Fondul Social European – Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane2007 - 2013 axa prioritara 2 "Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii", domeniul major de interventie 2.1 "Tranzitia de la scoala la viata activa"
CONTRACT DE FINANTARE: POSDRU/90/2.1/S/63742
DURATA PROIECTULUI: 36 luni
PERIOADA DE IMPLEMENTARE: 01.07.2010 - 30.06.2013
VALOAREA TOTALA ELIGIBILA A PROIECTULUI: 10.303.021,80 lei din care:
·                FONDUL SOCIAL EUROPEAN: 8.599.622,41 lei
·                BUGETUL NATIONAL: 1.188.247,39 lei
·                CONTRIBUTIE PROPRIE: 515.152,00 lei
 
6. Conf. univ. dr. Popescu Raul Mihai - Director de Proiect - Proiect grant de cercetare: STUDIU PRIVIND EVALUAREA SUPORTULUI DENTO-PARODONTAL ŞI IMPLANTAR ÎN VEDEREA STABILIRII UNUI ALGORITM DE DIAGNOSTIC PRIVIND INTEGRAREA MORFO-FUNCŢIONALĂ A APARATELOR GNATOPROTETICE CONJUNCTE, 628 din 01.07.2010,
 
7.Conf. univ. dr. Popescu Raul Mihai, asist. univ. dr. Dragomir Lucian Paul - Membri in proiect- Proiect grant de cercetare: STUDIUL COMPOZITIEI CHIMICE SI AL ACTIUNILOR FARMACEUTICE AL UNOR SPECII INDIGENE DE PLANTE, 1212/23.12.2010,
 
8. Conf. univ. dr. Mitroi Mihaela Roxana - director al proieculuit de cercetare tip Grant al Academiei; Studiul pattern-ului imunohistochimic al celulelor epiteliale şi subpopulaţiilor limfocitare de la nivelul mucoasei rino-sinuzale, în corelaţie cu determinările microbiologice locale, în rinosinuzita cronică” – membru în proiect: Conf. univ. Dr. Dumitrescu Daniela, 2007-2009
 
9. Conf. univ. dr. Dumitrescu Daniela - Director proiect cercetare câştigat prin competiţie „ Eficienţa asocierii glucozamină-condroitină-Harpagophytum în întârzierea progresiei osteoartritei genunchiului şi osteoartritei temporo-mandibulare”, perioada 33 luni, 15.10.2013
 
10. Conf. univ. dr. Dumitrescu Daniela - membru în cadrul proiectului „Rolul ecoendoscopiei cu substanţă de contrast comparativ cu markerii de angiogeneză pentru ameliorarea strategiilor terapeutice la pacienţii cu cancer pancreatic”; grant CNCSIS; Director: Conf Dr. Adrian Săftoiu, 2007-2008
 
11. Asist. univ. Gaman Simina - membru în proiectul: ”Contribuţii la studiul unor aspecte de optimizare şi reoptimizare ale protezelor parţiale mobilizabile scheletate”, tipul proiectului- Doctorat, nr. contractului, Numele coordonatorului principal Prof. Univ. Dr. Cristina Borţun; Instituţia coordonatoare- U.M.F. “Victor Babeş Timişoara;
 
12. Proiectul de cercetare "Sănătatea Orală la Şcolari", derulat de Facultatea de Medicină Dentară, Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova, nr. 1175 din 13.11. 2012, realizat în colaborare cu Consiliul Local al Municipiului Craiova Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe din municipiul Craiova, Inspectoratul Şcolar Dolj, Direcţia de Sănătate Publică Dolj, Societatea Română pentru Cercetare în Medicina Dentară Craiova, Şcoala Gimnazială Breasta, Şcoala Gimnazială Işalniţa, Şcoala Gimnazială "Decebal" Craiova, Liceul de Arte "Marin Sorescu" Craiova, Şcoala Gimnazială Coţofenii din Faţă, Şcoala Gimnazială "Alexandru Macedonski" Craiova, Şcoala Gimnazială "Mihai Viteazul" Craiova, :
- director proiect conf. dr. Popescu Sanda Mihaela
- coordonator ştiinţific prof. univ. dr. Veronica Mercuţ
- membrii: conf. univ. dr. Monica Scrieciu, conf. univ. dr. Mihaela Jana Ţuculina, şef lucrări dr. Ionela Teodora Dascălu, şef lucrări dr. Evantia Coleş, şef lucrări dr. Monica Mihaela Crăiţoiu, şef lucrări dr. Marilena Bătăiosu, şef lucrări dr. Constantin Dăguci, asist. univ. dr. Luminiţa Dăguci, asist.univ.dr. Emma Cristina Drăghici, prep. Alexandru Ştefârţă
13. Proiectul de cercetare "Afectarea pulpo-dentinară a dinţilor permanenţi tineri", derulat de Facultatea de Medicină Dentară, Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova, nr. 1174 din 13.11. 2012, realizat în colaborare cu Consiliul Local al Municipiului Craiova Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe din municipiul Craiova, Inspectoratul Şcolar Dolj, Direcţia de Sănătate Publică Dolj, Societatea Română pentru Cercetare în Medicina Dentară Craiova, Şcoala Gimnazială Breasta, Şcoala Gimnazială Işalniţa, Şcoala Gimnazială "Decebal" Craiova, Liceul de Arte "Marin Sorescu" Craiova, Şcoala Gimnazială Coţofenii din Faţă, Şcoala Gimnazială "Alexandru Macedonski" Craiova, Şcoala Gimnazială "Mihai Viteazul" Craiova
- director proiect conf. dr. Mihaela Jana Ţuculina
- coordonator ştiinţific prof. univ. dr. Veronica Mercuţ
- membrii: conf. univ. dr. Monica Scrieciu, conf. univ. dr. Popescu Sanda Mihaela, conf. univ. dr. Victoria Andrei, conf. univ. dr. Mihaela Răescu, şef lucrări dr. Ionela Teodora Dascălu, şef lucrări dr. Horia Manolea, şef lucrări dr.Andrei Alexandru Iliescu, şef lucrări dr. Marilena Bătăiosu, şef lucrări dr. Constantin Dăguci, şef lucrări dr. Adrian Fronie, şef lucrări dr. Allma Pitru, asist. univ. dr. Lelia Gheorghiţă, asist.univ.dr. Cristi Petcu, asist.univ.dr. Mircea Gheorghiţă, asist.univ.dr. Melania Cojocaru, asist.univ.dr. Iren Moraru, asist.univ.dr. Oana Diaconu, dr. Răzvan Mercuţ
14. Proiectul de cercetare "Evaluarea tendinţelor actuale de dezvoltare cranio-facială în cadrul armoniei somatice", derulat de Facultatea de Medicină Dentară, Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova , cu tema, nr. 1173 din 13.11.2012, realizat în colaborare cu Consiliul Local al Municipiului Craiova Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe din municipiul Craiova, Inspectoratul Şcolar Dolj, Direcţia de Sănătate Publică Dolj, Societatea Română pentru Cercetare în Medicina Dentară Craiova, Şcoala Gimnazială Breasta, Şcoala Gimnazială Işalniţa, Şcoala Gimnazială "Decebal" Craiova, Liceul de Arte "Marin Sorescu" Craiova, Şcoala Gimnazială Coţofenii din Faţă, Şcoala Gimnazială "Alexandru Macedonski" Craiova, Şcoala Gimnazială "Mihai Viteazul" Craiova
- director proiect şef lucrări dr. Evantia Coleş
- coordonator ştiinţific prof. univ. dr. Veronica Mercuţ
- membrii: prof. univ. dr. Doina Ghergic, conf. univ. dr. Monica Scrieciu, conf. univ. dr. Popescu Sanda Mihaela, conf. univ. dr.Mihaela Jana Ţuculina, conf. univ. dr. Mihaela Răescu, şef lucrări dr. Ionela Teodora Dascălu, şef lucrări dr. Horia Manolea, şef lucrări dr. Marilena Bătăiosu, şef lucrări dr. Constantin Dăguci, şef lucrări dr. Monica Mihaela Crăiţoiu, şef lucrări dr.Andrei Alexandru Iliescu, asist. univ. dr. Corina Lungu, asist.univ.dr. Oana Diaconu, drd. Răzvan Mercuţ
15. Proiectul de cercetare "Anomaliile dento-maxilare la şcolari (6-14/15 ani)", derulat deFacultatea de Medicină Dentară, Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova, nr. 1172 din 13.11.2012, realizat în colaborare cu Consiliul Local al Municipiului Craiova Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe din municipiul Craiova, Inspectoratul Şcolar Dolj, Direcţia de Sănătate Publică Dolj, Societatea Română pentru Cercetare în Medicina Dentară Craiova, Şcoala Gimnazială Breasta, Şcoala Gimnazială Işalniţa, Şcoala Gimnazială "Decebal" Craiova, Liceul de Arte "Marin Sorescu" Craiova, Şcoala Gimnazială Coţofenii din Faţă, Şcoala Gimnazială "Alexandru Macedonski" Craiova, Şcoala Gimnazială "Mihai Viteazul" Craiova
- director proiect şef lucrări dr. Ionela Teodora Dascălu
- coordonator ştiinţific prof. univ. dr. Veronica Mercuţ
- membrii: conf. univ. dr. Monica Scrieciu, conf. univ. dr. Popescu Sanda Mihaela, conf. univ. dr.Mihaela Jana Ţuculina, conf. univ. dr. Mihaela Răescu, conf. univ. dr. Victoria Andrei, şef lucrări dr. Evantia Coleş, şef lucrări dr. Horia Manolea, şef lucrări dr. Marilena Bătăiosu, şef lucrări dr. Constantin Dăguci, şef lucrări dr. Adrian Fronie, şef lucrări dr. Allma Pitru, şef lucrări dr. Andrei Alexandru Iliescu, şef lucrări dr. Cristina Maria Andrei, asist. univ. dr. Lelia Gheorghiţă, asist. univ. dr. Corina Lungu, asist.univ.dr. Oana Diaconu, asist. univ. dr. Iren Moraru, drd. Răzvan Mercuţ
16. Proiectul de cercetare "Educaţia pentru profilaxia dentară. Sănătatea şi estetica dentară a şcolarilor", derulat deFacultatea de Medicină Dentară, Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova, nr. 1171 din 13.11.2012, realizat în colaborare cu Consiliul Local al Municipiului Craiova Serviciul Public Management Spitale, Cabinete Medicale şi Creşe din municipiul Craiova, Inspectoratul Şcolar Dolj, Direcţia de Sănătate Publică Dolj, Societatea Română pentru Cercetare în Medicina Dentară Craiova, Şcoala Gimnazială Breasta, Şcoala Gimnazială Işalniţa, Şcoala Gimnazială "Decebal" Craiova, Liceul de Arte "Marin Sorescu" Craiova, Şcoala Gimnazială Coţofenii din Faţă, Şcoala Gimnazială "Alexandru Macedonski" Craiova, Şcoala Gimnazială "Mihai Viteazul" Craiova
- director proiect: şef lucrări dr. Ionela Teodora Dascălu, şef lucrări dr. Evantia Coleş
- coordonator ştiinţific prof. univ. dr. Veronica Mercuţ
- membrii: conf. univ. dr. Monica Scrieciu, conf. univ. dr. Popescu Sanda Mihaela, conf. univ. dr. Mihaela Jana Ţuculina, conf. univ. dr. Mihaela Răescu, prof. univ. dr. Doina Ghergic, şef lucrări dr. Horia Manolea, şef lucrări dr. Marilena Bătăiosu, şef lucrări dr. Constantin Dăguci, şef lucrări dr. Monica Mihaela Crăiţoiu, şef lucrări dr. Cristina Maria Andrei, şef lucrări dr. Andrei Alexandru Iliescu, asist. univ. dr. Lelia Gheorghiţă, asist. univ. dr. Luminiţa Dăguci, asist. univ. dr. Corina Lungu, asist.univ.dr. Oana Diaconu, asist. univ. dr. Iren Moraru, drd. Răzvan Mercuţ, drd. Mirela Lucia Opri
 
 
 
Actualizat la 08.09.2021, 18:30