Laborator endomicroscopie confocala laser

Laborator endomicroscopie confocala laser

Sistem CLE   CLE ex

Endomicroscopia confocală laser
va juca cu siguranţă un rol din ce în ce mai mare în cadrul procedurilor endoscopice din centrele de referinţă din lume prin marele avantaj pe care îl oferă - un diagnostic imediat şi de certitudine. Tehnica este disponibilă din 2008 în Centrul de Cercetare în Gastroenterologie şi Hepatologie din Craiova.

Deşi recent introdusă, tehnica este extrem de complexă şi permite examinarea la nivel celular şi subcelular a structurilor mucoasei tubului digestiv în timpul examinării endoscopice. Principiul endomicroscopiei confocale laser este bazat pe integrarea unui microscop confocal laser în extremitatea distală a unui endoscop convenţional. În timpul examinării endomicroscopice se foloseşte o rază laser care generează o unda de excitaţie de 488 nm, permiţând obţinerea de secţiuni optice tisulare de 7 μm cu o rezoluţie laterală de 0,7 μm şi o penetraţie între 0 si 250 μm. Astfel, se pot obţine imagini histologice in vivo cu posibilitatea aprecierii detaliilor celulare. Agenţii de contrast cel mai des utilizaţi sunt reprezentaţi de fluoresceina sodică cu utilizare intravenoasă şi acriflavina care se aplică topic la nivelul suprafeţei examinate.

 

Impactul clinic major este oferit de posibilitatea diagnosticului in vivo al leziunilor maligne şi, totodată, de posibilitatea prelevării de biopsii ţintite din zonele cele mai semnificative pentru diagnostic pentru o examinare anatomopatologică ulterioară. 

Endomicroscopia confocală laser are aplicaţii clinice multiple:

  • Diagnosticul esofagului Barrett si cancerului esofagian precoce

  • Diagnosticul in situ al H. Pylori, leziunilor premaligneşi maligne gastrice

  • diagnosticul enteropatiei glutenice (bolii celiace)

  • supravegherea endoscopică a colitei ulcerative şi bolii Crohn

  • depistarea precoce a cancerului colorectal

Studiile recente privind aplicaţiile utilizării anticorpilor marcaţi cu agenţi de contrast au conturat un nou domeniu: imunoendoscopia. Astfel, în curând va fi posibil studiul in vivo al expresiei anumitor markeri cu impact prognostic la nivelul leziunilor depistate prin endomicroscopie (TNF alpha  în bolile inflamatorii intestinale,  CD117 (c-kit) ca predictor al răspunsului la imatinib la pacienţii cu tumori stromale gastrointestinale,  EGFR la pacienţii cu cancer colorectal pentru apreciere răspunsului la tratamentul cu cetuximab, etc).

Actualizat la 08.09.2021, 18:29