LEGATURI
NOUTATI
Nu exista anunturi

Protetica dentara mobilizabila

Descriere

         

Obiective generale:

- dobăndirea de noţiuni şi cunostinţe, aptitudini, comportamente, atitudini, abilităţi şi valori necesare practicii medicale īn domeniul clinicii şi terapeiei edentaţiei parţiale prin proteză scheletată.

- īnsuşirea valorilor eticii medicale şi umane, a normelor etice de īngrijire a pacienţilor şi a metodelor de relaţionare cu pacienţii, cu familiile acestora sau cu alte persoane implicate īn īngrijirea lor, dezvoltarea de abilităţi de a lucra īn echipă

- realizarea concordanţei īntre calităţile profesionale ale viitorului medic dentist şi cerinţele pacienţilor din Romānia şi din alte arii geografice, cu culturi şi credinţe diverse

- găsirea celor mai eficiente căi şi mijloace de organizare a activităţii īn cadrul Clinicii de Protetică Dentară dotată conform standardelor īn vigoare, selecţionānd pacienţii cu forme clinice de edentaţie parţială ce se tratează prin proteză scheletată sau reproducānd situaţii clinice asemănătoare pe simulatoare

- realizarea de corelaţii precise īntre obiectivele educaţionale ale cursului de Proteză parţială mobilizabilă şi experienţa educaţională anterioară, acestea constituind baza ştiinţifică a noilor performanţe pe care studenţii trebuie să le dobāndească

- evaluarea performanţelor studenţilor trebuie să se bazeze pe măsurarea continuă, periodică şi finală a competenţelor cu privire la nivelul de cunosţinţe, abilităţi, aptitudini, comportamente şi valori

- cunoaşterea obiectivelor educaţionale ale cursului de Proteză parţială mobilizabilă de către studenţi şi de către toti factorii implicaţi īn procesul educaţional, pentru a-şi asuma responsabilităţile ce le revin.

 

Obiective specifice:

- īnsuşirea logică şi conştientă a etiologiei edentaţiei parţiale

- aprofundarea noţiunilor privind semnele clinice, complicaţiile şi formele edentaţiei parţiale

- īnsuşirea cunoştinţelor necesare medicului dentist privind elementele componente ale protezelor parţiale scheletate: conectori principali, sisteme de menţinere, sprijin şi stabilizare, şei protetice, arcade dentare artificiale

- dobāndirea noţiunilor necesare privind principiile de tratament ale edentaţiei parţiale cu

ajutorul protezelor parţiale scheletate: principiul biomecanic, principiul biofuncţional, principiul

profilactic

- asimilarea cunoştinţelor privind etapele şi tehnicile terapiei edentaţiei parţiale cu ajutorul protezelor scheletate: etapa examenului clinic, etapa de amprentare, etapa de probă şi verificare a scheletului metalic, etapa de determinare a rapoartelor intermaxilare, etapa de verificare a machetei componenetei plastice, etapa de aplicare şi inserţie a protezei scheletate, etapa de reexaminare a pacientului, etapa de optimizare a protezei scheletate

- aprofundarea şi dezvoltarea cunoştinţelor privind clinica şi terapia edentaţiei parţiale cu ajutorul protezei scheletate prin realizarea feedback-ului

 

Discipline cu care se corelează: Propedeutică şi Semiologie Dentară, Materiale Dentare, Ocluzologie, Proteze dentare fixe, Edentaţie totală - proteză dentară mobilă, Gerodontologie, Cariologie, Endodonţie, Chirurgie orală, Implantologie, Radiologie oro-maxilo-facială.

  Disciplina de Protetică Dentară  s-a īnfiinţat 1992, īn cadrul Secţiei de Stomatologie care şi-a īnceput activitatea īn cadrul Facultaţii de Medicină Generală, secţie īnfiinţată īn anul 1990. Din anul 1998 Secţia de Stomatologie a devenit Facultatea de Stomatologie, prin īnfiinţarea Universităţii de Medicină şi Farmacie, Disciplina de Potetică Dentară făcānd parte din cadrul Catedrei II Stomatologie. Īn anul 2004 Facultatea de Stomatologie īşi schimbă denumirea īn Facultatea de Medicină Dentară, īn conformitate cu normele şi recomandările Uniunii Europene.

            De la īnfiinţare şi pāna anul 1996 această disciplină a funcţionat cu două cadre didactice,  şef  lucrări   dr. Crăiţoiu   Mihai    şi  preparator  dr.Vătu  Mihaela.   Īn  anul  1994     Dr. Crăiţoiu M. devine doctor īn ştiinţe medicale. Īn anul 1996 a devenit conferenţiar, iar īn 2003 a fost promovat profesor. Dr. Vătu Mihaela este promovată ca asitent universitar īn anul1995.

            Numărul cadrelor didactice se măreşte, fiind promovaţi īn 1996, prin concurs, īn funcţia de preparator:dr.Monica Scrieciu şi dr. Popescu Mihai Raul. Īn anul 2003 īn cadrul disciplinei a fost promovată ca şef de lucrări dr. Veronica Mercuţ. Din anul 2004 colectivul disciplinei a primit ca preparator pe dr.Monica Şearpe şi pe dr. Dăguci Constantin ca asistent universitar, īn anul 2007 pe dr. Monica Mihaela Crăiţoiu īn funcţia de preparator universitar, īn anul 2008 pe dr. Dragomir Lucian Paul īn funcţia de asistent universitar şi dr. Luminiţa Dăguci īn funcţia de preparator universitar, iar īn 2008 pe dr.  Bobia Florin cu funcţia de asistent universitar.

            ĪN PREZENT:

            Sediul disciplinei de Protetică Dentară ocupă etajul unu al clădirii situate īn bulevardul 1Mai, clădire care aparţine Universităţii de Medicină şi Farmacie Craiova.

            Baza materială a Disciplinei de Protetică Dentară din cadrul Facultăţii de Medicină Dentară este reprezentată de: a)doua săli dotate cu aparatura necesară desfăşurării activităţilor demonstrative şi practice pentru studenţii anilor IV, V, VI; b) o sală dotată cu simulatoare penru susţinerea activităţilor practice cu studenţii anului III. Materiale iconografice şi demonstrative se găsesc şi īn cabinetele īn care lucrează cadrele didactice din cadrul disciplinei. Sediul şi secretariatul Disciplinei de Protetică Dentară se găsesc īn cadrul aceleiaşi clădiri.

            Obiectivele disciplinei.Protetica dentară este o disciplină care se adresează studenţilor anilor III, IV, V, VI ai Facultăţii de Medicină Dentară. Programa analitică se corelează cu discipline preclinice din medicina generală(anatomia, histologia, fiziologie, fiziopatologie), discipline specifice medicinei dentare preclinice(propedutica dentară, materiale dentare) şi cu discipline clinice (cariologia.endodonţia,parodontalogia,patalogia oprală,chirurgiaoro-maxilo-facială, medicina internă, O.R.L., dermatologie, neurologie). Obietivele cuprind noţiunile necesare precizării diagnosticului leziunilor odontale şi al diverselor forme de edentaţie, făcānd astfel legătura dintre stiinţele fundamentale şi practica medicală. Īn acest scop se urmăreşte dobāndirea cunoştinţelor de patologie oro-maxilo-facială necesare īnţelegerii principiilor terapeutice aplicate īn protetica dentară.