LEGATURI
NOUTATI
Nu exista anunturi

Pedodontie

Descriere

 

 
 •  
 • Descriere disciplina Pedodonţie
  Pedodonţia sau stomatologia pediatrică este o disciplină, care în ultimii ani s-a conturat şi
  ca o specialitate a medicinii dentare, care se ocupă de îngrijirea sănătăţii orale la copii şi
  adolescenţi sănătoşi, precum şi la cei cu probleme speciale de sănătate generală (dizabilităţi
  emoţionale, fizice, psihice, medicale sau senzoriale). Denumiri ale domeniului în literatura de
  specialitate internaţională: Pediatric Dentistry, Paedodontics, Kinderzahnmedizin. Dacă la
  începuturile pedodonţiei, orientarea era mai mult către extracţie (mai ales a dinţilor temporari),
  ulterior ea a păşit într-o nouă eră, când menţinerea integrităţii dentiţiei temporare, mixte şi
  permanente tinere prin procedee moderne de diagnostic şi tratament au devenit scopuri în sine.
  Tehnicile restaurative, endodonţia, ortodonţia interceptivă, protetica infantilă sunt câteva din
  domeniile principale ale activităţii acestei specialităţi.
  Cursul de Pedodonţie se adresează studenţilor anului IV, şi respectiv studenţilor anului V
  ai Facultăţii de Medicină dentară.
  Obiectivele cursului pentru anul IV
  La finalizarea cursului de anul IV studentul va fi capabil să:
  - recunoască particularităţi morfologice ale dinţilor temporari în raport cu dinţii
  permanenţi;
  - cunoască factorii fiziologici şi patologici ce pot influenţa erupţia dinţilor temporari;
  - cunoască factorii fiziologici şi patologici ce pot influenţa erupţia dinţilor permanenţi;
  - stabilească un diagnostic de cariei dentare simple la dinţii temporari pe baza semnelor
  caracteristice;
  - cunoască etapele de tratament ale cariei dentare simple cu particularităţile pentru dinţii
  temporari;
  - poată descrie principalele etape ale tratamentul plăgii dentinare la dinţii temporari;
  - stabilească un diagnostic de pulpită la un dinte temporar plecând de la semnele
  subiective şi clinice;
  - cunoască metodele de tratament din inflamaţia pulpară a dinţilor temporari: coafajul
  indirect, pulpotomia, pulpectomia;
  - cunoască complicaţiile gangrenei pulpare specifice dinţilor temporari;
  - ştie să aplice diferitele metode de tratament ale gangrenei dentare: tratamentul
  conservator, extracţia, măsuri de compromis;
  - cunoască etapele tratamentului cariei dentare simple a dinţilor permanenţi tineri;
  - cunoască tipurile de tratament al plăgii dentinare la un dinte permanent imatur;
  - stabilească un diagnostic de pulpită la dinţii permanenţi imaturi plecând de la
  simptomatologia acestora;
  - stabilească un diagnostic de gangrenă pulpară la dinţii permanenţi imaturi plecând de la
  simptomatologia acestora;
  - cunoască diferitele metode de tratament indicate în gangrena pulpară a dinţilor
  permanenţi tineri;
  - cunoască indicaţiile şi contraindicaţiile materialelor dentare folosite în stomatologia
  pediatrică;
  - cunoască tehnici şi posibilităţi de restaurare complexă a molarilor temporari.
  Obiectivele cursului pentru anul V
 • La finalizarea cursului studentul va fi capabil să:
  - descrie simptomatologia şi modalităţile de tratament în traumatismelor dentare din
  dentiţia temporară;
  - descrie simptomatologia şi modalităţile de tratament în traumatismelor dentare din
  dentiţia permanentă;
  - descrie etiopatogenia şi clinica anomaliilor de număr, de volum şi de formă;
  - descrie etiopatogenia şi clinica displaziilor ereditare, displaziilor dobândite şi a
  discromiilor dentare,
  - descrie formele clinice ale gingivitelor întâlnite în practica pedodontică;
  - descrie formele clinice ale parodontitelor marginale întâlnite în practica pedodontică;
  - cunoască profilaxia şi tratamentul afecţiunilor parodontale cu particularităţi la copii şi
  adolescenţi;
  - recunoască şi să descrie leziunile orale întâlnite în practica pedodontică;
  - cunoască indicaţiile şi contraindicaţiile şi tehnica extracţiei dinţilor temporari;
  - cunoască indicaţiile şi contraindicaţiile şi tehnica extracţiei dinţilor permanenţi la copii;
  - descrie metodelor chirurgicale ajutătoare terapiei conservatoare;
  - descrie modalităţile de restaurare a leziunilor coronare prin proteze unidentare la copii şi
  adolescenţi;
  - cunoască indicaţiile şi contraindicaţiile metodelor de tratament protetic al edentaţiilor în
  practica pedodontică;
  - cunoască modalităţile de administrare şi posologia medicamentelor indicate în practica
  pedodontică;
  - cunoască aspecte privind frecvenţa malocluziilor şi a obiceiurilor vicioase la copii;
  - cunoască consecinţele pierderii precoce de pe arcade a molarului prim permanent.