LEGATURI
NOUTATI
Nu exista anunturi

Estetica dentara

Descriere

 OBIECTIVELE DISCIPLINEI

 

Obiective generale;

Studentul(a) trebuie:

 • să dobândească noţiunile legate de analiza estetică.
 • să însuşească noţiunile legate de regulile morfologice ale armoniei dentare.
 • să dobândească noţiunile legate de managementul zâmbetului şi estetica facială.
 • să cunoască implicaţiile sociale ale esteticii.
 • să cunoască principiile după care se ghidează reconstrucţia estetică.
 • să dobândească noţiuni privind perceperea culorii.
 • să dobândească noţiunile legate de influenţarea perceperii culorii.
 • să cunoască principiile de bază pentru determinarea culorii în protetică.
 • să cunoască metode de determinare a culorii.

 

 

Obiective specifice;

La finalizarea disciplinei studentul(a) va fi capabil(ă):

 • Să cunoască şi sa inteleagă notiunile de estetica dento-somato-faciala
 • Să utilizeze termenii  de specialitate.
 • Să adopte comportamentul viitorului medic dentist
 • Să lucreze în echipă, dezvoltându-si abilitatea de a colabora cu specialitati din diferite domenii

 

V. COMPETENŢELE SPECIFICE 

 

Competenţe cognitive.Competenţe tehnice sau profesionale.Competenţe afectiv-valorice

 

 • Evaluarea clinică şi paraclinică a echilibrului estetic dento-somato-facial.
 • Diagnosticul dezechilibrelor esteticii dento-somato-faciale.
 • Identificarea soluţiilor teraputice optime în vederea refacerii echilibrului estetic dento-somato-facial