LEGATURI
NOUTATI

Curs postuniversitar 60 credite EMC

6.04.2009
În perioada 11 mai - 8 iunie - Managementul infectiilor nosocomiale, curs creditat cu 60 de credite EMC Partcipantii trebuie sa se prezinte cu - 2..

Epidemiologie

Descriere

 

Disciplina de Epidemiologie a debutat odată cu prima promoţie de studenţi ai Facultăţii de Medicină din cadrul Universităţii din Craiova în anul 1976. Timp de 23 de ani, până în 1999 cursurile şi lucrările practice de epidemiologie s-a desfăşurat împreună cu stagiile de boli infecţioase în cadrul disciplinei de Boli Infecţioase şi Epidemiologie, cadrele didactice ale disciplinei susţinând şi cursurile şi lucrările practice de Epidemiologie.

Cum în primii ani ai Facultăţii de Medicină mare parte a activităţii didactice era efectuată de cadre didactice aparţinând IMF Bucureşti, era firesc ca şi epidemiologia să beneficieze de experienţa acestora. Astfel primele cursuri de epidemiologie au avut la catedră doi mari profesori – Prof. Dr. Ludovic. Păun şi Prof. Dr. Mircea. Angelescu care au deschis calea unei dezvoltări armonioase a celor două viitoare discipline, cea de boli infecţioase şi cea de epidemiologie. Sprijinul academic al Şcolii de medicină bucureştene în perioada de construcţie a tinerei discipline de Boli Infecţioase şi Epidemiologie din cadrul Facultăţi de Medicină din Craiova s-a exprimat printr-o activitate didactică şi ştiinţifică magistrală care a înnobilat primele generaţii de studenţi.

Entuziasmul primilor ani a fost întreţinut de doi epidemiologi craioveni de excepţie, cadre didactice asociate, care au adus în faţa primelor promoţii de studenţi experienţa şi harul lor – Dr. Eugen Ţieranu şi Dr. Constantin. Zaharia al căror profesionalism s-au remarcat şi în funcţia de director al Direcţie de Sănătate Publică (SANEPID) din acea vreme, Dr. Eugen Ţieranu coordonând activitatea antiepidemică judeţeană timp de aproape un sfert de secol (1968-1990). De numele lor se leagă excepţionale realizări în activitatea antiepidemică locală de eradicare, combatere şi profilaxie a bolilor infecţioase cum a fost confruntarea cu malaria endemo-epidemică în regiunea riverană Dunării în anii ’50 sau cu poliomielita, difteria, febra tifoidă, teatanosul, antraxul, hepatitele virale ş.a.

Perioada anilor ’80 este marcată de personalitatea remarcabilă a regretatului profesor Toma Negomireanu (1928-1998). Absolvent al Facultăţii de Medicină din Cluj în anul 1952 Profesorul Toma Negomireanu vine la conducerea disciplinei de Boli Infecţioase în anul 1977 ca titular pe care o va îndruma peste 20 de ani. Împreună cu Dr. Mioara Cotulbea, asistent universitar care s-a ocupat de lucrările practice de epidemiologie pentru generaţiile de studenţi ai perioadei 1980-1990, asigură şi epidemiologiei un cadru înalt academic, tradus în numeroase lucrări ştiinţifice şi printr-o activitate didactică riguroasă şi elevată.

Din 1990 atât cursul cât şi lucrările practice sunt conduse de către Dr. Iulian Diaconescu care susţine atât cursul cât şi lucrările practice până în anul 1999. În această perioadă epidemiologia îşi afirmă valoarea prin elocvenţa şi abnegaţia dascălului de la catedră.

Odată cu transformare Facultăţii de Medicină din cadrul Universităţii din Craiova în Universitatea de Medicină şi Farmacie se recunoaşte valoarea şcolii medicale craiovene. În acest moment disciplina de Epidemiologie intră într-o nouă etapă de dezvoltare, durabilă şi constantă. Momentul este marcat de venirea la catedră a Dr. Vasile Melinte în 1999, un an mai târziu în 2000 a Dr. Sorin Nicolae Dinescu, iar in anul 2007 d-na Dr. Ramona Vasile

 

Sediul Disicplinei

Spitalul Clinic Militar de Urgenta ”Dr. Stefan Odobleja" Craiova, Str. Caracal nr. 150, Craiova