LEGATURI
NOUTATI
Nu exista anunturi

Semiologie şi terminologie medicală

Descriere

Obiective generale:

Însuşirea de către studenţi a noţiunilor fundamentale care reprezintă obiectul de activitate al Semiologiei Medicale, disciplină care studiază simptomele şi semnele bolii, metodele examenului clinic şi tehnicile de investigare paraclinică.

 

Obiective specifice: la finalizarea disciplinei studentul(a) va fi capabil(ă):

Dobândirea abilităţilor necesare pentru a interpreta principalele simptome şi semne ale omului bolnav, însuşirea metodelor examenului clinic (anamneză, inspecţie, palpare, percuţie şi auscultaţie), precum şi a tehnicilor de investigare paraclinică, scopul final constituindu-l elaborarea diagnosticului.