Acasa Universitate Doctorate Scoala Doctorala UMF Craiova

ORGANIZARE SCOALA DOCTORALA

INSTITUŢIA ORGANIZATOARE DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT (I.O.S.U.D.)

UNIVERSITATEA DE MEDICINĂ ŞI FARMACIE DIN CRAIOVA

 

Conform Ordinului Ministrului Educaţiei nr. 5843 din 17 decembrie 2021, publicat în M.O., Partea I, nr. 55/19.01.2022, se menţine acreditarea în vederea organizării de programe de studii universitare de doctorat pentru Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova. De asemenea, se menţine acreditarea domeniilor de studii universitare de doctorat care se organizează în Şcoala Doctorală a Universităţii de Medicină şi Farmacie din Craiova: Medicină, Medicină dentară şi Farmacie.

 

 
CONSILIUL PENTRU STUDIILE UNIVERSITARE DE DOCTORAT (C.S.U.D.)

Mandat: 2021 - 2025

 

DIRECTOR C.S.U.D.:           Prof. univ. dr PETRA ŞURLIN - U.M.F. Craiova

MEMBRI:                            Prof. univ. dr TUDOREL CIUREA - U.M.F. Craiova 

                                         Prof. univ. dr HORIA-OCTAVIAN MANOLEA - U.M.F. Craiova

                                         Prof. univ. dr ION MÎNDRILĂ - U.M.F. Craiova

                                         Prof. univ. dr LAURENŢIU MOGOANTĂ - U.M.F. Craiova

                                         Prof. univ. dr JOHNY NEAMŢU - U.M.F. Craiova 

                                         Student-doctorand VICTOR-MIHAI SACERDOŢIANU - U.M.F. Craiova

 

 

CONSILIUL ŞCOLII DOCTORALE (C.S.D.)

Mandat: 2017 - 2022

 

DIRECTOR C.S.D.:           Prof. univ. dr ANICA DRICU - U.M.F. Craiova

MEMBRI:                         Prof. univ. dr ION MÎNDRILĂ - U.M.F. Craiova

                                      Prof. univ. dr MIHAI - MIRCEA DICULESCU

                                                                           - U.M.F. ''Carol Davila'' Bucureşti

                                      Prof. univ. dr COSTIN-TEODOR STREBA - U.M.F. Craiova

                                      Student-doctorand CAUC (ILIE) CRISTINA - MIHAELA

                                                                         - U.M.F. Craiova

 

Comisii ale Consiliului Şcolii Doctorale U.M.F. Craiova:

 

Comisia de dezvoltare curriculară, calitate şi etica cercetării

PREŞEDINTE:                   Prof. univ. dr Nicolae – Daniel PIRICI

MEMBRI:                         Prof. univ. dr Veronica SFREDEL

                                      Prof. univ. dr Suzana DĂNOIU

                                      Prof. univ. dr Petra ŞURLIN

                                      Prof. univ. dr Horia - Octavian MANOLEA

                                      Prof. univ. dr Cătălina - Gabriela PISOSCHI

                                      Conf. univ. dr Adina TURCU-ŞTIOLICĂ

                                      Student-doctorand CAUC (ILIE) CRISTINA - MIHAELA

 

 

SECRETARI DOCTORATE:  Geani POPESCU (geani.popescuumfcv.ro)

                                      Valeriu CIOTÎRNOIU

 

 

 

CONTACT:     Tel/Fax:     +40 351 443 549 
                     Email: doctoratumfcv.ro

 

ANUNŢ:

 

În anul universitar 2021 - 2022, activităţile prevăzute în cadrul Programului de pregătire bazat pe studii universitare avansate (anul I) se vor desfăşura on-line.

 

Activităţile de cercetare se vor desfăşura în regim normal (prezenţa fizică, cu respectarea măsurilor de distanţare stabilite în contextul pandemiei).

 

Susţinerea publică a tezelor de doctorat se va desfăşura on-line.