Taxa scolarizare RPSI

Taxa scolarizare RPSI

Taxa şcolarizare RPSI

 

 

Taxa de şcolarizare pentru masterul Restaurari Protetice cu Sprijin Implantar în anul universitar 2021/2022 este de 4800 Ron /an.
 
Se achită la Casieria U.M.F. Craiova (B-dul.1 Mai, Nr.68) sau în contul RO36TREZ29120F330500XXXX Trezoreria Craiovacodul fiscal 10815397. La efectuarea viramentului se vor menţiona: numele, prenumele, facultatea, ce reprezintă suma (taxă şcolarizare RPSI sem. I/sem. II).
 

 

Taxa se achita in primele 10 zile ale fiecarui semestru.

Actualizat la 21.01.2022, 09:19