Misiunea Facultăţii de Medicină Dentară

Misiunea Facultăţii de Medicină Dentară

Misiunea Facultăţii de Medicină Dentară

Educăm pentru dezvoltare. Facultatea de Medicină Dentară este una dintre cele mai dinamice și mai energice din euroregiune. Prin calitatea programelor educaționale și de cercetare suntem în avangarda proiectelor de emancipare euroregională.  

 

Misiunea didactică

 • Dobândirea în timpul pregătirii a cunoaşterii adecvate a ştiinţelor fundamentale pe care se bazează medicina dentară;
 • Dobândirea în timpul pregătirii a cunoştinţelor adecvate despre structurile, funcţiile şi comportamentul fiinţei umane sănătoase şi bolnave şi a raportului dintre starea de sănătate şi mediul fizic şi social, în măsura în care au relaţie cu medicina dentară;
 • Dobândirea în timpul pregătirii a noţiunilor complete despre structurile şi funcţiile dinţilor şi a celorlalte componente ale aparatului dento-maxilar şi interrelaţia acestora cu starea generală de sănătate şi bunăstare fizică şi psihică a pacientului;
 • Cunoaşterea şi aprofundarea cunoştinţelor despre patologia specifică a aparatului dento-maxilar, despre interrelaţia dintre patologia aparatului dento-maxilar şi afecţiunile sistemice;
 • Dobândirea de cunoştinţe teoretice despre metodele de tratament ce pot fi aplicate în patologia aparatului dento-maxilar;
 • Dobândirea de cunoştinţe referitoare la managementul pacientului cu afecţiuni oro-dentare, managementul cabinetului de medicină dentară, bioetică şi deontologie în medicina dentară;
 • Dobândirea de abilităţi practice pentru manoperele terapeutice necesare executării tratamentelor de specialitate conform competenţelor absolventului facultăţii de medicină dentară;
 • Dobândirea de abilităţi de comunicare în vederea colaborării cu pacientul şi a lucrului în echipă cu personalul cabinetului.
 • Dobândirea de competenţe privind utilizarea eficientă a resurselor informaţionale şi a resurselor de comunicare şi formare profesională asistată (portaluri de internet, baze de date, cursuri on-line).

 

Misiunea de cercetare ştiinţifică

 • Implicarea colectivelor din cadrul disciplinelor de specialitate (cadre didactice, tehnicieni dentari, studenţi) în activităţi de cercetare şi publicarea rezultatelor în reviste de specialitate;
 • Participarea cadrelor didactice, tehnicienilor demonstratori şi a studenţilor la congrese, manifestări ştiinţifice, workshop-uri, organizate pe probleme specifice.

 

Misiunea de asistenţă medicală de medicină dentară

 • Asigurarea de servicii de specialitate prin clinicile facultăţii: în scopul facilitării accesului pacienţilor la aceste servicii şi pentru atragerea de fonduri financiare a fost creat în cadrul universităţii Asociaţia Centrul Medical al U.M.F. din Craiova.

 

Misiunea de pregătire postuniversitară

 • În cadrul facultăţii s-au organizat cursuri postuniversitare, se desfăşoară pregătirea rezidenţilor în diverse specialităţi: protetică dentară, endodonţie, parodontologie, ortodonţie, chirurgie dento-alveolară, chirurgie maxilo-facială.
 • În cadrul facultăţii funcţionează un program de masterat pentru absolvenţii F.M.D. Craiova şi de tehnică dentară: restaurări protetice cu sprijin implantar (RPSI).
 • Congresele facultăţii au fost creditate de către colegiul medicilor dentişti (CMD) fiind astfel încadrate ca forme de educaţie medicală continuă.
 • Facultatea de Medicină Dentară din Craiova îndeplineşte mai multe misiuni, primordiale fiind cea didactică şi de cercetare ştiinţifică. Acestea sunt în concordanţă cu misiunea U.M.F. din Craiova şi conţine elemente de specificitate şi oportunitate în conformitate cu cadrul naţional al calificărilor.
Actualizat la 29.09.2022, 18:44