Drepturi GDPR

Drepturi GDPR

Conform Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, persoanele vizate beneficiază de următoarele drepturi:

 • dreptul de a fi informat;
 • dreptul de acces la datele cu caracter personal: dreptul persoanelor vizate de a obține de la UMF Craiova, la cerere și în mod gratuit, confirmarea faptului că datele care le privesc sunt sau nu prelucrate de instituție (30 de zile de la recepționarea solicitării);
 • dreptul la rectificare: dreptul persoanelor vizate de a obține de la instituție, fără întârzieri nejustificate, completarea și rectificarea datelor cu caracter personal, inexacte, care o privesc;
 • dreptul la portabilitatea datelor: persoana vizată are dreptul să transmită date cu caracter personal altui operator de date; instituția va furniza persoanelor vizate o copie a datelor cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat;
 • dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ce date care îl vizează să fie dezvăluite unor terți;
 • dreptul persoanei vizate de a obține din partea angajatorului ștergerea datelor cu caracter personal fără întârzieri nejustificate;
 • dreptul de a restricționa prelucrarea: persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului restricționarea prelucrării în cazul în care se aplică unul dintre următoarele cazuri:
  • Se contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care permite operatorului să verifice exactitatea datelor în cauză;
  • Prelucrarea este nelegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând restricționarea utilizării lor;
  • operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată le solicită pentru o acțiune în instanță.
 • dreptul de a nu face obiectul unei decizii, atunci când aceasta se bazează pe prelucrarea automată și poate produce un efect juridic sau un efect semnificativ similar asupra persoanei vizate. UMF Craiova nu practică luarea deciziilor bazate pe prelucrarea automată a datelor, inclusiv crearea de profiluri;
 • dreptul de a depune plângere la autoritatea de supraveghere. Aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră de către noi sau în numele nostru. În România, această autoritate este Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).

 

Actualizat la 29.03.2023, 10:42