Biroul de Achiziţii Publice

Biroul de Achiziţii Publice

Modele electronice necesare realizarii achizițiilor publice:

a. Model referat necesitate

b. Instrucțiuni completare referat necesitate

c. Model memoriu tehnic-justificativ

d. Exemplu completare referat de necesitate

 

Biroul achiziţii publice este condus de un șef de birou subordonat directorului general administrativ adjunct. În cadrul biroului se îndeplinesc următoarele activităţi:

a) Îndeplinirea programului anual de achiziții;

b) Realizarea achizițiilor publice prin Sistemul Electronic de Achiziții publice;

c) Monitorizarea achizițiilor și dotărilor pe beneficiari: facultăți, catedre, servicii,alte compartimente și pe surse de finanțare;

d) Întocmirea notelor de fundamentare conținâd propuneri privind componența comisiei de verificare a documentației, de evaluare a ofertelor pentru licitație și a comisiei pentru evaluarea ofertelor pentru achiziții prin cerere de oferte de preț la nivelul instituției;

e) Întocmirea documentelor necesare bunei desfășurări a procedurilor de achiziții publice (caietul de sarcini, anunțul de participare, anunțul de atribuire, nota de estimare a contractului de achiziție);

f) Întocmirea documentelor specifice angajării cheltuielilor bugetare (propuneri de angajare a cheltuielilor bugetare, angajamente bugetare individuale şi globale, comenzi).

Actualizat la 03.10.2023, 11:47