Regulament pentru utilizatori

Regulament pentru utilizatori

               DREPTURILE UTILIZATORILOR

    n Biblioteca Universităţii de Medicină şi Farmacie din Craiova accesul se face pe baza Permisului de acces valabil att pentru consultarea documentelor n sălile de lectură ct şi pentru mprumutul documentelor.

    Utilizatorii pot beneficia de următoarele servicii:

 • consultarea cataloagelor alfabetice şi sistematice tradiţionale n paralel cu Catalogul online al bibliotecii OPAC;
 • consultarea colecţiilor n sălile de lectură cu acces direct la publicaţii şi n acces indirect ( publicaţiile aflate n depozite- secţiile de mprumut);
 • informaţii bibliografice şi ndrumări privind utilizarea instrumentelor de informare n bibliotecă;
 • solicitarea publicaţiilor, la domiciliu, din fondul secţiilor de mprumut;
 • solicitarea publicaţiilor, prin mprumut interbibliotecar, din fondul altor biblioteci - la cerere;
 • accesul la INTERNET, la resurese electronice ( acces online);
 • accesul gratuit la informaţia conţinută n toate documentele de bibliotecă. Serviciile pentru care se percep taxe sunt cele care nbglobează consum de materiale- xerocopierea , n conformitate cu Metodologia de aplicare a Ordonanţei Guvernului Romniei nr 84/1998 privind constituirea Fondului de susţinere a bibliotecilor din nvăţămnt.   

                OBLIGAŢIILE UTILIZATORILOR 

 • să protejeze bunurile Bibliotecii; 
 • să nu deterioreze Permisul; 
 • să nu transmită Permisul altor persoane;
 • titularul Permisului răspunde de orice daună produsă fondului de publicaţii sau altor bunuri ale Bibliotecii, inclusiv n cazul nstrăinării acestuia. 
 • să nştiinţeze imediat biblioteca de pierderea Permisului şi să-l declare nul printr-un anunţ n presă;
 • n caz contrar, utilizatorul răspunde de eventualele pagube aduse Bibliotecii prin folosirea Permisului de către o altă persoană;
 • să respecte orarul de funcţionare al bibliotecii;
 • să ceară avizul bibliotecarului pentru introducerea n sala de lectură a publicaţiilor care nu fac parte din fondul bibliotecii
 • să verifice cu atenţie starea publicaţiilor primite, semnalnd bibliotecarului eventualele deteriorări;
 • să nu scoată din sala de lectură publicaţiile primite spre consultare(numai pentru sală); 
 • să verifice consemnarea restituirii publicaţiilor consultate; 
 • să nu acceseze site-urile Internet cu alt conţinut dect cel legat de nvăţămnt şi cercetare ştiinţifică
 • să depună la garderobă obiectele personale (cărţi, obiecte de vestimentaţie, serviete, genţi, mape etc.); 
 • să nu introducă şi să nu consume n Bibliotecă alimente şi băuturi; 
 • să oprească la intrare n Bibliotecă telefoanele mobile; 
 • să prezinte, la cererea bibliotecarului de serviciu, legitimaţia de student; 
 • să se comporte civilizat faţă de personalul de bibliotecă şi faţă de ceilalţi utilizatori, să păstreze liniştea, ordinea şi curăţenia n incinta Bibliotecii;
 • să nu fumeze n incinta Bibliotecii.

                  SANCŢIUNI

 • folosirea Permisului unei alte persoane se sancţionează cu retragerea dreptului de frecventare a Bibliotecii pentru ambele persoane implicate, pe o perioadă de 30 de zile. Repetarea abaterii este sancţionată cu anularea Permisului;
 • Scoaterea publicaţiilor din sala de lectură, indiferent de perioadă, se sancţionează cu retragerea Permisului pe o perioadă de pnă la 60 de zile;
 • sustragerea documentelor din bibliotecă reprezintă caz penal şi se sancţionează conform prevederilor legale n vigoare. n această situaţie se anulează Permisul;
 • pierdere, distrugerea sau deteriorarea documentelor se sancţionează prin prin recuperarea fizică a unor documente identice sau prin achitarea valorii de inventar a documentelor, actualizată cu aplicarea coeficientului de inflaţie la zi, la care se adaugă o sumă echivalentă cu de pnă la 5 ori faţă de preţul astfel calculat.( art.67, alin.2 din Legea bibliotecilor nr. 334/31.05.2002, republicată); 
 • fumatul n incinta Bibliotecii, introducerea şi consumul alimentelor şi băuturilor n Bibliotecă, utilizarea n Bibliotecă a telefonului mobil şi conduita necorespunzătoare faţă de personalul Bibliotecii sau faţă de ceilalţi utilizatori se sancţionează cu retragerea Permisului pe o perioadă de 30 de zile. Repetarea abaterilor de acest gen atrage anularea Permisului;
 • nerespectarea Regulamentului Bibliotecii U.M.Craiova privind drepturile şi obligaţiile utilizatorilor ca şi abaterile grave sau repetate conduc la anularea dreptului de frecventare a Bibliotecii.

          Pentru orice problemă legată de Bibliotecă utilizatorii se pot adresa bibliotecarului de serviciu din sălile de lectură sau bibliotecarului şef.

Actualizat la 08.09.2021, 18:27