Imbatranirea cardiovasculara si particularitati ale hipertensiunii arteriale la varstnic

Imbatranirea cardiovasculara si particularitati ale hipertensiunii arteriale la varstnic

1067

Autoritate contractantă: Altele...

Imbatranirea cardiovasculara si particularitati ale hipertensiunii arteriale la varstnic


Proiectul de cercetare va avea următoarele obiective specifice: -dezvoltarea unei baze de date complete - includerea unui număr de minim 100 pacienți varstnici cu HTA - înregistrarea standardizată a principalelor elemente clinice și biologice ale pacienților incluși, împreună cu datele rezultate din investigațiile electrocardiografice (ECG de repaus si Holter ECG, masurarea la prezentare si pe 24 ore a TA - MAPA) si imagistice clasice – radiografia toracica, ecocardiografia transtoracica și eventual transesofagiana, tissue Doppler imaging, ecografia vasculara (carotidiana) si determinarea presiunii aortice centrale. Diagnosticarea rapidă și eficientă a oricărei boli este una din piesele de baza ale asistenței medicale, împreună cu programele de screening și terapia corespunzătoare. Diagnosticul timpuriu și stadializarea adecvată a HTA la varstnic, precum si identificarea afectarii organelor tinta si a comorbiditatilor sunt de o importanță deosebita pentru evolutia si prognosticul pacientului Vom folosi experiența deja acumulată pentru a concepe un nou algoritm capabil să includă toate informațiile oferite de anamneză, examen obiectiv, investigații de laborator și imagistică complexă () în vederea diagnosticării și stadializării precise a HTA la varstnic. Urmărim includerea a minim 100 pacienți varstnici consecutivi cu HTA. Aceștia vor semna consimțăminte informate de includere în studiu, nefiindu-le înregistrate datele personale în nici una dintre etape deoarece vor primi coduri unice de identificare în cadrul proiectului. Se va cere acordul scris al Comisiei de Etică pentru protocolul de studiu în prima lună a proiectului. Toată infrastructura necesară investigațiilor diagnostice, cât și celelalte echipamente necesare pentru desfășurarea proiectului există deja în cadrul Clinicii de Cardiologie a SCJUC, care funcționează în cadrul UMF Craiova. - Echipament ecografic de ultimă generație: - Sistem ecografic Toshiba, cu sonde convexe, liniare si transesofagiana (achiziționat in 2015 ) - Echipament Holter ECG si MAPA (GE Tonoport V). - Aparat de analiza a presiunii aortice centrale SphygmoCor. - Echipament imagistic de ultimă generație: - Computer Tomograf Siemens 16-Slices la Centrul de imagistica din cadrul SCJUC Rezultate aşteptate Rezultatele proiectului constituie o noutate în domeniul cercetării complexe a pacientului varstnic cu HTA, reprezentând de asemenea un pas înainte și în caracterizarea procesului de imbatranire cardiovasculara. Tema de cercetare este realistă, bazată pe rezultate deja obținute.. Rezultatele pe termen scurt vor constitui baza publicațiilor științifice din timpul desfășurării proiectului. Publicarea rezultatelor este prevăzută în planul proiectului, constituind puncte cheie ale acestuia. Activitățile propuse sunt în perfectă concordanță cu aceste rezultate științifice: - Luna a 9-a: se va redacta primului articol, descriind rezultatele unui studiu-pilot ce va fi trimis pentru recenzie la revistă ISI de profil. - Luna a 10-a: algoritmul va cuprinde aproximativ 70% din totalul cazurilor; va fi redactat al doilea manuscris descriind rezultatele obținute până în acel moment, fiind trimis pentru recenzie la o revistă ISI de profil. Se va redacta și primul raport științific, conform calendarului prevăzut. - Luna a 12-a: se va redacta al doilea raport științific, final, conform calendarului prevăzut. Rezultatele pe termen lung vor fi rezultatul încadrării proiectului în direcțiile principale de cercetare a Universității de Medicină și Farmacie dar și alinierea la strategia națională de cercetare în medicină: - orientarea mai multor cadre medicale și universitare către activități de cercetare prin conceperea ulterioară de proiecte de cercetare în cadrul competițiilor naționale și europene - crearea unor parteneriate naționale și internaționale, cât și susținerea celor deja existente prin diseminarea rezultatelor către membrii acestora; - creșterea vizibilității Universității de Medicină și Farmacie din Craiova prin publicarea și promovarea rezultatelor proiectului în multiple medii de diseminare on-line; - plasarea Universității de Medicină și Farmacie din Craiova în topul universităților din țară și chiar din UE în ceea ce privește activitatea de cercetare, prin aplicarea la competiții internaționale de excelență; - creșterea ratei de diagnosticare timpurie a HTA la varstnic, prin folosirea metodelor promovate în prezenta propunere dar mai ales prin folosirea sistemului diagnostic propus pentru stabilirea și stratificarea riscului; - în final, scăderea semnificativă a morbidității și mortalității prin boli cardiovasculare, scăderea costurilor prin management-ul eficient al complicatiilor acestora, prin creșterea eficienței deciziilor medicale și supraviețuirii pacienților
...
  • Fonduri
  • An : 2016
  • Data de la care : 01.11.2016
  • Data până la care : 30.11.2017
  • Sumă : 10000  RON
Actualizat la 29.03.2023, 09:43