Etape

Etape

0 luni

1. Screening for DM among pulmonary TB patients, and TB among DM patients
 •   0 EUR
 • Obiective
  În cadrul WP1 membrii UMFCV vor efectua în Romania screening-ul pacienţilor cu TB pentru DZ cunoscut sau nedetectat, precum şi screening-ul pacienţilor diabetici pentru forme active sau latente de TB. Astfel, vom determina prevalenţa formelor active şi latente de TB în grupul pacienţilor cu DZ. De asemenea, vom investiga proporţia în care DZ asociat TB este responsabil de reactivare sau infecţie nouă. Vom determina genotipurile Mtb izolate de la pacienţi diabetici şi non-diabetici. Livrabilele WP1-UMFCV cuprind: baza de date [luna 6]; prevalenţa DZ la pacienţii cu TB [luna 36]; prevalenţa TB în rândul pacienţilor cu DZ, analize multivariate [luna 36]; raportul tuberculoză caz nou/reactivare în ambele grupuri [luna 36].

0 luni

2. Treatment of diabetes in TB patients
 •   0 EUR
 • Obiective
  În cadrul acestui pachet de lucru membrii echipei UMFCV vor participa la definirea parametrilor necesari unui bun control al glicemiei în timpul tratamentului anti-TB şi/sau unui management corect pe termen lung la pacienţii TB diagnosticaţi cu DZ. În subgrupul de pacienţi cu TB şi DZ UMFCV va înrola şi monitoriza clinic şi biologic 100 dintre cei 300 subiecţi vizaţi de proiect. În plus, va fi determinată siguranţa, gradul de tolerare, eficienţa şi farmacocinetica metforminei ca agent hipoglicemiant în cursul terapiei anti-TB. În Laboratorul de Genomică Umană (LGU) al UMFCV se va crea o bancă de probe biologice. Livrabilele WP2-UMFCV cuprind: parametrii necesari controlului glicemiei [luna 36] sau DZ în TB [luna 21]; raportul despre tratamentul combinat al metforminei cu rifampicina [luna 36]; raportul despre relaţia dintre slaba gestionare a nivelelor glicemiei şi răspunsul la tratamentul anti-TB [luna 45]; bioarhivă [luna 18];

0 luni

4. Cellular basis accounting for the causal link between diabetes and TB
 •   0 EUR
 • Obiective
  Prin screening genomic de înaltă rezoluţie (GWAS) au fost detectate atât variante genetice comune asociate cu un risc crescut pentru TB cât şi variante rare ce au consecinţe funcţionale asupra DZ tip 2. Membrii echipei UMFCV vor participa la proiectarea unui chip SNP-array (Illumina Veracode) ce va conţine ambele seturi de variante genetice funcţionale alături de variantele alelice ale genelor implicate în căile analizate prin studiile funcţionale. Evaluarile genetice se vor desfăşura atât în LGU al UMF Craiova, cât şi în Departamentul de Genetică din Groningen (P9-UMCG). Livrabilele vor include: lista polimorfismelor mononucleotidice (SNPs) rare şi comune [luna 16] şi rezultatele genotipărilor [luna 24]; analiza căilor în care sunt implicate genele localizate în apropierea SNP-urilor potenţial asociate [luna 24];
Actualizat la 08.09.2021, 18:50