Concurrent Tuberculosis and Diabetes Mellitus; unraveling the causal link, and improving care

Concurrent Tuberculosis and Diabetes Mellitus; unraveling the causal link, and improving care

Tandem

Autoritate contractantă: UEFISCDI

Diabetul zaharat (DZ) triplează riscul apariţiei tuberculozei (TB). Consorţiul TANDEM, constituit din parteneri de pe cinci continente, va avea un rol semnificativ în ameliorarea managementului pacienților cu TB şi DZ.


Diabetul zaharat (DZ) triplează riscul apariţiei tuberculozei (TB). Prin urmare, creşterea alarmantă a DZ tip 2 în ţările în care TB este endemică, precum şi la indivizii proveniţi din aceste ţări reprezintă o ameninţare serioasă la adresa controlului global al TB. Acest proiect are ca punct de plecare nivelul redus de informaţii utilizabile în elaborarea ghidurilor medicale de tratament şi control al DZ şi TB. În plus, proiectul vizează ameliorarea gradului de cunoaştere a mecanismelor ce stau la baza efectelor pe care DZ le are asupra susceptibilităţii la TB şi răspunsului la tratamentul anti-TB. În cadrul acestui proiect vom folosi o abordare comprehensivă şi integrată, combinând expertiza de vârf în domeniul clinic, epidemiologic şi de laborator. Consorţiul multidisciplinar aduce parteneri din Romania, Peru, Africa de Sud şi Indonezia alături de laboratoare de primă importanţă din Germania, Marea Britanie şi Olanda. Vom defini modalităţile optime de screening al pacienţilor cu TB pentru DZ. De asemenea, pentru patru ţări (inclusiv Romania) vom determina prevalenţa DZ printre pacienţii cu TB şi a TB la pacienţii cu DZ. În ceea ce priveşte tratamentul, vom determina nivelul necesar de management al DZ în timpul şi după tratamentul TB, siguranţa şi farmacocinetica utilizării combinate a metforminului cu rifampicina, precum şi efectul controlului hiperglicemiei asupra rezultatului terapiei anti-TB. Pentru a determina substratul celular şi căile imunologice ce stau la baza legăturii dintre DZ şi TB vom furniza informaţii despre: nivelele expresiei genice la pacienţii TB cu şi fără DZ; stimulările ex vivo şi in vitro cu Mycobacterium tuberculosis (Mtb) ale diferitelor tipuri celulare, inclusiv subseturi de macrofage şi adipocite în prezenţa unor nivele crescute de glucoza şi insulină; rolul unor variante genetice comune sau rare în susceptibilitatea combinată la TB şi DZ tip 2; experimentele relevante de genomică funcţională. Sintetizând, acest proiect va avea un impact semnificativ atât în ameliorarea cunoştinţelor fundamentale în ceea ce priveşte legătura dintre TB şi DZ, cât şi asupra prevenţiei, managementului terapeutic şi prognosticului TB-DZ.
... ...
 • Contact
 • http://cordis.europa.eu/projects/rcn/105829_en.html
 • EU Research Project
 • http://uefiscdi.gov.ro/userfiles/file/CAPACITATI/PC7/CENTRALIZATOR-pag_web.pdf
 • UEFISCDI
 • http://tandem-fp7.eu/
 • Consortium website
 • IOANA MIHAI
 • Investigator Principal
 • mihai.ioana_at_geneticamedicala.ro
 • E-mail
 • Fonduri
 • An : 2013
 • Data de la care : 01.03.2013
 • Data până la care : 31.01.2017
 • Sumă : 162504  EUR
Actualizat la 29.03.2023, 09:33