Analiza adresabilitatii, a diversitatii patologiei si a eficientei tratamentelor urologice in clinici publice si private din Oltenia

Analiza adresabilitatii, a diversitatii patologiei si a eficientei tratamentelor urologice in clinici publice si private din Oltenia

126/2018

Autoritate contractantă: Altele...


Titlul proiectului: Analiza adresabilităţii, a diversităţii patologiei şi a eficienţei tratamentelor urologice în clinici publice şi private din Oltenia Importanţa temei şi justificarea proiectului: - datele privind nevoile populaţiei, adresabilitatea şi eficienţa tratamentelor urologice din regiunea unde este localizat trebuie cunoscute de un cabinet care oferă servicii în această specialitatea, pentru a-şi optimiza activitatea şi pentru a fi competitiv pe piaţa serviciilor medicale din acest domeniu -aceste date vor permite oferirea de servicii medicale axate pe pacient, care vor spori eficienţa tratamentelor si, implicit, gradul de satisfacţie al pacienţilor Pornind de la aceste aspecte beneficiarul doreşte să cunoască: - principalele patologii ale pacienţilor urologici care au fost trataţi în unităţile sanitare publice din regiunea Oltenia -principalii factori care influenţează adresabilitatea pacienţilor către un anumit profil de servicii medicale cu specific urologic -rata de succes a diferitelor tratamente aplicate cazurilor analizate Obiective şi activităţi Obiectivul general al prezentului proiect este identificarea oportunităţilor de atragere a pacienţilor cu patologie urologică de către un cabinet de specialitate, prin diversificarea investigaţiilor oferite şi a metodelor de tratament disponibile, pe baza analizei adresabilităţii actuale, a nevoilor de îngrijiri medicale şi a serviciilor disponibile în regiune, precum şi identificarea de modalităţi de individualizare a metodelor de diagnostic şi tratament în funcţie de particularităţile pacienţilor. 1 . Stabilirea modelului experimental. În această etapă se vor elabora protocoalele de lucru pentru selectarea şi includerea pacienţilor, precum şi modelul experimental. Va fi efectuat un amplu studiu bibliografic şi de analiză a datelor ştiinţifice legate de adresabilitatea pacienţilor urologici în clinici ce asigură niveluri diferite de servicii medicale şi tratament, atât publice, cât şi private Va fi solicitat acordul Comisiei de Etică şi Deontologie Universitară şi Ştiinţifică a UMF Craiova, fiind înaintat proiectul, formularul de informare şi modelul consimţământului informat. 2. Includerea pacientilor in studiu şi colectarea probelor Vor fi incluşi pacienţii trataţi în clinica de Urologie a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă din perioada 1 ianuarie 2017-31 decembrie 2018, pacienţii cu patologie urologicăluaţi în evidenţa unui cabinet de Medicină de Familie din Craiova, precum şi pacienţii trataţi în clinici private şi cabinete de Urologie din Craiova şi, în limita posibilităţilor, în alte localităţi din Oltenia. 3. Analiza biostatistică a datelor şi elaborare de teorii şi ipoteze. Se vor realiza corelaţii şi asocieri între parametrii studiaţi şi rezultatele investigaţiilor clinice, paraclinice, cu stabilirea celor semnificative statistic, folosindu-se diferite programe (Excel, XLStat,SPSS,) şi teste statistice ( Chi pătrat, ANOVA, Student, coeficient corelaţie Pearson correlation ). 4. Indicatori de rezultat – la finalul proiectului rezultatele cercetării vor trebui demonstrate de către executant beneficiarului prin: a) participarea la minim o conferinţă în domeniul de interes ştiinţific sau publicarea unui articol într-o revistă indexată în baze de date internaționale; b) un raport de cercetare științifică;
...
  • Fonduri
  • An : 2018
  • Data de la care : 26.02.2018
  • Data până la care : 28.02.2019
  • Sumă : 10000  RON
Actualizat la 29.03.2023, 09:50