RID-TB

Etape

 

Etapa Unica I ( 31/12/2015 )

Obiective

1.1. Planificarea proiectului
1.2. Managementul proiectului

Activitati

Revizuirea literaturii de specialitate privind tema proiectului;
Elaborarea protocoalelor, CRFs, SOPs;
Obtinerea avizului Comisiei de Etică;
Configurare website, bază de date, biobancă
Realizarea achiziţiilor si a subcontractarilor necesare;

Etapa Unica II ( 31/12/2016 )

Obiective

2.1. Crearea unei biobănci pentru seturile de probe colectate īn vederea studierii ulterioare.
2.2. Raportarea valorilor vitaminei D și PTH ale celor 3 grupuri de studiu: TB activ, TBL și neinfectați.
2.3. Managementul proiectului

Activitati

Configurarea liniei ELISA pentru IGRA
Pilotarea studiului.
Inrolare pacienti suspectati de tuberculoza activa.
Inrolare contacti intrafamiliali - screening pentru depistarea TB activă si latentă la contacţii intrafamiliali.
Recoltarea și procesarea probelor; stimulari pe sānge integral; bioarhivarea probelor.
Determinarea 25-(OH) vitamina D si PTH din ser.

Etapa Unica III ( 30/09/2017 )

Obiective

3.1. Continuarea activitatilor prevazute in etapa (2). Biobancarea seturilor de probe colectate īn vederea studierii ulterioare. Raportarea valorilor vitaminei D și PTH ale celor 3 grupuri de studiu.
3.2. Evaluarea genotipului receptorilor pentru vitamina D și a căilor de semnalizare imună īn care e implicată. Compararea și evidențierea diferențelor īntre cele trei grupuri de studiu.
3.3. Calcularea unui model de estimare a riscului care sa includă nivelele plasmatice de vitamina D și genotipul subiectului.
3.5. Managementul proiectului.

Activitati

Continuarea inrolarii pacientilor și colectării probelor biologice.
Raportarea valorilor vitaminei D și PTH pentru grupurile de studiu.
Evaluarea genotipului receptorilor pentru vitamina D și a căilor de semnalizare imună īn care e implicată. Compararea și evidențierea diferențelor īntre cele trei grupuri de studiu.
Măsurarea efectelor vitaminei D și a componentei genetice īn răspunsul imun, prin evaluarea profilelor de citokine īn urma stimulării ex-vivo.
Analizarea integrata a datelor si obtinerea unui model de estimare a riscului de tuberculoză.