Acasa Universitate Biblioteca Regulament Regulament utilizatori

Regulament pentru utilizatori

               DREPTURILE UTILIZATORILOR

    Īn Biblioteca Universităţii de Medicină şi Farmacie din Craiova accesul se face pe baza Permisului de acces valabil atāt pentru consultarea documentelor īn sălile de lectură cāt şi pentru īmprumutul documentelor.

    Utilizatorii pot beneficia de următoarele servicii:

 • consultarea cataloagelor alfabetice şi sistematice tradiţionale īn paralel cu Catalogul online al bibliotecii OPAC;
 • consultarea colecţiilor īn sălile de lectură cu acces direct la publicaţii şi īn acces indirect ( publicaţiile aflate īn depozite- secţiile de īmprumut);
 • informaţii bibliografice şi īndrumări privind utilizarea instrumentelor de informare īn bibliotecă;
 • solicitarea publicaţiilor, la domiciliu, din fondul secţiilor de īmprumut;
 • solicitarea publicaţiilor, prin īmprumut interbibliotecar, din fondul altor biblioteci - la cerere;
 • accesul la INTERNET, la resurese electronice ( acces online);
 • accesul gratuit la informaţia conţinută īn toate documentele de bibliotecă. Serviciile pentru care se percep taxe sunt cele care īnbglobează consum de materiale- xerocopierea , īn conformitate cu Metodologia de aplicare a Ordonanţei Guvernului Romāniei nr 84/1998 privind constituirea Fondului de susţinere a bibliotecilor din īnvăţămīnt.   

                OBLIGAŢIILE UTILIZATORILOR 

 • să protejeze bunurile Bibliotecii; 
 • să nu deterioreze Permisul; 
 • să nu transmită Permisul altor persoane;
 • titularul Permisului răspunde de orice daună produsă fondului de publicaţii sau altor bunuri ale Bibliotecii, inclusiv īn cazul īnstrăinării acestuia. 
 • să īnştiinţeze imediat biblioteca de pierderea Permisului şi să-l declare nul printr-un anunţ īn presă;
 • Īn caz contrar, utilizatorul răspunde de eventualele pagube aduse Bibliotecii prin folosirea Permisului de către o altă persoană;
 • să respecte orarul de funcţionare al bibliotecii;
 • să ceară avizul bibliotecarului pentru introducerea īn sala de lectură a publicaţiilor care nu fac parte din fondul bibliotecii
 • să verifice cu atenţie starea publicaţiilor primite, semnalānd bibliotecarului eventualele deteriorări;
 • să nu scoată din sala de lectură publicaţiile primite spre consultare(numai pentru sală); 
 • să verifice consemnarea restituirii publicaţiilor consultate; 
 • să nu acceseze site-urile Internet cu alt conţinut decāt cel legat de īnvăţămānt şi cercetare ştiinţifică
 • să depună la garderobă obiectele personale (cărţi, obiecte de vestimentaţie, serviete, genţi, mape etc.); 
 • să nu introducă şi să nu consume īn Bibliotecă alimente şi băuturi; 
 • să oprească la intrare īn Bibliotecă telefoanele mobile; 
 • să prezinte, la cererea bibliotecarului de serviciu, legitimaţia de student; 
 • să se comporte civilizat faţă de personalul de bibliotecă şi faţă de ceilalţi utilizatori, să păstreze liniştea, ordinea şi curăţenia īn incinta Bibliotecii;
 • să nu fumeze īn incinta Bibliotecii.

                  SANCŢIUNI

 • folosirea Permisului unei alte persoane se sancţionează cu retragerea dreptului de frecventare a Bibliotecii pentru ambele persoane implicate, pe o perioadă de 30 de zile. Repetarea abaterii este sancţionată cu anularea Permisului;
 • Scoaterea publicaţiilor din sala de lectură, indiferent de perioadă, se sancţionează cu retragerea Permisului pe o perioadă de pānă la 60 de zile;
 • sustragerea documentelor din bibliotecă reprezintă caz penal şi se sancţionează conform prevederilor legale īn vigoare. Īn această situaţie se anulează Permisul;
 • pierdere, distrugerea sau deteriorarea documentelor se sancţionează prin prin recuperarea fizică a unor documente identice sau prin achitarea valorii de inventar a documentelor, actualizată cu aplicarea coeficientului de inflaţie la zi, la care se adaugă o sumă echivalentă cu de pānă la 5 ori faţă de preţul astfel calculat.( art.67, alin.2 din Legea bibliotecilor nr. 334/31.05.2002, republicată); 
 • fumatul īn incinta Bibliotecii, introducerea şi consumul alimentelor şi băuturilor īn Bibliotecă, utilizarea īn Bibliotecă a telefonului mobil şi conduita necorespunzătoare faţă de personalul Bibliotecii sau faţă de ceilalţi utilizatori se sancţionează cu retragerea Permisului pe o perioadă de 30 de zile. Repetarea abaterilor de acest gen atrage anularea Permisului;
 • nerespectarea Regulamentului Bibliotecii U.M.Craiova privind drepturile şi obligaţiile utilizatorilor ca şi abaterile grave sau repetate conduc la anularea dreptului de frecventare a Bibliotecii.

          Pentru orice problemă legată de Bibliotecă utilizatorii se pot adresa bibliotecarului de serviciu din sălile de lectură sau bibliotecarului şef.