PROIECT MEDICINA DENTARA 140885

Rezultate proiect

 

Rezultate activ transversale:

A1. Managementul proiectului 1.1 : - 1 sedinta interna de lansare a proiectului; -1 echipa de implementare functionala; -1 procedura de lucru elaborata, inclusiv pt.managementul financiar si 1 pt.managementul documentelor si arhivare; -1 metodologie de coordonare intre parteneri; - 1 grafic Gantt detaliat; - 9 contracte individuale de munca pt expertii pe termen lung si fisele de post; 1.2: -min. 5 rapoarte de progres in vederea monitorizarii stadiului implementarii proiectului; -min. 9 rapoarte lunare de activitate ale membrilor echipei; -min. 5-6 rapoarte de audit financiar (cu fiecare cerere de rambursare); -2 sedinte operationale/luna; -1 analiza SWOT pentru trasare concluzii

A2. Achizitii de bunuri si servicii 2.1: -1 plan si 1 procedura de lucru achizitii; -1 comisie de achizitii; - min. 10 dosare de achizitii publice (conf. legislatiei in vigoare) 2.2: - min 10 proceduri de achizitii publice implementate; - min 10 contracte de achizitie incheiate pentru bunurile si serviciile detaliate la sectiunea Resurse alocate.

A3. Informarea si publicitatea proiectului 3.1: -1 strategie privind informarea si publicitatea proiectului 3.2 : -1 conferinta de lansare a proiectului organizata in Craiova; - min 40 de participanti la conferinta, informati; - min 3 reprezentanti ai institutiilor media participanti la conferinta. 3.3 - 1 set de materiale publicitare inclusiv machete pentru: pliant,afis, brosura, roll-up, mapa, autocolant; -650 pliante, 600 pixuri, 500 mape de prezentare proiect, 300 afise, 36 tricouri, 400 calendare de birou, 365 genti inscriptionate, 2 roll-upuri, 2 bannere, postate in locatiile de implementare ale S si P si 40 autocolante inscriptionate, aplicate pe mijloacele fixe achizitionate pentru proiect, 1 film de prezentare creat, 2 panouri publicitare inchiriate, plasate central; - min 4 aparitii in presa scrisa/radio-tv pentru promovarea proiectului (spoturi, publireportaj). 3.4 - o pagina web creata, conf. Manualului de identitate vizuala; - min 4000 de accesari ale paginii web, pe parcursul proiectului 3.5: -1 conferinta de inchidere a proiectului organizata in Craiova; - min 40 de participanti la fiecare, informati; - min 3 reprezentanti ai institutiilor media participanti la conferinta. 3.6 - 1 material cu rezultate, impactul si efectele obtinute prin implementarea proiectului; -1 seminar organizat in care se vor prezenta rezultatele proiectului; - min 50 de organizatii vor primi prin e-mail materialul. Activitati specifice DMI 2.1:

A4. Activitati de dezvoltare, implementare, monitorizare si evaluare a serviciilor de consiliere si orientare profesionala a studentilor 4.1: - 360 studenti selectati pt a beneficia de consiliere profesionala si stagii de practica; 4.2: -1 campanie de informare organizata si derulata de S; -min 400 de studenti informati; -6 sesiuni de prezentre; -min 600 de pliante, 400 brosuri distribuite; 4.3 - elaborarea unui set de materiale informative, teste proiective, fise, pentru desfasurarea activitatii de consiliere-de catre furnizor. 4.4 -360 de studenti vor beneficia de consiliere si orientare profesionala in afara orelor din planul obligatoriu de invatamant. 4.5 - 6 vizite de studiu la Bucuresti; -60 studenti selectati si participanti la vizite; 4.6 -1 raport evaluare program consiliere, realizat de furnizor.

A5.Activitati de organizare, implementare la un potential loc de munca, monitorizare, evaluare a stagiilor de pregatire practica pentru studenti, prevazute in curriculumul obligatoriu: 5.1 –min. 10 acorduri de parteneriat incheiate; -1 platforma web, prin care sa continue comunicarea dintre studenti-universitati-mediul medical; 5.2: 5.2.1 - min 10 parteneri de practica identificati, indeplinind criteriile stabilite pt a oferi studentilor o experienta reala de invatare; - min 10 intalniri de prezentare in fata studentilor, pt identificarea asteptarilor grupului tinta; 5.2.2 - min 10 conventii de practica semnate, conform conf. Ordinului comun MSP si MECT Nr.140/1515/2007, cu institutii de profil medical, cabinete dentare, clinici, etc, cu stipularea conditiilor exacte de desfasurare a stagiilor de practica (obligatii, program, beneficii) 5.2.3. – 360 studenti repartizati in grupe, pt a respecta planul de invatamant, cat si programul de studiu al studentilor; -18 grupe de studenti in luna Iulie; -18 grupe de studenti in luna Septembrie; - 1 orar de practica realizat pentru fiecare grupa; 5.3 – 1 suport obiective de instruire practica, pentru cele 2 specializari (Medicina dentara si Tehnica dentara), respectand curricula de practica existenta; - 360 de fise de observatie create pe parcursul stagiilor, pentru evaluarea studentilor pe parcurs ; -1 model de caiet de practica 5.4 -2 stagii de practica organizate in lunile Iulie si Septembrie. - 360 de studenti de la specializarile Medicina dentara si Tehnica dentara participanti la stagii de pregatire practica pe specializarea aleasa, timp de 4 saptamani, 8h/zi 5.5 - 2 concursuri organizate si derulate pentru stimularea performantelor si pentru recompensarea celor mai buni studenti practicanti; - 30 premii acordate pt stimularea competitivitatii si performantei. 5.6 -1 comisie de evaluare alcatuita; - 360 de studenti evaluati pe parcurs si la finalul stagiului: notarea lor cu mentionarea creditelor obtinute; - 360 fise de feedback realizate pentru aprecierea gradului de satisfactie a studentilor; 5.7 - 2 mese rotunde si 2 seminarii organizate cu rolul de a corela curricula cu realitatea organizatiilor angajatoare, pentru intalnirea cererii cu oferta. - min 20 institutii de profil si agenti economici participanti la evenimentele de diseminare, cu scopul imparatasirii experientelor comune si a imbunatatirii metodelor de lucru. -550 de ghiduri de practica.

A.6. Activitati inovatoare care faciliteaza tranzitia de la scoala la viata activa prin implementarea metodelor interactive de invatare de tip intreprindere simulata. 6.1 -1 sala amenajata si dotata, pt functionarea intreprinderii simulate, cu echipamente specifice intalnite in cadrul unui cabinet dentar real (cu respectarea standardelor minime de functionare ale ROCT, d.p.d.v logistic); -1 certificat constituire emis si publicat online de ROCT; 6.2 – 40 de studenti, anul V, Medicina dentara selectati si participanti la activitatile IS, min 4ore/sapt, sub indrumarea unuia dintre Responsabilii cu IS (prin rotatie). 6.3- 1 concurs organizat; -6 premii acordate pentru performante realizate.