PROIECT MEDICINA DENTARA 140885

Obiective

 Obiectiv general

 

Obiectivul general al proiectului consta in corelarea si verificarea cunostintelor teoretice acumulate de catre 400 studenti inmatriculati in sistemul national de invatamant, de la specializarile medicina dentara si tehnica dentara, cu activitatea practica aferenta specializarii, ca o prima etapa in dezvoltarea carierei, in vederea cresterii sanselor de insertie profesionala ulterioara a acestora si cresterea gradului de cooperare intre mediul universitar si angajatorii din regiune. Proiectul propus contribuie nemijlocit la realizarea obiectivului general al POSDRU 2007-2013, la dezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivita¬tii, prin asigurarea armonizarii dintre invatamantul superior si piata muncii si generarea de noi oportunitati pentru studenti de a se integra cu succes pe o piata a muncii moderna, prin crearea de legaturi intre student, viitor angajat si angajator. Competitivitatea este direct determinata de nivelul de educatie si calitatea pregatirii educationale a resurselor umane. Proiectul contribuie la crearea oportunitatilor de participare viitoare a studentilor pe o piata a muncii flexibila si inclusiva si va avea un efect pozitiv pe termen lung pt. studentii de la specializarile medicina/tehnica dentara prin crearea unui sistem de comunicare si relationare eficient intre acestia si potentialii angajatori. Pe langa facilitarea accesului studentilor la stagii de pregatire practica pt. deprinderea viitoareler roluri/ocupatii dupa finalizarea studiilor, proiectul prevede si crearea unui portal care sa faciliteze pe termen lung diseminarea oportunitatilor de angajare. Activitatile proiectului vor contribui la dezvoltarea economiei bazate pe cunoastere, dezvoltarea resurselor umane, promovarea ocuparii, toate acestea fiind prioritati nationale de dezvoltare cuprinse si in PND pt perioada 2007-2013. Activitatile mentionate in proiect au un impact major si de lunga durata asupra grupului tinta al proiectului: asigura dezvoltarea unor deprinderi si competente aplicate ale studentilor prin punerea la dispozitia a 40 de studenti din anul V a unor resurse informationale de calitate si a unor instrumente inovatoare (intreprinderea simulata) in vederea insusirii de tehnologii noi si utilizarii de echipamente modernizate, ceea ce va duce la cresterea relevantei invatarii dobandite in timpul anilor de studiu universitar, intocmai cu dezideratul DMI 2.1 al POSDRU; prin integrarea unui procent de peste 86% dintre beneficiarii programelor de practica in munca sau in programe de continuare a studiilor contribuim la cresterea nr. persoanelor care au un loc de munca stabil si durabil ca urmare a asistarii lor prin activitati de facilitare a tranzitiei de la scoala la viata activa; asigura accesul si conditiile necesare participarii unui numar semnificativ de studenti la servicii specializate de stimulare a ocuparii fortei de munca care determina cresterea motivatiei studentilor ptr dezvoltare personala si dezvoltarea carierei (A4); asigura transferul de expertiza de la institutiile de profil din tara care faciliteaza practica de specialitate a studentilor. Prin dezvoltarea de parteneriate universitate-mediu medical, se vor asigura premisele cresterii gradului de ocupare pentru absolventi si se va dezvolta un sistem actualizat de predare-invatare practica ce se va integra in universitate, replicabil si adaptabil in alte domenii de educatie (A5.1, A5.7). Un alt element cu impact de lunga durata este platforma integrata de simulare a afacerilor si e-learning, care este o facilitate fara precedent pentru familiarizarea studentilor cu limbajul de afaceri, operatiunile, procesele si provocarile mediului real de afaceri, platforma ce va functiona si dupa finalizarea proiectului. Modelul de parteneriat creat in proiect va contura un cadru organizatoric pentru organizarea unor stagii de practica de calitate, inclusiv dupa terminarea proiectului, pentru alti studenti care au stipulata practica obligatorii in curriculum.

 

Obiective specifice

 

ObS1: Cresterea relevantei rezultatelor invatarii si facilitarea tranzitiei de la scoala la viata activa pentru 400 de studenti din Craiova printr-o mai buna orientare si dezvoltarea competentelor profesionale corespunzatoare specializarilor medicina dentara si tehnica dentara-prin organizarea unor stagii de practica prevazute ca obligatorii, la potentiale locuri de munca (pentru 360 de studenti), cat si prin activitati inovatoare-intreprindere simulata (pentru 40 de studenti);

ObS2: Cresterea gradului de informare si dezvoltare a perspectivelor de cariera si a abilitatilor personale pentru 360 de studenti prin activitati de consiliere si orientare profesionala, inclusiv campanie de informare asupra tendintelor de pe piata fortei de munca in domeniul medicinei si tehnicii dentare.

ObS3: Dezvoltarea relatiei dintre mediul academic si mediul economic din judetul Dolj, prin adaptarea curriculei la cerintele pietei si facilitarea unei tranzitii mai usoare de la scoala la viata activa pentru 400 de viitori absolventi. Principalul obiectiv al domeniului major de interventie 2.1 este: dezvoltarea aptitudinilor de munca ale persoanelor aflate in situatia de tranzitie de la scoala la viata activa si, in consecinta, imbunatatirea insertiei acestora pe piata muncii. Proiectul propus contrbuie la realizarea acestui obiectiv prin faptul ca urmareste crearea de oportunitati pentru 400 de studenti de a participa la activitati de invatare prin munca si dezvoltarea sistemului de asistare si orientare in cariera a studentilor. Astfel, proiectul se bazeaza pe o abordare integrata care faciliteaza insertia pe piata muncii a studentilor din grupul tinta, cu urmatoarele beneficii: crearea si consolidarea unei retele de parteneriat intre mediul academic si organizatiile profesionale de profil medical, (potentiali angajatori) pentru asigurarea derularii stagiilor de practica si pentru a facilita ocuparea in domeniu a studentilor care se gasesc in cautarea unui loc de munca adecvat pregatirii lor educationale; Identificarea cerintelor angajatorilor din punct de vedere al competentelor necesare (ce competente si cunostinte sunt necesare a fi dezvoltate si aprofundate in cadrul curriculei de invatamant superior) cu scopul de a crea o forta de munca viitoare calificata, competenta, productive, cu un timp scazut de acomodare; Facilitarea accesului studentilor la oportunitatile de angajare prin dezvoltarea si implementarea unui sistem de stagii de practica si a unui sistem innovator de pregatire de tip IS; imbunatatirea perspectivelor de cariera si a abilitatilor personale ale studentilor. Consideram ca obiectivele propuse de noi se pliaza pe unul din aspectele prevazute in cadrul obiectivului general al axei prioritare 2, si anume: cresterea ocupabilitatii persoanelor aflate in perioada de educatie si formare profesionala initiala, in contextul societatii bazate pe cunoastere si in acelasi timp raspund cerintelor obiectivului general al POS DRU (dezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivitatii, prin corelarea educatiei si invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii si asigurarea de oportunitati sporite pentru participarea viitoare pe o piata a muncii moderna, flexibila si inclusiva a 1.650.000 de persoane).

Obiectivul specific 1 se va realiza progresiv, in doua etape: in timpul proiectului vom facilita invatarea practica prin fixarea cunostintelor teoretice, iar la cel mult 6 luni de la finalizarea proiectului estimam ca se vor integra pe piata muncii sau isi vor continua studiile, 86% din studentii din grupul tinta. Referitor la dezvoltarea aptitudinilor de munca ale persoanelor aflate in situatia de tranzitie de la scoala la viata activa prevazuta de obiectivul general al acestui DMI, consideram ca aceasta prevedere este indeplinita de participarea celor 360 de studenti la programul de formare profesionala initiala (stagii de practica organizate la potentiale locuri de munca). Acest program ii va face pe tineri mai increzatori in fortele proprii si mai pregatiti din punct de vedere profesional, pentru a face fata cerintelor pietei de munca actuale.

Prin obiectivul specific nr.2 contribuim direct la realizarea primului obiectiv operational al DMI 2.1 prin diversificarea activitatilor de consiliere si orientare profesionala printr-o abordare deschisa, actuala, constand in activitati realizate in afara orelor din planul obligatoriu de invatamant.

Prin obiectivul nostru specific nr.3, de dezvoltare a unui parteneriat durabil universitate-angajatori, in vederea facilitarii insertiei pe piata muncii a viitorilor absolventi, consideram ca vom contribui activ la imbunatatirea insertiei pe piata muncii a studentilor inmatriculati in sistemul national de invatamant si implicit la realizarea obiectivului operational nr. 2 al DMI 2.1. Inclusiv in documentele programatice precum PRAO S-V 2009-2013 se incurajeaza parteneriatele (in PRAO Sud-Vest este propus un plan de actiuni, pentru promovarea ocuparii in regiune, astfel incat regiunea sa aiba un capital uman dezvoltat, competitiv, dinamic, pe o piata a muncii flexibila si incluziva, sustinuta de parteneriate eficiente). Cooptarea unor parteneri strategici si relevanti pentru domeniul educatiei/pietei muncii, in cadrul retelei create in proiect, face ca ob.sp.3 sa se plieze pe dezideratele strategiei regionale. Gratie implementarii acestui proiect regiunea va beneficia de o politica pe termen lung de intensificare a masurilor de asigurare a tranzitiei de la scoala la viata active a studentilor de la tehnica/medicina dentara, coerenta cu nevoile identificate. Astfel, efectul pozitiv pe termen lung al implementarii proiectului consta in dezvoltarea unor masuri de ocupare cu caracter activ, proactiv, inovativ si flexibil, pentru facilitarea unei piete a muncii moderna, flexibila si dinamica.