PROIECT MEDICINA DENTARA 140885

Necesitate

      Invatamantul universitar romanesc intampina dificultati in ceea ce priveste desfasurarea activitatilor de practica, desi aceste stagii de aplicare a cunostintelor teoretice dobandite in anii de studiu constituie o componenta cheie in formarea profesionala a resursei umane. Cu toate ca programele educationale universitare includ stagii de practica, acestea sunt in mare masura responsabilitatea individuala a studentilor, fara ca universitatile sa aiba capacitatea de a orienta si coordona modul de implementare a acestora. Atat din cauza lipsei parteneriatelor durabile dintre universitati si agenti eco¬nomici/institutii de pe piata muncii, cat si din cauza costurilor financiare si lipsei experientei universitatilor in gestionarea stagiilor de practica, implementarea acestora se realizeaza fara a se atinge obiectivul scontat: insusirea de catre student a competentelor necesare pentru o prestatie performanta pe piata muncii.

         Grupul tinta al proiectului e format din 400 de studenti (ciclul Licenta), din anii I-II, specializarea Tehnica Dentara si din anii I-V, specializarea Medicina Dentara, inmatriculati in sistemul national de invatamant. Desi in Craiova avem anual peste 100 de absolventi de de profil medical (medicina si tehnica dentara), este dificil pentru acestia sa gaseasca un loc de munca in domeniu imediat dupa absolvire. Explicatia acestui fenomen, inaintata in unele documente programatice: neconcordanta intre cerintele angajatorilor si nivelul competentelor dobandite de studenti pe parcursul scolarizarii. Astfel, dorim sa realizam o armonizare a cerintelor angajatorilor cu competentele si continutul curriculei, cu efecte benefice pentru studenti si pentru mediul professional. In PRAO 2009-2013, Anexa 2, se propune o serie de masuri pt Cresterea accesului si participarii la educatie si FPC, in regiune. Semnatarii pactului isi propun ca indicator de rezultat 10 parteneriate intre scoala/universitate cu mediul de afaceri. Prin acest proiect completam eforturile semnatarilor PRAO prin min. 10 parteneri de practica identificati, care reprezinta aplicarea parteneriatului universitati/mediul de afaceri. Lipsa unor locuri de munca atractive, in concordanta cu asteptarile tinerilor, ii fac pe acestia sa emigreze, sa accepte locuri de munca sub pregatirea lor sau sa profeseze in domenii pentru care nu au calificare si, in consecinta sa aiba o calitate slaba a prestatiei. Nu poate fi ignorat fenomenul ingrijorator al emigratiei la nivel national, in special in randul tinerilor si al persoanelor calificate cu tendinta de accentuare pe termen mediu in conditiile prelungirii crizei economice. Din analiza datelor furnizate de catre INS rezulta o crestere a somajului tinerilor in anul 2010 fata de 2009 (de la 10.3% la 13%) la nivel national, peste media UE-27. Nivelul scazut al educatiei nu este insa singura problema care genereaza somajul tinerilor in regiune. Adaptarea redusa a ofertei sau a produselor educationale la cerintele pietei muncii, lipsa de motivatie a cadrelor didactice, lipsa unor parteneriate universitati-angajatori sunt alte probleme care afecteaza capacitatea de ocupare a studentilor si insertia lor pe piata muncii. Valoarea adaugata a proiectului e asigurata in primul rand prin menirea acestuia de a imbunatati calitativ procesul de formare profesionala a studentilor si de a crea o viitoare forta de munca bine calificata, competenta si productiva. Atingerea acestui obiectiv implica elaborarea si implementarea unui program integrat destinat studentilor si monitorizarea desfasurarii corecte a acestuia de catre un numar mare de tutori si cadre didactice supervizoare (responsabili de practica) care sa asiste activ studentii in desfasurarea activitatii de practica, studenti care sa fie angrenati in rezolvarea unor probleme concrete, sa fie formati in spiritul economiei de piata, sa dobandeasca cunostinte, deprinderi si abilitati specifice practicarii viitoarei profesii. Prin stagiile de practica coordonate prin intermediul acestui proiect se con¬tribuie in mod nemijlocit la cresterea numarului de ore alocate exclusiv pregatirii profesionale. Prin organizarea stagiilor de pregatire practica prevazute ca obligatorii in curriculum, pentru 360 de studenti, contribuim la cresterea nr de persoane din grupul tinta care beneficiaza de formare profesionala initiala fata de perioada anterioara. Avand in vedere numarul mare de beneficiari ai proiectelor cu finantare europeana, din regiune, care au obtinut finantare nerambursabila prin POR 4.3-pentru cabinetele din mediul urban si PNDR 3.1.2 pentru dezvoltarea microintreprinderilor in mediul rural, s-au creat noi oportunitati de angajare a tinerilor absolventi de profil medical. Aceste cabinete si clinici au fost dotate cu echipamente si soft-uri performante, fiind nevoie de personal calificat care sa le utilizeze corect. Prin crearea unei intreprinderi simulate, care va dispune si de cateva echipamente performante, vom da sansa studentilor sa isi formeze deprinderi practice, sa utilizeze softuri si echipamente de inalta precizie, fara a implica riscuri financiare. Aceste deprinderi vor fi apoi transferate in mediul real, la viitoare locuri de munca. Proiectul urmareste implementarea de activitati inovatoare prin dezvoltarea unor mijloace proprii pentru pregatirea practica a studentilor prin crearea unei entitati de profil virtual, in cadrul intreprinderii simulate. Proiectul raspunde atat nevoilor studentilor de a se familiariza cu mediul specific domeniului ocupational pe care doresc sa il urmeze, cat si nevoilor angajatorilor de a beneficia de resurse umane formate in spiritul si cultura organizationala a respectivei institutii, astfel incat pe piata muncii universitatile sa furnizeze forta de munca calificata. Prin activitatile din cadrul intreprinderii simulate cu alti 40 de studenti, vom contribui la cresterea gradului de ocupare a viitorilor absolventi. In acest sens ne-am propus un procent de 6% din grupul tinta.Valoarea adaugata a proiectului rezida si din parteneriatele dintre universitate si organizatiile profesionale din domeniul medical prin care se urmareste incurajarea si dezvoltarea unei atitudini deschise, de cooperare, facilitand astfel ocuparea in cadrul acestora, a studentilor care se gasesc in cautarea unui loc de munca adecvat pregatirii educationale.In cele 18 luni de derulare a proiectului se va elabora si consolida o infrastructura care sa asigure continuarea colaborarii si a parteneriatelor in desfasurarea activitatii de practica pt generatiile urmatoare de studenti.Prin consiliere directa, personalizata si prin pregatire practica, proiectul ofera membrilor grupului tinta competente profesionale si informatii concrete despre asteptarile angajatorilor, despre cadrul legal si economic la care sa se raporteze, elemente de autoevaluare continua pe piata muncii, crescandu-le adaptabilitatea la cerintele unui loc de munca, flexibilitatea si dinamismul pe o piata a muncii foarte volatila in aceasta perioada de tranzitie.