PROIECT MEDICINA DENTARA 140885

Management

      Managementul proiectului se va realiza pe toata durata implementarii si va acoperi: coordonarea generala, coordonarea financiara si achizitiile;va debuta cu organizarea unei sedinte interne a echipei de implementare, in cadrul careia se vor recapitula obiectivele, graficul Gantt, se vor stabili responsabilitatile si modalitatea de coordonare intre membri, cat si intre lider si partener. Echipa de management va stabili de la inceput procedurile de lucru (raportare tehnico-financiara, arhivare, comunicare interna si circuitul documentelor, metodele de monitorizare si evaluare interna). Din echipa de management vor face parte: managerul de proiect, responsabilul financiar si responsabilul cu achizitiile. Echipa de experti va fi constituita din expertii pe termen lung: responsabil selectie, recrutare si comunicare grup tinta, 2 responsabili relatia cu centrele de practica si intreprinderea simulata, responsabil informare si publicitate si experti pe termen scurt: 2 responsabili curricula practica, 4 supervizori de practica (cadre didactice supervizoare din partea S) si 18 tutori de practica (12 persoane care vor avea CIM la solicitant-selectati din cadrul partenerilor de practica si 6 persoane de la partener). Acestia vor respecta etapele ciclului managementului de proiect, vor monitoriza si controla permanent progresul proiectului si gradul de indeplinire a obiectivelor, pt a se asigura de incadrarea in timp, in buget si de atingerea indicatorilor.

          Responsabilitatile, expertiza si calificarile expertilor: Managerul de proiect (S) va raspunde de managementul general al proiectului, va adopta masuri pentru coordonarea activitatilor si atingerea obiectivelor prevazute, va delega sarcinile pentru indeplinirea tuturor activitatilor planificate, va monitoriza activitatile membrilor echipei de implementare si conformitatea lor cu planificarea GANTT, va adopta masuri de autoreglare si de remediere a greselilor sau a intarzierilor in implementare, va intocmi si transmite rapoarte tehnico-financiare catre OI (alaturi de responabilul financiar), va raspunde la solicitari si va mentine legatura cu AM/CNDIPT. Are peste 15 ani experienta profesionala si reale competente in management si organizare dobandite prin functiile detinute: Sef Catedra, Sef de Departament in cadrul unei universitati, Sef Disciplina de Reabilitare orala si Urgente Medico-chirurgicale in cadrul universitatii solicitante. Detine experienta in proiecte, ca membru in echipa de implementare: 1. Noi metode pentru imbunatatirea bioactivitatii si biofunctionalitatii implanturilor, Program VIASAN,2004-2006,Finantat: Academia de Stiinte Medicale; 2. Dezvoltarea si acreditarea unui laborator de analize biofarmaceutice in concordanta cu directivele europene referitoare la noi tehnici de diagnoza (prin analiza markerilor biologici) si de testare a medicamentelor, 3. Programul de Promovare a Sanatatii Orale (OHP) pentru Imbunatatirea Sanatatii Orale la copii cu nevoi speciale de sanatate si varstnici institutionalizati in judetele Constanta si Dolj. Proiect al CEDCO. De asemenea a fost expert pe termen scurt in proiectul VIA - Vocatie, Interese, Autocunoastere si dezvoltare, drumul catre succesul profesional, cofinantat prin POSDRU, DMI 2.1. Responsabilul financiar (S) va coordona fluxul documentelor financiare, controlul costurilor, al cererilor de rambursare, realizarea graficului cererilor de rambursare, contribuie la realizarea rapoartelor tehnico-financiare, va superviza achizitiile din punct de vedere financiar, va centraliza documentele de la partener, pentru intocmirea CR, se va ocupa de inregistrarile contabile etc. Este doctor in economie si detine peste 20 de ani experienta in domeniul economic (financiar): economist, contabil sef, director economic. Are experienta in implementarea proiectelor europene detinand functia de expert contabil in proiectele: „Dezvoltarea scolilor doctorale prin acordarea de burse tinerilor doctoranzi cu frecventa”,cod POSDRU/88/1.5/S/52826, si „Cresterea calitatii si vizibilitatii rezultatelor cercetarii stiintifice a doctoranzilor cu frecventa prin acordarea de burse doctorale”, POSDRU/CPP107/DMI1.5/S/82705. Responsabil achizitii (S) va coordona activitatea de achizitii, in conformitate cu legislatia in vigoare; va elabora documentatia aferenta si va derula procedurile de achizitie publica (note justificative, caiete de sarcini, documentatii ofertanti, anunturi achizitii, primirea si selectarea ofertelor, comunicarea rezultatelor, incheierea contractelor, note de comanda, procese verbale de receptie, etc); va realiza situatii privind sumele cheltuite si achizitiile efectuate, plan achizitii si lista achizitii (conform Instructiunii nr.59), etc. Are studii superioare si detine experienta vasta in coordonarea si implementarea proiectelor europene (inclusiv finantate prin POSDRU), in care a indeplinit functii de coordonator proiect, coordonator regional, administrator proiecte cercetare, responsabil tehnic. Ca atare a dobandit experienta in realizarea si derularea procedurilor de achizitii publice (intocmirea si urmarirea planului de achizitii, realizarea caietelor de sarcini, etc.). Detine diploma autorizata in managementul proiectelor. Responsabil selectie, recrutare si comunicare grup tinta (S): va fi responsabil de realizarea subactivitatii de identificare, recrutare si selectie a grupului tinta, va mentine legatura cu studentii pe tot parcursul proiectului, asigurandu-se ca acestia au parte de consiliere si pregatire practica, in conformitate cu asteptarile individuale. Se va ocupa de realizarea campaniei de informare a studentilor-suport pentru activitatea de consiliere. Se va ocupa de chestiuni operationale (identificarea studentilor, participarea la sesiuni de informare, colectarea si verificarea dosarelor de inscriere, transmiterea lor catre Manager, monitorizarea si preintampinarea cazurilor de abandon din proiect, contactarea telefonica a studentilor pentru confirmari, obtinerea de feedback de la acestia. Va superviza activitatea studentilor in cadrul vizitelor de studiu-suport pentru consiliere (organizate in Bucuresti). Acesta este Decan al unei facultati cu profil medical, doctor in Stiinte medicale si detine peste 5 ani de experienta in managementul procesului educational si peste 10 ani de experienta in lucrul cu studentii ca urmare a functiilor ocupate in cadrul unei facultati cu profil medical. De asemenea, are experienta in implementarea proiectelor dobandita ca membru al echipei de implementare in 3 proiecte de cercetare. Responsabili centre de practica si intreprindere simulata (S) se vor implica activ in implementarea A5 - Organizarea stagiilor de practica, monitorizarea desfasurarii stagiilor de practica, organizarea de concursuri, supervizarea modului de evaluare a rezultatelor obtinute de studenti in urma stagiilor si a intalnirilor cu potentiali parteneri si A6-organizarea, functionarea si dezvoltarea IS conf. modelului unui cabinet dentar real, in care 40 de studenti din grupul tinta vor lucra timp de 6 luni in echipe. Ambii responsabili au peste 15 ani de experienta in invatamantul superior, sunt doctori in Stiinte Medicale. Detin experienta in scrierea si implementarea de proiecte dobandita prin implicarea ca membrii in echipa unor proiecte de cercetare, inclusiv in proiecte cofinantate prin POSDRU. Au participat la diferite cursuri de perfectionare postuniversitare, congrese, simpozioane, sesiuni de comunicari stiintifice. Au fost membrii in comisii de examinare pentru admitere, licenta, diverse concursuri. Acestia se vor asigura ca studentii sa aiba parte de o experienta de invatare solida, ii vor imparti pe departamente, ii vor invata sa delege sarcini, sa isi asume responsabilitati, le vor aloca activitati care sa le dezvolte capacitatea de analiza, cat si abilitatile sociale (comunicare, spirit de echipa). Responsabil informare si publicitate (S) va avea ca responsabilitate elaborarea si implementarea strategiei de comunicare si promovare a proiectului, cat si crearea si intretinerea paginii web a proiectului si a platformei web care va oferi suport pt centrele de practica si care va continua sa functioneze dupa finalizarea proiectului (va colabora cu firma specializata care va realiza platforma); va comunica in exterior rezultatele proiectului, va organiza seminariile de diseminare a rezultatelor si mesele rotunde pentru schimbul de bune practici, conferintele de presa, va actualiza continutul informational al paginii web, va contribui la derularea campaniei de informare a studentilor, redactarea comunicatelor de presa. Se va asigura ca toate materialele sa respecte regulile din Manualul de identitate vizuala al POSDRU. Va colabora cu firma de organizare evenimente, pentru buna desfasurare a celor 7 evenimente, va monitoriza presa de specialitate si va arhiva aparitiile media despre proiect. Se va ocupa de asigurarea vizibilitatii proiectului pe toata perioada de derulare. Are studii superioare, peste 10 ani de experienta in invatamantul superior medical. Detine bune abilitati de comunicare si relatii cu publicul. Responsabili curricula practica (S)- 2 cadre didactice universitare cu experienta peste 10 ani pe specializarile Medicina si Tehnica dentara, ce se vor ocupa de oordonarea procesului de elaborare a curriculum-urilor, elaborarea, tiparirea si distribuirea materialelor support pentru stagiile de practica, alocarea lunara a materialelor necesare pregatirii practice, acordarea suportului metodic in elaborarea instrumentelor de evaluare a stagiilor, elaborarea regulamentului de practica, conform programei, etc. Supervizorii de practica (S)- 4 cadre didactice universitare cu experienta peste 5 ani pe specializarile alese in cadrul proiectului, pentru stagiile obligatorii a fi parcurse de catre studenti. Tutorii de practica (S-12 pers, P-6 pers) peste 5 ani experienta profesionala: specialisti din domeniile de activitate corespunzatoare stagiilor obligatorii prevazute