PROIECT MEDICINA DENTARA 140885

Context

Nevoile grupului tinta din proiect au fost identificate prin organizarea de dezbateri tematice la nivelul institutiei solicitante cu participarea studentilor, coordonatorilor de practica si tutorilor cu experienta indelungata. Studentii au afirmat necesitatea unui laborator virtual care sa permita simulari variate de situatii medicale de solutionat, pentru efectuarea de stagii de pregatire practica si oportunitatea amenajarii unui laborator dotat cu tehnologii moderne in domeniu care sa suplineasca aceasta carenta si sa fie folosit in mod curent in cadrul stagiilor de practica. Cateva din obstacole pt tineri in momentul absolvirii si cautarii unui loc de munca: cerintele angajatorilor privind experienta anterioara de munca/experienta practica, lipsa corelarii exacte dintre competentele profesionale dobandite in facultate si cerintele pietei muncii si interactiunea scazuta dintre studenti si profesionistii din domeniu (mai ales in regiunea S-V).

In aceasta perioada de criza si profunde transformari socio-economice, reforma educatiei e o prioritate nationala, prin eforturi de amornizare a legislatiei si politicilor nationale cu cele europene. Tinerii sunt in centrul preocuparilor strategice-ca actori esentiali in realizarea progresului socio-economic. Avand in vedere ca obiectivul general al proiectului vizeaza tocmai facilitarea tranzitiei de la scoala la viata activa a 400 studenti, consideram ca proiectul este in concordanta cu Strategia Europeana pt Ocupare, care orienteaza si asigura coordonarea prioritatilor din domeniul politicii ocuparii, insusit de toate Statele Membre UE. Ca prioritate a Strategiei Europene pt Ocupare, investitia mai mare in capitalul uman si in invatarea continua presupune un set de masuri, din care amintim aici o masura relevanta pentru proiectul propus: costuri si responsabilitati impartite intre autoritatile publice, companii si persoane, precum si revizuirea stimulentelor pentru cresterea investitiilor in capitalul uman si in intreprinderi.  Astfel, realizarea unui parteneriat public-privat si impartirea responsabilitatilor legate de obiectivele propuse intre mediul universitar si mediul privat (in care se inscrie si P1), cat si prevederea unor stimulente pentru studenti (premii) in vederea motivarii si a implicarii lor in activitati sunt doua aspecte care se regasesc intocmai in cadrul proiectului propus si care sunt in concordanta perfecta cu setul de masuri propuse in cadrul Strategiei Europene pt Ocupare citate anterior.

Proiectul este in concordanta si cu Strategia de la Lisabona revizuita deoarece creaza conditiile necesare pentru dezvoltarea schemelor de invatare bazate pe munca (obiectivul AP2 -) si sprijina invatarea pe tot parcursul vietii. Astfel, proiectul se subscrie liniei directoare 23, Extinderea si imbunatatirea investitiilor in capitalul uman (care presupune si: educatie incluziva si politici de formare si de actiune pt a facilita semnificativ accesul la pregatire profesionala initiala, secundara si tertiara, inclusiv stagii de pregatire) prin faptul ca ofera acces pentru 360 de studenti la pregatire profesionala initiala, printr-un stagiu amplu de pregatire practica intr-un domeniu actual si pentru specializari cerute pe piata muncii si o experienta inovatoare in IS, altor 40 de studenti din domeniul medicinei dentare. Prin obiectivele si activitatile propuse proiectul contribuie la realizarea urmatoarelor prioritati prevazute in PNR 2007-2013: imbunatatirea calitatii resurselor umane, prin cresterea accesului si perfectionarea competentelor profesionale ale membrilor grupului tinta si cresterea gradului de ocupare si a ratei de participare pe piata muncii prin pregatirea generatiilor de studenti din domeniul medicinii dentare pentru integrarea cu sanse egale pe piata muncii. Astfel, prin dezvoltarea unui parteneriat durabil intre mediul academic si organizatiile profesionale din domeniul medical din Dolj, prin adaptarea curriculei la cerintele pietei, avand ca urmare si insertia pe piata muncii a unui procent de 10% din studentii din grupul tinta) ne inscriem in directia de actiune D2 (Promovarea ocuparii tinerilor) din PNR 2007-2013.

Proiectul raspunde CSNR 2007-2013 contribuind la atingerea urmatorului obiectiv: dezvoltarea si utilizarea mai eficienta a capitalului uman din Romania, prin asigurarea premiselor necesare pentru dezvoltarea si perfectionarea competentelor profesionale ale studentilor din domeniul medicinii dentare. Strategia Integrata de Dezvoltare a Resurselor Umane din perspectiva invatarii pe parcursul intregii vieti 2009-2020 recunoaste si identifica o structurare fragila a relatiilor cu mediul economic in vedere organizarii stagiilor de pregatire practica ale studentilor. Proiectul raspunde acestei nevoi atat prin dezvoltarea si consolidarea parteneriatelor cu instituiile publice si organizatiile profesionale din domeniul medical, cat si prin prin implementarea unui sistem de comunicare si relationare eficient . Proiectul asigura respectarea si indeplinirea obiectivului general al POSDRU prin dezvoltarea corespunzatoare a resurselor umane din invatamantul universitar, in speta a studentilor din domeniul medicinii dentare, coreland astfel aportul teoretic si practic acumulat in timpul facultatii cu cerintele pietei muncii.

Indicatorii acestui proiect contribuie direct la indeplinirea indicatorilor de program definiti in DCI POSDRU 2007-2013 pentru DMI 2.1. Unul din indicatorii de realizare imediata propusi in DCI pt DMI 2.1, pt anul 2013, este: Nr. de persoane asistate in tranzitia de la scoala la viata activa: 148600, vom contribui la acest indicator cu valoarea de 400. Indicatorii de rezultat propusi in DCI pt DMI 2.1 pt anul 2013, sunt: Ponderea persoanelor asistate in tranzitia de la scoala la viata activa care au obtinut un loc de munca sau au participat activ la cursuri ulterioare: pt 2013: 65%, ne propunem pentru acest indicator o pondere de 86%.