PCE 67

Etape

 

Continuarea Activitatii De Cercetare Pentru WP2-WP4 Conform Cererii De Finantare ( 12luni )

Obiective

- 1 un articol original
- 1 articol tip review
- 2 participari la congrese

Activitati

Evaluarea nivelul factorul de creștere a endoteliului vascular solubil Ón plasma recoltata de 100 de pacienții cu gliom Ón corelație cu gradul histologic, stadiul și recurența bolii
Determinarea expresiei VEGFR2 Ón țesutul tumoral prelevat de la 50 de pcienti cu gliom malign și stabilirea corelației dintre nivelul acestor receptorilor cu gradul histologic și recurența tumorii
Determinarea expresiei ELTD1 Ón țesutul tumoral prelevat de la 50 de pcienti cu gliom malign și stabilirea corelației dintre nivelul acestor receptorilor cu gradul histologic și recurența tumorii
Studiul efectului inhibării simultane a VEGFR2-ELTD1 Óntr-un panel de 5 linii celulare de gliom

Evaluarea Nivelul Factorul De Creștere A Endoteliului Vascular Solubil Ón Plasma Recoltata De La Pacienții Cu Gliom Si A Expresiei VEGFR2 și ELTD1 Ón țesutul De Gliom și Stabilirea Corelației Dintre Nivelul Acestor Receptor ( )

Obiective

- 1 articol original
- 1 articol tip review
- 2 participari la congrese

Activitati

Evaluarea nivelul factorul de creștere a endoteliului vascular solubil Ón plasma recoltata de 100 de pacienții cu gliom Ón corelație cu gradul histologic, stadiul și recurența bolii
Studiul relației dintre ELTD1 si subtipurile moleculare de gliom de grad Ónalt la 150 de pacienti
Determinarea expresiei VEGFR2 Ón țesutul tumoral prelevat de la 50 de pcienti cu gliom malign și stabilirea corelației dintre nivelul acestor receptorilor cu gradul histologic și recurența tumorii
Determinarea expresiei VEGFR2 Ón țesutul tumoral prelevat de la 50 de pcienti cu gliom malign și stabilirea corelației dintre nivelul acestor receptorilor cu gradul histologic și recurența tumorii
Studiul efectului inhibării simultane a VEGFR2-ELTD1 Óntr-un panel de 5 linii celulare de gliom

Finalizare WP1 Si Inceperea Activitatii De Cercetare Pentru WP2-4 Conform Cererii De Finantare. ( 11luni )

Obiective

-2 intalniri de lucru cu echipa de cercetare
- stabilire protocoalele de lucru
- 1 articol original
- 1 articol tip review
- 2 participari la congrese

Activitati

Intocmirea si depunerea dosarului pentru obtinerea aprobarii comisiei de etica a UMFCV si intocmirea protocoalelor de lucru
Evaluarea nivelul factorul de creștere a endoteliului vascular solubil Ón plasma recoltata de la 100 de pacienții cu gliom Ón corelație cu gradul histologic, stadiul și recurența bolii