LEGATURI
NOUTATI
Nu exista anunturi

Biofizica medicala

Programa

BIOFIZICA – programa analitica

 

Structurarea pe ani de studiu:

- programa analitică se adresează studenţilor anului I (un semestru)


Curs: 14 ore

1. Obiectul şi importanta biofizicii (1oră)

2. Elemente de fizica atomului si moleculei, structură, interacţii şi legături moleculare, aplicaţii

în biofizică (3 ore)

3. Noţiuni de termodinamica sistemelor vii (principii, funcţii termodinamice termodinamica

proceselor biologice, metabolism, aplicaţii) (3 ore)

4. Sisteme disperse (apa, soluţii: structură moleculara, proprietăţi fizice, aplicaţii) (2 ore)

5. Noţiuni de biomecanică (forţe, mecanica fluidelor, hemodinamică, acustică, unde mecanice,

aplicaţii în medicină şi biofizică) (3 ore)

6. Membrana celulară (organizare şi funcţii, compoziţie, modele membranare, mecanisme si

sisteme de comunicare intercelulara, fenomene de transport prin membrană) (4 ore)

7. Biofizica sistemelor complexe: receptori şi analizori (analizorul vizual, analizorul auditiv) (3 ore)

8. Bioelectricitate şi biomagnetism, aplicaţii terapeutice; proprietăţi ale transmiterii

impulsurilor în celule nervoase şi musculare (3 ore)

9. Laseri şi aplicaţii în medicină (1 ora)

10. Radiaţii ionizante şi neionizante: caracteristici, interacţia cu ţesutul viu, radioprotecţie,

aplicaţii medicale) (2 ore)

11. Principii fizice ale imagisticii medicale: (radiografie, ecografie, CT, MRI, scintigrafie, PET) (3 ore)

_____________________________________________________________________________


Lucrări practice (LP): 14 ore

1. Noţiuni de protecţia muncii în laborator, mărimi fizice, unităţi de măsură

2. Măsurători, erori experimentale, interpretarea statistica a datelor experimentale

3. Măsurători termodinamice (căldură specifică, căldura latentă, capacitate calorică)

4. Determinarea coeficientului de tensiune superficiala al unei soluţii tensioactive

5. Vâscozimetrie (principii, metode, determinări)

6. Măsurarea indicelui de refracţie al lichidelor cu ajutorul refractometrului

7. Determinarea concentraţiei unei soluţii optic active cu ajutorul polarimetrului

8. Microscopie optică; caracteristici ale radiaţiei laser

9. Analize spectrale (principii, tipuri, aplicaţii medicale)

10. Măsurători bioelectrice (potenţiale, electroliză, principii EKG)

11. Studiul ultrasunetelor (propagare, reflexie, determinarea coeficientului de atenuare)


Bibliografie :

1. Russell K. Hobbie, Bradley J. Roth, Intermediate Physics for Medicine and Biology,

Springer, 2007

2. Irving P. Herman, Physics of the human body, Springer, 2007

3. R. Glaser, Biophysics, Springer Verlag Berlin 1999

4. S. Buzatu, Biofizică medicală, Editura Sitech, 2003

5. J. Neamţu, P.G. Anoaica, Fizică – Lucrări practice de laborator, Editura Medicală

Universitară Craiova 2003

 

Discipline cu a căror programă analitică se corelează:


• biologie celulara, biochimie, fiziologie, imagistică medicală


Conţinut de bază:

noţiuni generale despre procesele fizice implicate în funcţionarea organismului viu principiile metodelor fizice utilizate în studierea biosistemelor impactul factorilor fizici asupra funcţionarii biosistemelor principiile fizice utilizate de aparatura medicală


Obiective specifice:

• însuşirea noţiunilor generale legate de procesele şi fenomenele fizice (mecanice, termice, electrice, radiative) ce au loc în sistemele biologice, cu predilecţie în organismul uman

• însuşirea noţiunilor de bază legate de aparatura medicală folosită de personalul

specializat în investigatii şi analize în cadrul unitaţiilor sanitare.

• abilitatea de a integra cunoştinţele dobândite cu cele ale altor discipline