Misiune Facultatea de Medicină

Facultatea de Medicină din Craiova este o instituţie academică în care componenta educaţională este preponderentă, dar cercetarea ştiinţifică a câştigat în dimensiuni şi în substanţă, existând perspectiva certă de echilibrare a celor două componente pe termen mediu. În acelaşi timp, Facultatea de Medicină este pivotul asistenţei medicale, atât sub aspect metodologic cât şi al activităţilor practice de specialitate, în regiunea istorică a Olteniei.

În acest context, misiunea Facultăţii de Medicină din Craiova se poate sintetiza astfel:

- formarea de bază, academică, în domeniul ştiinţelor medicale la nivelul actual al cunoaşterii şi al nevoilor naţionale, prin cursurile de zi ale structurilor componente

- asigurarea formării continue postuniversitare a specialiştilor din domeniul medical

- promovarea şi susţinerea cercetării ştiinţifice bio-medicale printre activităţile principale ale instituţiei

- furnizarea de servicii de sănătate pentru comunitate prin membrii corpu­lui academic, pe bază de contracte indi­vi­duale cu finanţatorii de servicii, dar şi prin servicii proprii de înaltă specializare

- îndrumarea metodologică a activităţiilor de promovare, susţinere şi asistenţă a stării de sănătate a populaţiei şi a cercetării ştiinţifice de profil în regiunea de dezvoltare economică-socială sud-vest (Oltenia)

- generarea interactivă, printr-o activitate pedagogică susţinută, clinică şi de cercetare, de noi achiziţii în domeniul ştiinţelor vieţii, medicale şi umaniste, contribuind astfel la îmbogăţirea patrimoniului cunoaşterii

- consolidarea poziţiei de lider regional în procesul de dezvoltare şi implementare a politicilor naţionale şi europene în domeniul educaţiei, asistenţei medicale şi în ariile conexe acestora

- promovarea valorilor învăţământului superior românesc în general, al celui medical în special, pe plan internaţional.