Scurt istoric Facultatea de Medicină

Facultatea de Medicină din Craiova a fost înfiinţată în anul 1970 în cadrul Universităţii din Craiova conform H.C.M. nr. 59 din 5 februarie 1970.

În anul universitar 1970–1971, Ministerul Învăţământului a aprobat un număr de 100 de locuri pentru studenţii anului I. În cele două sesiuni de admitere care au avut loc, în lunile iulie şi septembrie, au fost înscrişi peste 2 500 de candidaţi şi au fost admişi 101. La data de 1 octombrie 1970, odată cu noul an universitar, s-au deschis porţile Facultăţii de Medicină din Craiova, în prezenţa personalităţilor medicale care au susţinut nu numai sufleteşte, dar şi prin fapte înfiinţarea acestei facultăţi.

Activitatea s-a desfăşurat în clădirea din Str. Petru Rareş nr. 2–4, sediul fostului Spital Regional de Chirurgie (anterior Liceul Comercial „Gheorghe Chiţu”), care a fost renovat, transformat şi adaptat noii sale meniri. În această clădire (corpul A) îşi au sediul şi astăzi Decanatul şi Secretariatul facultăţii. Clădirea era amenajată pentru desfăşurarea învăţământului preclinic: anatomie, biochimie, fiziologie, biofizică, histologie, biologie celulară, genetică, farmacologie, morfopatologie, istoria medicinii.

Începând cu anul universitar 1976–1977, Facultatea de Medicină a funcţionat cu toţi cei şase ani de studiu, dispunând de un număr de locuri, pentru anul I, care a variat între 150–250, pentru studenţii români şi 30–70, pentru studenţii de peste hotare.

În decursul anilor, fondul locativ al Facultăţii de Medicină s-a îmbogăţit prin clădirea situată în Bd. 1 Mai nr. 66 (corpul B), un edificiu modern, special adaptat cerinţelor facultăţii şi dat spre folosinţă în anul 1982. Aici au fost mutate, într-un spaţiu adecvat, disciplinele de microbiologie, imunologie, fiziologie, fiziopatologie, anatomie patologică, igienă.

În aceeaşi perioadă au fost date spre folosinţa studenţilor medicinişti şi două cămine studenţeşti, aflate în vecinătatea corpului nou al facultăţii şi a Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă. De asemenea, trebuie menţionat un fapt inedit pentru facultate şi anume înfiinţarea, în anul 1974, a Muzeului de Istoria Medicinii şi Farmaciei „Victor Gomoiu” care, din 1979 şi până în iunie 1997, a dispus de un imobil în Calea Unirii nr. 104, iar ca secţie a muzeului amintim şi Grădina medicinală aflată în Calea Unirii nr. 108. Pentru o bună desfăşurare a procesului de învăţământ spaţiile au fost utilate modern în funcţie de cerinţe şi se folosesc mijloace moderne de predare, precum: video-proiecţii, proiecţii cu diapozitive, scheme pe retroproiector, preparate microscopice prezentate cu ajutorul televiziunii cu circuit închis etc.

 

 

 

 

Facultatea de Medicină dispune de o bibliotecă având un număr mare de volume de carte, enciclopedii medicale, periodice şi publicaţii de specialitate, menite să îmbunătăţească nivelul de pregătire a studenţilor şi cadrelor didactice. Biblioteca Facultăţii de Medicină a luat fiinţă în anul 1970, pentru început fondul de carte şi de periodice fiind constituit din diverse donaţii provenite din alte centre universitare din ţară.

 

Funcţia de Decan a fost ocupată, de la înfiinţare şi până în prezent, de:

▪ Prof. univ. dr. Valeriu Neştianu, 18.III.1970–20.I.1973.

▪ Conf. univ. dr. Emanoil Manolescu, delegat I.M.F. Bucureşti, 21.I.1973–30.IX.1973

▪ Conf. univ. dr. Traian Roşca, 1.X.1973–31.VII.1976

▪ Conf. univ. dr. Petre Georgescu, 1.VIII.1976–28.II.1984

▪ Conf. univ. dr. Maria Cernea, 1.III.1984–4.II.1990

▪ Prof. univ. dr. Valeriu Neştianu, 5.II.1990–12.XII.1990

▪ Şef de lucrări dr. Valentin Bugeac, l3.XII.1990–21.I.1993

▪ Prof. univ. dr. doc. Petre Georgescu, 22.I.1993–27.III.1995

▪ Prof. univ. dr. Marian Bistriceanu, 28.III.1995–24.I.1996

▪ Prof. univ. dr. Tudorel Ciurea, 25.I.1996–5.VII.1998

▪ Prof. univ. dr. Ion Georgescu, 6.VII.1998 – 17.I.2008

Prof. univ. dr. Tudorel Ciurea, 18.I.2008 - 17.III.2008

Prof. univ. dr. Ion Rogoveanu, 18.III.2008 - 11.III.2012

Prof. univ. dr. Cristian Gheonea 12.III.2012 - 13.II.2020.

 Prof. univ. dr. Marius Eugen Ciurea 14.II.2020 - prezent.

 

Funcţia de Prodecan a fost ocupată, în ordine, de:

▪ Conf. univ. dr. Raul Robacki, 1970–1973

▪ Conf. univ. dr. Ion Puşcaş, 1973–1976

▪ Conf. univ. dr. Savel Obreja, 1976–1981

▪ Conf. univ. dr. Ovidiu Chita, 1978–1984

▪ Şef de lucrări dr. Florica Popescu, 1984–1990

▪ Conf. univ. dr. Fane Ghelase, 1984–1990

▪ Conf. univ. dr. Angel Trăilă, 1990

▪ Conf. univ. dr. Gheorghe Drăgoi, 1990

▪ Şef de lucrări dr. Corneliu Sabetay, 1990–1993

▪ Şef de lucrări dr. Constantin Stancu, 1990–1995

▪ Prof. univ. dr. Marius Georgescu, 1993–1995

▪ Conf. univ. dr. Tudorel Ciurea, 1995–1996

▪ Conf. univ. dr. Mihai Surpăţeanu, 1995–1998

▪ Conf. univ. dr. Ştefan Mihăilescu, 1995–1997

▪ Conf. univ. dr. Ion Georgescu, 1997–1998

▪ Prof. univ. dr. Ştefania Crăiţoiu, 1998–1999

▪ Prof. univ. dr. Maria Vrabete, 1998–1999

▪ Conf. univ. dr. Marinescu Dragoş, 2000–2004

▪ Prof. univ. dr. Roxana Popescu, 2000 – 2012

▪ Prof. univ. dr. Ion Rogoveanu, 2004 – 2008

Conf. univ. dr. Florin Petrescu, 2008 - 2016

Şef de lucrări dr. Sorin Nicolae Dinescu, 2012–2016

Prof. univ. dr. Mihai Ioana, 2016 - 2020

Prof. univ. dr. Tudor-Adrian Bălşeanu, 2016 - prezent

Conf. univ. dr. Florin Anghelina, 2016 – prezent

▪ Conf. univ. dr. Costin Teodor Streba, 2020 – prezent

 

Secretarii ştiinţifici ai Facultăţii de Medicină, de la înfiinţare şi până în prezent:

▪ Şef de lucrări dr. Dinu Georgescu, 1970–1973

▪ Conf. univ. dr. Şerban Creţu, 1973–1976

▪ Prof. univ. dr. Valeriu Neştianu, 1976–1984

▪ Prof. univ. dr. Alexandru Bădănoiu, 1984–1986

▪ Prof. univ. dr. Valeriu Neştianu, 1986–1990

▪ Prof. univ. dr. Dinu Tănăsescu, 1990–1994

▪ Prof. univ. dr. Constantin Voiculescu, 1994–1995

▪ Prof. univ. dr. Valentin Cîrlig, 1995–1999

▪ Prof. univ. dr. Laurenţiu Mogoantă, 2000 – 2008.