LEGATURI
NOUTATI
Nu exista anunturi

Reabilitare orala

Descriere

 

Disciplina de Reabilitare Orală s-a înfiinţat în anul 1995, cu denumirea de Policlinică Stomatologică, sub conducerea doamnei conferenţiar univ. dr. Gabriela Pătroi. În perioada 1997-2008 aceasta se numeşte Reabilitare Orală, adresându-se studenţilor anului VI de la Facultatea de Medicină Dentară. La colectivul disciplinei i se alătură  în anul 1998 asistent univ. dr. Sanda Mihaela Popescu. Din octombrie 2008, disciplina este denumită Reabilitare Orală şi Urgenţe Medico-chirurgicale, se desfăşoară pe tot parcursul anului VI, iar la conducerea disciplinei se află şef de lucrări dr. Sanda Mihaela Popescu. Din anul 2009, la disciplină se adaugă asistent univ. dr. Celesta Maria Nemţaru, colectivul actual al disciplinei fiind format din şef de lucrări dr. Sanda Mihaela Popescu şi asistent univ. dr. Celesta Maria Nemţaru.

Obiectivele disciplinei. Reabilitare Orală şi Urgenţe Medico-chirurgicale este o disciplină care se adresează studenţilor anului VI de la Facultatea de Medicină Dentară, având o programă analitică ce se corelează cu un număr mare de discipline studiate (odontoterapie, parodontologie, protetică dentară, ocluzologie, chirurgie oro-maxilo-facială, implantologie, patologie orală, ortodonţie, diagnostic oro-dentar şi ergonomie, prevenţie oro-dentară, farmacologie, medicină internă).

Obiectivele sale generale urmăresc: dezvoltarea capacităţilor de diagnostic şi planificare secvenţială a tratamentului stomatologic în reabilitarea orală;  însuşirea obiectivelor şi conceptelor de reabilitare orală complexă: reabilitarea odontală, reabilitarea parodontală, reabilitarea ocluzală, intervenţii chirurgicale, restaurări protetice în reabilitarea orală complexă, reabilitarea orală în cazul pacienţilor cu nevoi speciale, reabilitarea orală în cazul pacienţilor cu risc în practica stomatologică; însuşirea conceptelor de management al urgenţelor medico-chirurgicale care pot apare în cabinetul de medicină dentară.

Obiectivele sale specifice sunt: însuşirea metodologiei culegerii datelor anamnestice şi semiologice pentru formularea unui diagnostic corect şi complet; dobândirea abilităţilor de comunicare cu pacientul în vederea obţinerii acordului informat pentru tratamentul de reabilitare orală; dobândirea abilităţilor de planificare secvenţială a tratamentului complet şi complex de reabilitare orală, individualizat în funcţie de particularităţle pacientului; recunoaşterea riscului medical şi însuşirea principiilor de evaluare şi tratament stomatologic al pacientului cu risc medical; însuşirea conceptelor şi dezvoltarea abilităţilor de management al urgenţelor medico-chirurgicale în medicina dentară.

Programa analitică cuprinde cursuri de 2 ore pe săptămână şi stagiu clinic de 4 ore pe săptămână, care se desfăşoară pe parcursul întregului an de studiu.

Fiind o disciplină de an terminal şi cuprinzând informaţii de sinteză în domeniul medicinei dentare, disciplina de Reabilitare Orală şi Urgenţe Medico-chirurgicale are ca scop armonizarea cunoştinţelor dobândite de studenţi de la disciplinele de bază ale medicinei dentare pe parcursul celor cinci ani de studii anteriori şi pe parcursul ultimului an şi integrarea acestora într-un tot unitar, astfel încât absolventul de medicină dentară să fie capabil să se integreze cât mai rapid pe piaţa muncii cu rezultate bune. Disciplina urmăreşte pregătirea studentului pentru o comunicare optimă cu pacientul în vederea obţinerii consimţământului informat pentru procedurile necesare de diagnostic şi tratament, pentru dobândirea abilităţii de a formula diagnostice corecte şi complete şi planuri de tratament complexe. La disciplină se accentuează necesitatea educării pacientului pentru o colaborare cu medicul în vederea obţinerii stării de sănătate a cavităţii orale, prin responsabilizarea pacientului pentru menţinerea igienei orale, participarea pacientului în cunoştinţă de cauză la stabilirea planului optim de tratament şi prezentarea acestuia la controalele profilactice aşa cum i se recomandă. Absolventul este astfel pregătit pentru a desfăşura în condiţii bune activitatea complexă de medic dentist generalist.

Activitatea disciplinei include prezentarea de referate asupra cazurilor clinice complexe tratate de către studenţi, participarea la congrese, conferinţe şi simpozioane cu lucrări ştiinţifice, publicarea de articole în reviste de prestigiu, publicarea de manuale pentru uzul studenţilor şi de monografii, participarea la organizarea Congresului de Medicină Dentară al Facultăţii în anul 2009, participarea la realizarea de proiecte de cercetare în cadrul Facultăţii de Medicină Dentară.