LEGATURI
NOUTATI
Nu exista anunturi

Protetica dentara fixa (phantom)

Descriere

         Disciplina de Protetică Dentară s-a înfiinţat 1992, în cadrul Secţiei de Stomatologie care şi-a început activitatea în cadrul Facultaţii de Medicină Generală, secţie înfiinţată în anul 1990. Din anul 1998 Secţia de Stomatologie a devenit Facultatea de Stomatologie, prin înfiinţarea Universităţii de Medicină şi Farmacie, Disciplina de Potetică Dentară făcând parte din cadrul Catedrei II Stomatologie. În anul 2004 Facultatea de Stomatologie îşi schimbă denumirea în Facultatea de Medicină Dentară, în conformitate cu normele şi recomandările Uniunii Europene.

De la înfiinţare şi pâna anul 1996 această disciplină a funcţionat cu două cadre didactice, şef lucrări dr. Crăiţoiu Mihai şi preparator dr.Vătu Mihaela. În anul     1994       dr. Crăiţoiu Mihai devine doctor în ştiinţe medicale. În anul 1996 a devenit conferenţiar, iar în 2003 a fost promovat profesor. Dr. Vătu Mihaela este promovată ca asitent universitar în anul1995.

Numărul cadrelor didactice se măreşte, fiind promovaţi în 1996, prin concurs, în funcţia de preparator: dr.Monica Scrieciu şi dr. Popescu Mihai Raul. În anul 2003 în cadrul disciplinei a fost promovată ca şef de lucrări dr. Veronica Mercuţ. Din anul 2004 colectivul disciplinei a primit ca preparator pe dr.Monica Şearpe şi pe dr. Dăguci Constantin ca asistent universitar, în anul 2007 pe         dr. Monica Mihaela Crăiţoiu în funcţia de preparator universitar, în anul 2008 pe dr. Dragomir Lucian Paul în funcţia de asistent universitar şi dr. Luminiţa Dăguci în funcţia de preparator universitar.

 

ÎN PREZENT:

         Sediul disciplinei de Protetică Dentară ocupă etajul unu al clădirii situate în bulevardul 1Mai, clădire care aparţine Universităţii de Medicină şi Farmacie Craiova.

         Baza materială a Disciplinei de Protetică Dentară Fixa din cadrul Facultăţii de Medicină Dentară este reprezentată deo sală dotată cu simulatoare pentru susţinerea activităţilor practice cu studenţii anului III.Disciplina beneficiaza de un laborator de excelenta unde se desfasoara activitatea cadrelor didactice in cadrul proiectelor de cercetare.Materiale iconografice şi demonstrative se găsesc şi în cabinetele în care lucrează cadrele didactice din cadrul disciplinei. Sediul şi secretariatul Disciplinei de Protetică Dentară Fixa se găsesc în cadrul aceleiaşi clădiri.

 

 

 

DISCIPLINE  CU  CARE SE CORELEAZA

·         Ocluzologie

·         Propedeutică Dentară,

·         Materiale Dentare,

·         Parodontologie,

·         Chirurgie OMF,

·         Radiologie,

·         Cariologie,

·         Endodonţie.

 

OBIECTIVELE  DISCIPLINEI

Obiective generale;

 -Noţiuni generale despre clinica leziunilor odontale coronare.

-Principii generale în tratamentul protetic al leziunilor odontale coronare.

-Metode şi tehnici de tratament protetic al leziunilor odontale coronare.

 

Obiective specifice;

-Însuşirea noţiunilor generale despre clinica leziunilor odontale coronare.

-Dobândirea cunoştinţelor asupra metodelor şi tehnicilor de tratament protetic al leziunilor odontale coronare.

-Asimilare noţiunilor privind refacerea morfo-funcţionalităţii A.D.M. cu ajutorul protezelor unidentare.

 

 

 

COMPETENTELE  SPECIFICE

Competenţe cognitive

-Noţiuni despre etiopatogenia leziunilor odontale coronare.

-Noţiuni despre diagnosticul şi realizarea planului de tratament în cazul leziunilor odontale coronare.

-Noţiuni privind terapia protetică prin incrustaţii în cazul leziunilor odontale coronare.

-Noţiuni privind terapia protetică prin acoperire în cazul leziunilor odontale coronare.

-Noţiuni privind terapia protetică prin substituire.

-Noţiuni despre amprentarea în protetica fixă.

 

Competenţe tehnice sau profesionale

-Stabilirea diagnosticului şi a planului de tratament în cazul leziunilor odontale coronare.

-Prepararea structurii dentare în vederea realizării incrustaţiilor.

-Prepararea structurii dentare în vederea realizării protezelor unidentare nefizionomice.

-Prepararea structurii dentare în vederea realizării protezelor unidentare fizionomice-Jacket ceramică.

-Prepararea structurii dentare în vederea realizării protezelor unidentare fizionomice-Jacket acrilică.

-Prepararea structurii dentare în vederea realizării protezelor unidentare mixte parţial fizionomice.

-Prepararea structurii dentare în vederea realizării protezelor unidentare mixte total fizionomice.

- Prepararea structurii dentare în vederea realizării protezelor unidentare prin metoda substituţiei.

-Tehnica de realizare a construcţiilor protetice cu caracter provizoriu.

-Tehnici de amprentare în vederea realizării protezelor unidentare.

Competenţe afectiv-valorice

-Managementul tratamentului protetic al leziunilor odontale coronare.

-Trecerea de la simulator la pacient.

-Relaţionarea cu pacientul şi personalul medical.

-Comunicarea cu pacientul.

-Comunicarea cu tehnicianul dentar.