LEGATURI
NOUTATI
Nu exista anunturi

Protetica dentara mobilizabila

Programa

CURS

 

SEMESTRUL I.

 

Cap. 1 Etiologia edentaţiei parţiale

Tema 1 Etiologia edentaţiei parţiale

 

Cap. 2 Simptomatologia edentaţiei parţiale

Tema 2 Simptomatologia edentaţiei parţiale

 

Cap. 3 Elemente componente ale protezei scheletate

Tema 3 Conectorii principali

Tema 4 Descrierea mijloacelor de menţinere, sprijin şi stabilizare a

protezei scheletate. Croşete dentare

Tema 5 Funcţiile croşetelor dentare

Tema 6 Efectele secundare ale croşetelor dentare

Tema 7 Factorii care influenţează

alegerea unui croşet

Tema 8 Sisteme speciale de menţienere, sprijin şi stabilizare

Tema 9 Conectorii secundari, şeile protetice şi arcada dentară artificială

 

Cap. 4 Principii de tratament prin proteză scheletată în edentaţia

parţială

Tema 10 Principiul biomecanic

Tema 11 Principiul biofuncţional

Tema 12 Principiul profilactic

 

Evaluare periodică-test grilă

 

Cap. 5 Examenul clinic al pacientului edentat parţial

Tema 13 Etapa preliminară

Tema 14 Etapa secundară

 

Cap. 6 Caracteristicile proiectului unei proteze scheletate

Tema 15 Analiza modelului de studiu la paralelograf

Tema 16 Caracteristicile proiectului protezei scheletate de clasele I,

a II-a, a III- a, a IV-a Kennedy

 

Cap. 7 Etapele tratamentului protetic al edentaţiei parţiale prin proteză

scheletată

Tema 17 Tratamentul preprotetic

Tema 18 Tratamentul proprotetic

 

Cap. 8 Amprenta în edentaţia parţială

Tema 19 Tipuri de materiale de amprentă şi linguri utilizate în

amprentarea edentaţiei parţiale

Tema 20 Tipuri de amprentă

 

Cap. 9 Proba scheletului metalic al protezei scheletate

Tema 21Proba scheletului metalic al protezei scheletate

 

Cap.10 Determinarea şi înregistrarea rapoartelor de ocluzie în

edentaţia parţială tratată prin proteză scheletată

Tema 22 Determinarea şi înregistrarea rapoartelor de ocluzie în

edentaţia parţială tratată prin proteză scheletată

 

Cap.11 Aplicarea protezei scheletate în cavitatea orală

Tema 23 Verificarea şi aplicarea protezei scheletate în cavitatea orală

Tema 24 Reexaminarea pacientului purtător de proteză scheletată

 

Cap. 12 Readaptarea protezelor parţiale scheletate

Tema 25 Readaptarea protezelor parţiale scheletate

 

Dezbateri, clarificări, consultaţii

 

Stagii clinice

Examenul clinic al pacientului

Examenul clinic al pacientului

Amprenta documentară

Stabilirea indicaţiilor pentru alte examene paraclinice

Analiza modelelor documentare

Interpretarea rezultatelor examenelor paraclinice

Stabilirea diagnosticului iniţial

Realizarea tratamentelor preprotetice: tratamente de echilibrare ocluzală, tratamente conservatoare odontale, tratamente parodontale

Efectuarea protezei parţiale acrilice provizorii

Amprenta preliminară şi obţinerea modelelor de studiu şi diagnostic

Precizarea diagnosticului definitiv al edentaţiei parţiale

Paralelograful: descriere, elemente componente, principii de utilizare

Analiza modelelor de studiu la paralelograf

Desenarea proiectului viitorului schelet metalic al protezei parţiale scheletate în edentaţiile de clasa I şi a II-a Kennedy mandibulare

Desenarea proiectului viitorului schelet metalic al protezei parţiale scheletate în edentaţiile de clasa III şi a IV-a Kennedy mandibulare

Desenarea proiectului viitorului schelet metalic al protezei parţiale scheletate în edentaţiile de clasa I şi a II-a Kennedy maxilare

Desenarea proiectului viitorului schelet metalic al protezei parţiale scheletate în edentaţiile de clasa III şi a IV-a Kennedy maxilare

Efectuarea tratamentelor proprotetice necesare: intervenţii asupra dinţilor stâlpi, acoperirea dinţilor stâlpi cu microproteze, solidarizarea dinţilor stâlpi, atitudinea faţă de breşele suplimentare

Realizarea amprentelor funcţionale cu ajutorul lingurii individuale şi al materialelor elastice

Realizarea amprentei funcţionale prin tehnica de spălare(Wash technic) în edentaţiile de cls. aIII-a şi a IV-a Kennedy

Proba scheletului metalic al protezei scheletate

Realizarea amprentei funcţionale după Applegate în edentaţiile de cls. I şi a II-a Kennedy

Realizarea amprentei funcţionale după tehnica utilizată în Clinica de Protetică Dentară Bucureşti în edentaţiile de cls. I şi a II-a Kennedy

Determinarea rapoartelor intermaxilare

Verificarea pe câmpul protetic a scheletului metalic cu macheta componenetei plastice

Aplicarea protezei scheletate în cavitatea orală

Reexaminarea pacientului purtător de proteză scheletată

 

Bibliografie

 

1. Ionescu Andrei - Tratamentul edentaţiei parţiale cu proteze scheletate - clinica şi tehnica de laborator, Editura Naţional, Bucureşti, 1999

2. Norina Forna - Telescoparea în terapia edentaţiei parţiale întinse, Editura Apollonia Iaşi, 2002

3. Norina Forna, Vasile Burlui - Clinical Guidelines and principles in the therapy of partial extended edentation, Editura Apollonia, Iaşi, 2001

4. Nicholas J. A. Jepson – Removable partial denture, Ouintessence Publishing Co. Ltd., London, 2004

5.Bratu Dorin, Emanuel Bratu, Sergiu Antonie - Restaurarea edentaţiilor parţiale prin proteze mobilizabile, Editura Medicală, Bucureşti, 2008

6. Scrieciu Monica – Clinica şi terapia edentaţiei parţiale prin proteză scheletată, curs pentru uzul studenţilor anului VI, Editura Craiova Medicală, 2007