LEGATURI
NOUTATI
Nu exista anunturi

Patologie orala

Programa

 FIŞA DISCIPLINEI

(Această fică corespunde modelului ARACIS)

 

I. INFORMAŢII  GENERALE

Universitatea

UNIVERSITATEA DE MEDICINA SI FARMACIE DIN CRAIOVA

Facultatea

MEDICINA DENTARĂ

Domeniul de licenţă

SANATATE

Programul de studii

Medicină Dentară

Denumirea disciplinei

PATOLOGIE ORALĂ

Codul disciplinei

 

Anul de studiu

VI

II. STRUCTURA DISCIPLINEI

Nivelul de studii1)

Sem.

Tip2) (conţinut)

Tip3) (obligativitate)

Activităţi normate  [ore/săpt.]

coordonate de cadrele didactice

Activităţi

studiu

individual

ore/săpt

 

Total ore

[săpt/sem]

Credite4)

C

S

L

Total

Sem I

Sem II

Total

 

 

 

L

I

DS

DI

2

10

 

12

6

 

6

18/252

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. TITULAR DISCIPLINĂ

Numele şi prenumele

PITRU ALLMA ROXANA

Instituţia

Facultatea de Medicină Dentară, UMF Craiova

Departamentul

2

Titlul ştiinţific

Doctor în științe medicale

Gradul didactic

Șef de lucrări

Încadrarea (norma de bază/asociat)

Norma de Bază

Colaboratori

 

IV. OBIECTIVELE DISCIPLINEI

Obiective generale:

1.      Cunoaşterea structurii histologice şi a morfologiei normale a mucoasei orale.

2.      Cunoaşterea mecanismelor de apărare de la nivelul  cavităţii orale.

3.      Cunoaşterea leziunilor fundamentale ale mucoasei orale, a variaţiilor fiziologice ale normalului, a afecţiunilor mucoasei orale, precum şi a manifestărilor orale din cadrul unor afecţiuni sistemice.

 

Obiective specifice: la finalizarea disciplinei studentul(a) va fi capabil(ă):

1.      Cunoaşterea aspectului normal al mucoasei cavităţii bucale şi variantele normalului.

2.      Cunoaşterea şi depistarea factorilor favorizanţi ai malignizării, a afecţiunilor cu potenţial de malignizare, a leziunilor premaligne şi a principalelor forme de debut ale cancerului oral. Efectuarea controlului oncologic preventiv în cabinetul de medicină dentară.

3.      Elaborarea diagnosticului clinic pozitiv, etiologic, diferenţial şi evolutiv al principalelor afecţiuni ale mucoasei cavităţii orale.

4.      Elaborarea conduitei de tratament în afecţiunile mucoasei cavităţii orale.

 

V. COMPETENŢELE SPECIFICE (vizează competenţele asigurate de programul de studii din care face parte disciplina)

V.1Cunoştinţe teoretice

La finalizarea cursului studentul trebuie să:

1. Să cunoască aspectul normal al cavității bucale si variantele normalului.

2. Să cunoască si eventual să poată suprima factorii locali favorizanți ai malignizarii.

3. Să cunoască leziunile cu potențial de malignizare, premaligne si principalele forme de debut ale carcinomului oral în vederea efectuării controlului oncologic preventiv în cabinetul stomatologic.

4. Să cunoască principalele afecțiuni medicale ale cavității bucale, în general, și ale mucoasei bucale în special.

 

V.2Abilităţi dobândite:

V.2.1. Abilităţi tehnice

La finalizarea cursului studentul trebuie să:

-          Să realizeze corect și complet anamneza pacientului

-          Să realizeze examinarea exoorala și intraorală a  pacientului și să realizeze în scris rezultatele

-          Să precizeze examenele  paraclinice complementare necesare diagnosticului, să realizeze anumite examene complementare specifice identificării leziunilor de mucoasă orală și să interpreteze rezultatele

-          Să cunoască si eventual să poată suprima factorii locali favorizanți ai malignizarii.

-          Să elaboreze un plan de tratament și chiar să trateze o parte din afecțiunile care sunt cuprinse în ghidul de competențe profesionale ale medicului stomatolog.

 

V.2.2. Abilităţi de comunicare.

 

La finalizarea cursului studentul trebuie să aibă următoarele abilităţi de comunicare

a. comportament profesional

-          să dovedească o atitudine profesională faţă de pacient şi echipa de lucru

-          să coordoneze activitatea în cabinetul de medicină dentară prin colaborare cu asistenta

-          să instituie şi să menţină un climat de lucru lipsit de pericole

-          să cunoasă importanţa educaţiei medicale continue pentru a-şi dezvolta capacităţile profesionale fondate pe date ştiinţifice actuale

b. comportament etic şi jurisprudenţă

-      să aplice principiile etice legate de practica medicală  dentară

-      să respecte drepturile pacienţilor

-      să recunoască semnele de abuz sau maltratare a pacienţilor şi să informeze instanţele legale  competente

-      să acorde prioritate acelor opţiuni de tratament care  răspund nevoilor individuale ale pacientului

-          să respecte pacienţii şi colegii fără discriminare

-          să respecte procedurile juridice, legale, administrative şi direcţiile de conduită în practica medicinei dentare

c. capacitate de comunicare şi relaţionare

-          să-şi însuşească şi să utilizeze corect vocabularul medical

-          să comunice cu pacientul şi cu aparţinătorii acestuia

-          să identifice factorii sociologici şi culturali care provoacă o maladie dentară sau o disfuncţie

-          să interrelaţioneze cu medicii altor specialităţi

              -      să menţină o atmosferă de lucru constructivă, lipsită de stres

 

 

VI. CONŢINUTUL DISCIPLINEI

VI.1  Curs (unităţi de conţinut)

Nr. ore

Cap.1 Examinarea clinică și diagnosticul în patologia orală

Tema1.Examinarea clinică și diagnosticul în patologia orală

 

2

Tema2. Structura histologică a mucoasei normale. Leziuni histologice ale epiteliului şi ţesutului conjunctiv din corion, modificări ale ţesutului conjunctiv din corion.

2

Cap.2 Morfologia  mucoasei orale

Tema 3 Morfologia mucoasei orale.Variaţii ale normalului la nivelul mucoasei orale de etiologie necunoscută.

2

Cap.3 Leziuni premaligne și leziuni cu potențial de malignizare

Tema 4 Leziuni premaligne și leziuni cu potențial de malignizare

2

Tema 5Lichenul plan oral. Reacţii lichenoide

Tema 6Lupusul eritematos. Leziuni cu potenţial de malignizare şi leziuni premaligne ale mucoasei.

Cap.4 Afecțiuni veziculo-buloase

Tema 7 Afecţiuni veziculo-buloase ale mucoasei orale.

-          Clasificarea afecțiunilor veziculo-buloase

-          Mecanismul de formare al bulelor

Tema 8 Afecţiunile veziculo-buloase ale mucoasei orale de etiologie virală

Tema 9 Afecţiuni veziculo-buloase ale mucoasei orale de etiologie autoimună

Evaluare periodică – test grilă

Cap.5 Aftele și aftozele

Tema 10 Aftele bucale cronice recidivante

Cap 6 Infecţii micotice ale mucoasei orale

Tema 11 Candidoza bucală acută şi cronică.

Cap 7 Hipertrofiile gingivale

Tema 12 Hipertrofii gingivale şi gingivite.

Cap.8 Leziuni pigmentare ale mucoasei

Tema 13 Leziuni pigmentare al mucoasei orale

-          pigmentări melanozice ale mucoasei orale

-          pigmentări nemelanozice ale mucoasei orale

-          forme de debut și aspectul clinic al melanomului malign

-          pigmentările orale în cursul intoxicațiilor cronice cu metale și metaloizi

Cap 9 Leziuni traumatice ale mucoasei orale

Tema 14 Leziuni traumatice ale mucoasei orale

-          factori etiologici implicați în apariția leziunilor

-          aspectul clinic al leziunilor determinate de traumatismele mecanice

-          aspectul clinic al leziunilor traumatice provocate de arsuri termice

-          aspectul clinic și conduita de tratament în cazul hiperplaziilor epitelio-conjunctive

Cap. 10 Xerostomia

Tema 15 Xerostomia

-          etiologia hiposialiilor

-          aspectul clinic al mucoasei orale în caz de xerostomie

-          conduita de tratament în cazul xerostomiilor

-          principalele afecţiuni autoimune ale glandelor salivare

-          examenul salivei.

Cap.11 Debutul carcinomului de mucoasă

Tema 16 Debutul carcinomului de mucoasă. Examenul oncologic preventiv.

-          principalele leziuni de debut ale carcinomului de mucoasă

-          examenul oncologic preventiv

-          zonele de mare risc de apariție a carcinomului de mucoasă de la nivelul cavității orale

 

Dezbateri, clarificări, consultații

 

 

 

2

2

 

 

 

 

2

 

2

2

1

 

2

 

2

 

2

 

2

 

2

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

1

VI.2  LUCRARI PRACTICE (subiecte/teme)

Nr. ore

Tema 1 Metodologia examinării pacientului.

1

Tema 2 Etapele alcătuirii diagnosticului în Patologia Orală

1

Tema 3 Foaia de observație și particularitățile ei

1

Tema 4 Examene complementare

1

Tema 5 Variaţii ale normalului şi leziuni fără semnificaţie patologică.

Tema 5 Leziuni cu potenţial de malignizare şi precancerul cavităţii orale.

Tema 6 Lichenul plan oral.

Tema 7 Diagnostic şi tratament  în afecţiuni veziculo-buloase ale mucoasei orale de etiologie virală: primoinfecţia herpetică, herpesul recidivant, varicela, zona Zoster, boala „Gură-Mână-Picior”, herpangina.

Tema 8 Diagnostic şi tratament în afecţiuni veziculo-buloase ale mucoasei orale de etiologie autoimună: eritemul polimorf, sindromul Stevens-Johnson, pemfigusul vulgar, pemfigoidul cicatricial, pemfigoidul bulos, lichenul plan bulos.

Tema 9 Diagnostic şi tratament în aftele bucale cronice recidivante şi maladia Behcet.

Tema 10Diagnostic şi tratament în candidozele bucale acute şi cronice.

Tema 11Diagnostic şi tratament în gingivite şi gingivostomatite acute şi subacute, în gingivitele cronice simple, în gingivitele cronice hiperplazice.

Tema 12Diagnostic şi tratament în xerostomie şi în afecţiuni autoimune ale glandelor salivare. Examenul salivei cantitativ, calitativ şi microbiologic.

Tema 14 Leziuni pigmentare ale mucoasei orale.Interpretare diapozitive. Prezentări de cazuri clinice.

Tema 15 Expunere de diapozitive. Prezentări de caz

 

2

2

2

2

 

 

 

        2

 

 

         2

         2

         2

 

         2

 

          2

 

           6

VII. BIBLIOGRAFIE

1.      Cursul teoretic predat.

2.      Gabriela Pătroi, Allma Roxana Pitru – Patologie orală. Curs. Ed.Universitară, Craiova, 2010

3.      R. A. Cawson, E. W. Odell - Cawson¢s Essentials of Oral Pathology and Oral Medicine, Ed. Churchill Livingstone, Londra, 2002.

4.      C. Scully, SR Flint, SR Porter, KF Moos – Oral and Maxillofacial Diseases. An illustrated guide to the diagnosis and management of diseases of the oral mucosa, gingivae, teeth, salivary glands, bones and joints, Ed. Taylor & Francis, Londra, 2004.

5.      Ş. Ţovaru – Patologie orală stomatologică, Ed. Cerma, Bucureşti, 1999.

6.      Ş. Ţovaru, Mihaela Ţovaru, Mariana Costache, Federica Demarosi – Medicină şi patologie orală, vol. I, Ed. Qmed. Publishing , Bucureşti, 2008

7.      S. Tovaru, Mihaela Tovaru; Federica Demarosi; Lelia Mihai; Ioanina Parlatescu; Aurel Bold; Carmen Gheorghe; Ana Maria Vladareanu; Allma Pitru; Anca Streinu-Cercel; Elena Coculescu- Medicină şi patologie orală, vol. II, Ed. Qmed. Publishing , Bucureşti, 2015

8.      C. Burlibasa - Chirurgie orala si maxilo-faciala, Ed. Medicala, Bucuresti, 1999.

9.      M.A.O. Lewis, R.C.K. Jordan – Oral Medicine, Manson Publishing, 2004

10.  Legea nr. 95/2006. Titlul XV. Răspunderea civilă a personalului medical şi a furnizorului de produse şi servicii medicale, sanitare şi farmaceutice. Acordul pacientului informat. Editura Best Publishing România 2006.

11.  D. Oltean, Gabriela Pătroi, M. Cuculescu – Stomatologie preventivă, Editura Anotimp, Bucureşti, 1996.

 

VIII. REPERE METODOLOGICE

Forme de activitate

Tehnici de predare / învăţare, materiale, resurse: expunere, curs interactiv, lucru în grup, învăţare prin probleme/proiecte etc.

Curs

prelegere, conversaţie euristică, dezbaterea, problematizarea

Lucrari practice

aplicaţii practice, problematizarea

Studiu individual

Tip de activitate

Nr. ore

1. Studiul şi descifrarea notiţelor de curs

 

2. Studiu după ma nual, suport de curs

 

3. Studiul bibliografiei minimale indicate

 

4. Documentare suplimentară în bibliotecă

 

5. Activitate de pregătire specifică seminar/ laborator

 

6. Realizare de referate, eseuri

 

7. Pregătire lucrări/teme de control

 

8. Pregătire prezentări orale

 

9. Pregătire examinare finală

 

10. Consultaţii

 

11. Documentare pe teren

 

12. Documentare pe internet

 

13. Comunicare şi colaborare pe platforme electronice

 

14. Alte activităţi

 

 
IX. PROGRAM DE RECUPERARE

Recuperări absenţe

Nr. absenţe care se pot recupera

Locul desfăşurării

Perioada

Responsabil

Programarea temelor

 

3

Sediul disciplinei

Ultimele două săptămâni din sem I

Ș.L.dr.Pitru AllmaRoxana

În funcție de  necesitățilestudenților

Program de consultaţii/

cerc ştiinţific studenţesc

 

Sediul disciplinei

Prima zi de vineri din fiecare lună a semestrului, orele12-14

Ș.L.dr.Pitru AllmaRoxana

 

Program pentru studenţii slab pregătiţi

 

Sediul disciplinei

A doua zi de vineri din fiecare lună a semestrului, orele12-14

Ș.L.dr.Pitru AllmaRoxana

 

 

X. EVALUARE

Forma de activitate

Evaluare

(scris, scris şi oral, oral, test, aplicaţie practică, altele)

Procent din nota finală

 

Formativă

Periodică

Sumativă

 

Curs

Oral

Test grilă

Test grilă

 

Lucrări practice

 

 

 

 

Examen

Oral

Scris

Scris

 

Verificare

20%

10%

70%

 

 

XI. PROGRAME DE ORIENTARE :I CONSILIERE PROFESIONALĂ

Programe de orientare şi consiliere profesională (2 ore/lună)

Programare ore

Locul desfăşurării

Responsabil

A treia zi de joi din fiecare lună a semestrului, orele14-16

Sediul disciplinei

Ș.L.dr.Pitru AllmaRoxana

XII DATE SUPLIMENTARE DESPRE DISCIPLINĂ

Discipline similare

 

 

Baza materială

 

 

                     

 

 

 

Data avizării în departament:

                                                                                               

Şef de departament,

NUME PRENUME

Coordonator program de studii,

NUME PRENUME

Titular disciplină,

 NUME PRENUME

Conf.univ.dr. Țuculina Mihaela

Prof. univ. dr. Mercuţ Veronica

Decan FMD

Șef de lucrări dr. Pitru Allma Roxana

 

 

 

Notă:

1)         Nivelul de studii - se alege una din variantele: L (licenţă)/ M (master)/ D (doctorat).

2)         Tip (conţinut) - se alege una din variantele:

-         pentru nivelul de licenţă: DF (disciplină fundamentală)/ DD (disciplină din domeniu)/ DS (disciplină de specialitate)/ DC (disciplină complementară);

-         pentru nivelul de master: DA (disciplină de aprofundare)/ DS (disciplină de sinteză)/ DCA (disciplină de cunoaştere avansată).

3)         Tip (obligativitate) - se alege una din variantele: DI (disciplină obligatorie)/ DO (disciplină opţională)/ DFac (disciplină facultativă).

4)         Un credit este echivalent cu 25 – 30 de ore de studiu (activităţi didactice şi studiu individual).

5)         Se poate acorda o bonificaţie pentru prezenţă.