LEGATURI
NOUTATI
Nu exista anunturi

Patologie orala

Descriere

 

 
 •  
 • Descriere
   
  Disciplina de Patologie Orală Prevenţie Oro-Dentară şi Diagnostic Oro-Dentar a
  fost condusă din anul 1995 de dna Conf. Univ. Dr. Gabriela Pătroi. Din 1998,
  disciplinei i s-a alăturat dna Asist. Univ. Sanda Mihaela Popescu, în anul 2005,
  Prep. Univ. Adina Bunget, iar din anul 2008 Asist. Univ. Dr. Allma Roxana
  Pitru.
  Între anii 1995-2004, cursurile şi lucrările practice ale disciplinei se adresau
  studenţilor din anii V (Stomatologie Preventiva) şi VI (Patologie Orală) de
  studiu.
  Incepand cu anul 2012, catedra de Patologie Orală este condusă de Sef Lucrari
  dr. Allma Roxana Pitru
  Activitatea ştiinţifică a colectivului de cadre didactice s-a materializat în:
  -cărţi de specialitate:
  -Patologie Orală, curs universitar pentru studenţii anului VI,
  - lucrări ştiinţifice publicate in extenso în reviste de specialitate în ţară şi în
  străinătate,
  comunicări la diverse manifestări: conferinţe, congrese naţionale şi
  internaţionale.
   
  Colectivul actual de cadre didactice:
  -Șef lucrări.dr.Allma Roxana Pitru
  Cercetare
  Șef lucrări. Dr. Allma Roxana Pitru
  Direcţii principale de cercetare:
  - Managementul clinic şi terapeutic al afecţiunilor aparatului dento-maxilar
   
  Colaborări, schimburi de experienţă cu instituţii din ţară şi din străinătate:
  cu clinicile şi disciplinele de specialitate din ţară.
   
 • -Grant de cercetare “Metode inovative de diagnoză şi terapie în medicina
  dentară utilizînd sistemele imagistice expert”, finanţat prin programul Impact,
  aprobat in ianuarie 2007, proiect in desfaşurare(2007-2009, director de
  program:
  Conf.Univ.Dr. Bîcleşanu Cornelia, UMF Titu Maiorescu,membru grant
  Conf.Univ.Dr. Gabriela Patroi
  - Grant de cercetare PN-II-ID-PCE-2007-1 finanţat de CNCSIS şi UEFISCSU
  aprofundat la Facultatea Marie-Curie, Paris între 17 martie şi 11 aprilie 2008 cu
  tema „Studiul angiongenezei şi limfangiogenezei în carcinoamele scuamoase
  linguale”, bursier : Adina Magdalena Bunget
  - Grant de cercetare: Studiu markerilor biologici cu rol in carcinoza si
  progresia neoplaziilor mucoasei orale, grant CNCSIS, finantat MEdC-ANCS,
  cod 954, contract nr. 210GR/15.09.2006 , perioada 2006-2008 , valoare 106700
  RON, membru grant Allma Roxana Pitru
  Studii: Absolventă a Facultăţii de Stomatologie din cadrul U.M.F. Craiova,
  promoţia 2000.
  .
  - -Curs postuniversitar de chirurgie implantologică realizat la Facultatea de
  Stomatologie din Sevilla, Spania, în perioada 18 Iunie-17 Iulie 2007,
  doctorand Allma Roxana Pitru
  - Stagiu de pregătire în „Service de Stomatologie Medicale et Pathologie de
  la Muqueuse Buccale”, Clinique de Stomatologie et Chirurgie Maxillo-
  Faciale, Groupe Hospitalier Pitie Salpetriere, Paris, France, iulie 2011
  - Curs de perfecționare „ Patologia mucoasei orale”, susținut de
  prof.univ.dr. Șerban Țovaru, București, Martie 2012
  - Suportive Care in Oral Medicine” 13th Biennal Congress EAOM, Torino,
  Italy
  Specializarea principala
 • Medic specialist stomatologie generala, în urma concursului de medic specialist,
  susţinut in martie 2007, Universitatea de Medicină și Farmacie « Carol Davila »
  Bucureşti.
  Medic primar în Stomatologie generala, din 2012
  Activitate ştiinţifică:
  -Membră în societăţi ştiinţifice
  -membră în Uniunea Nationala a Asociatilor Stomatologice
  - -membra a grantului de cercetare CNCSIS, cod 954, contract nr.
  210GR/ 15.09.2006, perioada 2006-2008
   
  -Membră in comitetul de organizare al unor manifestări ştiiţifice
  -Articole publicate în reviste de specialitate , susţinerea de comunicări ştiinţifice
  la congrese şi simpozioane naţionale şi internaţionale
  Titluri știiifice
  2010 Doctor în Știinţe Medicale, Craiova, Disciplina de Morfopatologie, sub
  conducerea prof.dr. Ion Roșculescu, Teza de doctorat „Studiul histopatologic şi
  imunohistochimic al tumorilor de limbă” ;
  Activitate ştiinţifică:
  - membru al grantului de cercetare CNCSIS, cod 954, contract nr.
  210GR/ 15.09.2006, perioada 2006-2008
  - membru în proiectul de cercetare ”Transfer of Innovation 2012 : New
  Applications and Course Materials for Prosthetic Dentistry, Implant
  Dentistry and Biomedical Engineers”, organizat de Hakkari University
  Engineering Faculty, Turkey
 • -pubicarea de articole în reviste de specialitate naţionale şi internaţionale (autor
  şi coautor), comunicări ştiinţifice la congrese şi simpozioane locale, naţionale şi
  internaţionale, elaborarea unei monografii, a unor cărţi de curs
  - membru in comitetul de redactie al revistelor nationale / internationale
  - membru în comitetul științific al Internationally Participated VII.
  National Biomechanics Congress, 16-18 October 2014 Isparta, Turkey
  -membru in organizatiile profesionale nationale / internationale
  - Membru European Association Oral Pathology (EAOM)
  - Membru Consiliului Medicilor Dentişti-Filiala Dolj
  - membru in comitetul de organizare al unor manifestări ştiinţifice
  Activitate didactică: Sef de lucrări din anul 2012
  alte activităţi didactice:
  -Organizare de cursuri postuniversitare
  -Coordonare de lucrări de licenţă, lucrări ştiinţifice studenţeşti.
  -Participare în comisii de admitere, licenţă, rezidenţiat,doctorat.
  -Consultaţii din tematica de curs şi lucrări practice.
  -Participare în comisii pentru ocuparea unor posturi didactice sau posturi de
  medici de medicină generală sau medici specialişti şi primari de specialitate.