LEGATURI
NOUTATI
Nu exista anunturi

Endodontie

Descriere

    Disciplina de Odontologie-Parodontologie a luat naştere în cadrul Catedrei de Chirurgie a Facultăţii de Medicină din Craiova, la 1 octombrie 1992, odată cu ajungerea în al 3-lea an de studiu, de la înfiinţarea secţiei de Stomatologie Facultăţii de Medicină Craiova. Începând cu anul universitar 1995-1996 ia fiinţă Catedra de Stomatologie în cadrul Facultăţii de Medicină din Craiova, iar disciplina de Odontologie-Parodontologie a făcut parte din această catedră.

    Odată cu înfiinţarea U.M.F. Craiova, de la 1 octombrie 1998, disciplina aparţine catedrei de Stomatologie 2 din cadrul Facultăţii de Medicină dentară.

    Sediul disciplinei s-a aflat iniţial în cadrul Clinicii de Odontologie, Policlinica 2 Stomatologie, Brazda lui Novac şi în cadrul clinicii de Parodontologie, Policlinica Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova. În prezent sediul disciplinei este situat în cadrul Facultăţii de Medicină, clădirea nouă, etajul 4.

    La 1 octombrie 1992 disciplina şi-a început activitatea cu două cadre didactice asociate: Şef de lucrări Dr. Ioan Gaşpar şi Asist. Univ. Dr. Cornelia Bîcleşanu.

    Pe parcursul anilor activitatea disciplinei a fost asigurată de un conferenţiar, doi şefi de lucrări, trei asistenţi şi trei preparatori. Din anul 1999 au intrat prin concurs Asist. Univ. Dr. Mihaela Ţuculina şi Asist. Univ. Dr. Petra Şurlin.  În timp s-au transferat la alte facultăţi din ţară: Şef de lucrări Dr. Cornelia Bîcleşanu, Asist Univ. Dr. Claudia Zamşa şi Asist Univ. Dr. Mihaela Răescu.

    Începând cu anul universitar 2003-2004 s-au încadrat Asist Univ. Dr. Marilena Bătăiosu şi Prep. Univ. Dr. Oana Mihăilescu, iar din anul universitar 2004-2005, semestrul 2, au mai fost încadrate Prep. Univ. Dr. Dora Maria Catana şi Prep. Univ. Dr. Iren Alina Moraru. Ulterior s-au adăugat disciplinei doi noi preparatori: Prep. Univ. Dr. Lelia Gheorghiţă, din semestrul 2, 2006 şi Prep. Univ. Dr. Cristian Petcu din semestrul 2, 2008.

    Baza materială a disciplinei este reprezentată de: aparatură modernă (12 unituri dentare noi) repartizată în două săli spaţioase, necesară desfăşurării activităţilor demonstrative şi practice pentru studenţii anilor IV, V şi VI , precum şi o sală amenajată pentru susţinerea cursurilor cu studenţii.

    Materialele iconografice şi demonstrative se găsesc şi în cele două cabinete didactice în care îşi desfăşoară activitatea cadrele didactice ale disciplinei, de asemenea dotate cu unituri dentare noi. Sediul disciplinei şi secretariatul se află în cadrul aceleiaşi clădiri.

    Din anul universitar 2007-2008 disciplina Odontologie-Parodontologie s-a reorganizat în trei noi discipline (Cariologie, Endodonţie, Parodontologie) în conformitate cu exigenţele curriculare din Uniunea Europeană.

Obiectivele disciplinei. Disciplinele Cariologie-Endodonţie se adresează studenţilor din anii III, IV, V ai Facultăţii de Medicină Dentară.

    Programa analitică este în strânsă corelare atât cu disciplinele preclinice (histologie, fiziologie, anatomie, microbiologie, morfopatologie), cât şi cu disciplinile clinice (patologia orală, protetica dentară, materiale dentare, anestezie şi sedare în medicina dentară, chirurgia oro-maxilo-facială, medicina internă, ş.a.).

    Obiectivele specifice ale disciplinei se materializează în dobândirea cunoştiinţelor necesare precizării diagnosticului leziunilor odontale şi parodontale şi stabilirea unui plan de tratament în acest sens, făcând astfel legătura între ştiinţele fundamentale şi practica medicală.

   Primul titular al disciplinei (în perioada 1997-2003) a fost Conf. Univ. Dr .Ioan Gaşpar. Absolvent al Facultăţii de Stomatologie din cadrul I.M.F. Bucureşti, în anul 1972. A promovat examenul de medic specialist în  Stomatologie generală în anul 1976, devenind medic primar în 1991. Titlul de doctor în ştiinţe medicale îl obţine în anul 1984, la I.M.F. Bucureşti, Facultatea de Stomatologie. A fost şef de lucrări şi şef la disciplina de Odontologie-Parodontologie, în perioada 1992-1997. Între anii 1997 şi 2004 a fost conferenţiar universitar şi şef al disciplinei. În activitatea sa ştiinţifică se înscriu printre cele mai importante: publicarea a 5 cărţi ca prim autor, dintre care 3 cursuri pentru uzul studenţilor; publicarea a 18 lucrări ştiinţifice in extenso în reviste de specialitate şi o serie însemnată de comunicări ştiinţifice la congrese naţionale şi internaţionale. În anul 2005 s-a pensionat după o prodigioasă activitate didactică şi de cercetare.

    Colectivul actual de cadre didactice este format din: Conf. Univ .  Dr Ţuculină Mihaela,  Asist. Univ. Oana Andreea Diaconu, Asist. Univ. Dr. Gheorgiţă Lelia, Prep. Univ. Dr. Petcu Cristian.