LEGATURI
NOUTATI
Nu exista anunturi

Anestezie si chirurgie OMF

Descriere

 Disciplina de Anestezie a existat odata cu infiintarea sectiei de Stomatologie in cadrul Facultatii de Medicina din Craiova , materie care de atuci si pana in prezent se studiaza in anul III de facultate. Titularul disciplinei pana in anul 2008 a fost  d-ul prof. univ.dr. Surpateanu Mihai. In anul 2003  prin concurs dr Paskova Galina devine titular pe postul de  asistent universitar  la disciplina respectiva iar in anul 2008  dr Paskova  Galina prin concurs ocupa postul de sef lucrari ,totodata devenind   sef   disciplina Anestezie si sedare in Medicina dentara.

Obiectivele disciplinei:

este o disciplină care se adresează studenţilor anului III de la Facultatea de Medicină Dentară, având o programă analitică ce se corelează cu un număr mare de discipline studiate (odontoterapie, parodontologie,protetică dentară, , chirurgie oro-maxilo-facială, implantologie).

Obiectivele generale urmăresc:

-           Insusirea tehnicilor de anestezie locala si loco-regionala in medicina dentara.

-           însuşirea valorilor eticii medicale şi umane, a normelor etice de îngrijire a pacienţilor şi a metodelor de relaţionare cu pacienţii, cu familiile acestora sau cu alte persoane implicate în îngrijirea lor, dezvoltarea de abilităţi de a lucra în echipă

-           dobăndirea de  noţiuni şi cunostinţe, aptitudini, comportamente, atitudini, abilităţi şi valori necesare practicii medicale în domeniul anesteziei si sedarii in medicina dentara

-           realizarea de corelaţii precise între obiectivele educaţionale ale cursului de Anestezie si sedare in medicina dentara şi experienţa educaţională anterioară, acestea constituind baza ştiinţifică a noilor performanţe pe care studenţii trebuie să le dobândească

-           evaluarea performanţelor studenţilor trebuie să se bazeze pe măsurarea continuă, periodică şi finală a competenţelor cu privire la nivelul de cunosţinţe, abilităţi, aptitudini, comportamente şi valori

-           cunoaşterea obiectivelor educaţionale ale cursului de Anestezie si sedare in medicina dentara de către studenţi şi de către toti factorii implicaţi în procesul educaţional, pentru a-şi asuma responsabilităţile ce le revin.

 

 

 

Obiectivele sale specifice sunt:

însuşirea conceptelor şi dezvoltarea abilităţilor de management al urgenţelor medicochirurgicale

Să dezvolte:

comportament profesional:

-          să dovedească o atitudine profesională faţă de pacient şi echipa de lucru

-          să coordoneze activitatea în cabinetul de medicină dentară prin colaborare cu asistenta şi tehnicianul dentar

-          să instituie şi să menţină un climat de lucru lipsit de pericole

-          să cunoasă importanţa educaţiei medicale continue pentru a-şi dezvolta capacităţile profesionale fondate pe date ştiinţifice actuale

compotament etic şi jurisprudenţă:

-      să aplice principiile etice legate de practica medicală 

        dentară        

-      să respecte drepturile pacienţilor

-      să recunoască semnele de abuz sau maltratare a

        pacienţilor şi să informeze instanţele legale

        competente

-          să acorde prioritate acelor opţiuni de tratament care

      răspund nevoilor individuale ale pacientului

-          să respecte pacienţii şi colegii fără discriminare

-          să respecte procedurile juridice, legale, administrative şi direcţiile de conduită în practica medicinei dentare

 capacitate de comunicare şi relaţionare:

-          să-şi însuşească şi să utilizeze corect vocabularul medical

-          să comunice cu pacientul şi cu aparţinătorii acestuia

-          să identifice factorii sociologici şi culturali care provoacă o maladie dentară sau o disfuncţie

-          să interrelaţioneze cu medicii altor specialităţi

              -      să menţină o atmosferă de lucru constructivă, lipsită de stres.

Obiectivele sale specifice: La finalizarea cursurilor si a stagiilor clinice  studentul(a) va fi capabil(ă):

-        să stăpânnească anestezia prin  infiltratie-intracutanată, subcutanată, intramucoasă, submucoasă, în baraj, anestezia plexală, anestezia intraligamentară, anestezie intraosoasă,anestezia intrapulpară

-        să cunoască  si să stăpânnească  metode leşi tehnicile de anestezie loco-regională: indicaţii, repere, tehnica, accidente - anesteziile tronculare periferice pe cale endoorală.

-        să cunoască metodele şi tehnicile de anestezie loco-regională: indicaţii, repere, tehnică, accidente - anesteziile tronculare periferice pe cale exoorală.

-        să cunoască  si să stăpânnească  metode şi tehnici de anestezie simultană : indicaţii, repere, tehnică, teritoriul anesteziat, accidente . Anesteziile tronculare periferice pe cale endo şi exoorală.

-        să cunoască  si să stăpânnească  tehnici alternative de anesteize în caz de esec a tehnicii uzuale.

-        să cunoască anatomia nervului trigemen- nervul oftalmic,nervul maxilar, nervul mandibular

-        să cunoască accidentele şi complicaţiile anesteziei loco-regionale prin injectie. Atitudinea medicului în cazul accidentelor  .   

Abilităţi tehnice

Studentul trebuie să:

-          să explice pacientului necesitatea  si etapele anesteziei

-          să aplice etapele specifice realizarii  unei tehnici de anestezie locala

-          să explice pacientului avantajele şi limitele protezării prin proteză scheletată

-          să respecte şi să execute corect toate etapele tehnici de anestezie locala si loco-regionala

-        cunoască  si sa-si pregateasca instrumentarul care se foloseşte în anestezia locală;

-        sa  ştie să-si aleagă instrumentarul în funcţie de anestezia locală;

-        sa respecte  regulile de  asepsie  înainte şi în timpul injecţiei.

-        Ştie să faca asepsia campului operator;

-        sa precizeze substanta anestezică în funcţie de afectiunea pacientului;

-        Sa execute anestezia prin  infiltratie-intracutanată, subcutanată, intramucoasă, submucoasă, în baraj, anestezia plexală, anestezia intraligamentară, anestezie intraosoasă,anestezia intrapulpară

-        Sa execute.anesteziile tronculare periferice pe cale endoorală.

-        Sa cunoască  si execute  metodele şi tehnicile de anestezie loco-regională: indicaţii, repere, tehnică, accidente . anesteziile tronculare periferice pe cale endoorală.

-        Sa cunoască  si execute metodele şi tehnicile de anestezie loco-regională: indicaţii, repere, tehnică, accidente . Anesteziile tronculare periferice pe cale exoorală.

-        Sa cunoască  si execute , in caz de nevoie , anestezia simultană  recomandata in functie de cazul clinic ( indicaţii, repere, tehnică, teritoriul anesteziat, accidente) .

-          Sa identifice  traiectele specifice ale ramurilor n.trigemen

-        Insusirea tehnicilor uzuale de anestezie locală anestezia plexala si loco-regionala: indicaţii, repere, tehnica,teritoriul anesteziat, accidente

-        sa execute tehnicile uzuale de anestezie locală ( indicaţii, repere, tehnica,teritoriul anesteziat, accidente).

 

Programa analitică include după planul de învăţământ pentru Anestezie si sedare in MD anul III cursuri de 2 ore si 3 ore de stagiu clinic pe săptămână, care se desfăşoară pe parcursul  semestrul I .

Disciplina urmăreşte pregătirea studentului pentru o

comunicare optimă cu pacientul în vederea obţinerii consimţământului informat pentru

procedurile necesare de tratament. Absolventul este astfel

pregătit pentru a desfăşura în condiţii bune activitatea complexă de medic dentist generalist.