Conducerea Facultăţii de Medicină

Consiliul este forul superior de conducere al Facultăţii de Medicină şi are în componenţa sa 27 de cadre didactice şi 9 studenţi.

 

Conducerea executivă a Facultăţii de Medicină este asigurată de Decan, asistat de trei prodecani şi secretariat.

 

Biroul consiliului Facultății de Medicină are in componentă decanul, prodecanii și un reprezentant al studenților. Între sedințele de consiliu activitatea este coordonată de Biroul Consiliului Facultații.

 

Decan,

Prof.univ.Dr. Marius Eugen Ciurea 

 

Prodecan cu cercetarea stiintifica si asigurarea calitatii:

Conf.univ.Dr. Costin Teodor Streba 

 

Prodecan cu probleme studentesti si sociale:

Prof.univ.Dr. Tudor-Adrian Bălşeanu

  

Prodecan cu activitatea didactica si profesionala:

Conf.univ.Dr. Florin Anghelina